Təbrik edirəm


Hər ilin gəlişi, insanlar üçün bayram olur. Hər köhnə ili yola salanda, gələn yeni il üçün gözəl arzular söyləyirik. Bu arzular ya arzu olaraq qalır, ya da kiçik bir qismi hasıl olur. Mən bu yeni gələcək 202e-cü ildə, xalqımıza ilk öncə əminamanlıq, müharibəsiz həyat, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bu dünyada ən əsas olan sağlamlıq və sülh içində yaşamaqdır. Biz şairlərin qələmi qə, sülh olanda şən yazır, çünki qələm bizim ürəyimizin bir səsidir. Mən də bu ildə Dağıstan Azərbaycanlılarlnın tarixinə həsr olunmuş kitab. Məhəmməd Füzulinin «Leyli və Məcnun» poemasını tərcümə edib yeni kitab ap etdirdim. Doğrudur, bir çox işlər gördüm, onları sadalamaq istəmirəm. Çünki biz nə ediriksə, xalqımız üçün edirik.
Bütün dünyada yaşayan insanlara sülh, əminamanlıq, ailə saadəti və sağlah və mənalı ömür arzulayıram.
Şair tərcüməçi, dramaturq, publisist və jurnalis, Rusiya və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Fəxrətdin Oruc

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *