Новостная лента

ГБУ "Дербент" - Материалы отфильтрованы по дате: Сентябрь 2017
Суббота, 30 Сентябрь 2017 10:56

MƏHƏMMƏD CƏLİLOV VƏTƏNDAŞLARI QƏBUL ETMİŞDİR

Sentyabrın 29 –da Dərbənd rayonunun başçısı vətəndaşları qəbul etmişdir.  Qəbula 30-dan çox  vətəndaş  müraciət etmişdir. Minaya Həsənova qızını  işə  qəbulu  üçün  xahiş etmişdir. Əlil olan  aşağı Calğan kənd sakini Marina Əmirxanova  torpaq sahəsinin ayrılması haqqında xahişlə rayonun başçısına müraciət etmişdir. Rayon rəhbəri federal qanunvericilik çərçivəsində torpaq sahəsinin ayrılması üzrə   işləri təxirsiz keçirməyi məsləhət görmüşdür.

“ Müavinlərim  hər məsələyə bağlı  fərdi  yanaşmalı,  həmçinin  mənim tapşırıqlarımı  yerində   şəxsən yoxlamalıdırlar. Bu gün  bizim əsas məsələmiz aktual, sosial məsələlərin   həllində əhaliyə kömək etməkdir " – Məhəmməd Cəlilov bildirmişdir.

Müraciətlərin çoxu   kənd təsərrüfatı işləri aparmaq   və vətəndaşların  həyət evlərin tikintisi üçün  torpaqların verilməsi  olmuşdur. Dərbənd  rayonunun başçısının  sözlərinə görə, vətəndaşların müraciətlərini  həllində fərdi yanaşmaq  lazımdır.

Şəxsi qəbulun gedişində  həmçinin Miçurino kəndinin sakini Samvela Fətəliyeva   yaşayış şəraitinin yaxşılaşması haqqında müraciət etmişdir.

Həmçinin Qullar kənd sakini  Ağamirzə Mehdiyev   kənd qəbiristanlığı üçün torpaq sahəsinin   ayrılması, Bilici qəsəbəsinin sakini  Sultan Fətəliyev  kommersiya fəaliyyəti üçün  torpaq  sahəsinin sənədlərini  rəsmiləşdirilməsi, Qullar kənd sakini  Bənövşə Dəmirova   torpaq sahəsinə   hasar qoymağa  yardım istəmiş,  çünki  evdə tək  yaşayır və yanında yardım edən yaxınları yoxdur.   kömək haqqında rayonun Başçısına şəxsən xahiş etdi, çünki bəzilərini yaşayır və kimə kömək etməmək.    Qəbulda həmçinin uşaqların qısa müddətli olması qruplarının yaradılması üçün Məhəmməd Cəlilovun  ünvanına minnətdarlıq  sözləri səslənmiş, çünki məktəbəqədər müəssisələrdə yerlərin çatışmazlığı artır.

Qəbulda həmçinin Dərbənd rayon başçısının müavinləri  Seyidməhəmməd Babayev, Ənvər Hacımuradov, Fuad Şixiyev, Sadir Əmirhəmzəyev, Dərbənd rayonu üzrə ictimai palatasının sədri Fətulla Fətullayev, USZN və  KSSON idarələrin rəhbərləri, Dərbənd  rayonu üzrə  torpaq və mülkiyyət   idarəsinin  rəisi Mühitdin Bayramov, mətbuat xidmətinin rəhbəri  Tərlan Ələkbərov, təşkilatçılıq  bölməsinin müdiri  Raip Əhmədov, təhsil   idarəsinin   rəis müavini Zamir İsayev, arxitektura idarəsinin  baş  mütəxəssisi Arif Şiraliyev və başqalar iştirak etmişlər.

Sakinlərin bütün  müraciətlərinə görə  konkret tapşırıqlar və izahlar verilmişdir. Bütün  məsələlərin  həlli  rayon başçısının şəxsi  nəzarətinə götürülmüşdür.

                                                                                                                   Telman Tahirli

Опубликовано в Общество

Общая протяженность пути составила более 5 км

Гости и жители Кизляра в честь праздника Воздвижения Честного и Животворяящего Креста Господня и в преддверии празднования 282 годовщины со дня основания города прошли 28 сентября крестным ходом от Никольской церкви до собора святого великомученика Георгия Победоносца. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек, став самым многочисленным по сравнению с предыдущими крестными ходами в городе.

Крестный ход возглавил Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Во главе шествия несли почитаемые образы Великомученика Георгия Победоносца, который считается одним из наиболее чтимых Православных святынь, в честь которого назван главный кизлярский собор и Животворящего Креста Господня.

В крестном ходе ежегодно принимает участие и глава Кизляра Александр Шувалов. По его словам, участие в шествии вместе с православными города и всей республики, а также с гостями из соседних регионов для него большая честь и возможность приобщения к духовной традиции. «Конечно же, это и своего города испытание для себя. Невозможно передать те чувства, которые испытываешь, когда видишь людскую реку, лица, переполненные верой, светом любви. Особенно трогательно видеть в шествии маленьких детей. Очень важно сегодня, когда кругом много проблем, испытаний, негативных событий видеть и то, как люди берегут, чтят многовековую историю своей страны, верят в Бога и участвуют в крестных ходах. Огромная в этом заслуга и Владыки Махачкалинского и Грозненского Варлаама, вокруг которого объединились все православные Дагестана и соседних республик», - отметил Шувалов.

Помимо представителей православных приходов города, Тарумовских и Кизлярских районов, руководителей соседних муниципалитетов, представителей общественных организаций, казачества, горожан, в город для участия в крестном ходе прибыли делегации из соседних республик. Протяженность маршрута, по которому прошли православные верующие, составил около 5 километров.

 

Некоторые участники хода пришли с маленькими детьми. После крестного хода Владыка Варлаам выступил с проповедью о том, что верующие должны относиться друг к другу с любовью и уважением. Он назвал Христианство религией мира, добра и созидания и призвал верующих следовать Божьим заповедям и поздравил всех с праздником, с Днем города.

Епископ Махачкалинский и Грозненский обратился со словами благодарности к главе Кизляра Александру Шувалову, который, как он подчеркнул, делает многое для возрождения духовных ценностей.

Стоит отметить, что крестному ходу предшествовало освещение Крестовоздвиженской часовни, находящейся на территории русского кладбища. Здесь планируют возродить и Крестовоздвиженский женский монастырь (Воздвижения Креста Господня).

Женский православный монастырь Кизляра предположительно был основан в 1736 году архимандритом Даниилом, как мужской монастырь. Его первым настоятелем был архимандрит Даниил, происходивший из рода грузинских князей. Им же в обитель была привезена грузинская икона «Знамение». Монастырь не раз подвергался разорениям со стороны горцев. Расцвет монастыря приходится на конец XVIII начало XIX века. В монастыре игуменом Антонием был наведен порядок. Разведены многочисленные виноградники, приносившие доход монастырю, владел 2500 тыс. десятин пахотной землей, 4 лавками, которые сдавались в наем и дачей. К середине XIX века монастырь пришел в упадок. Причиной послужило разорения монастыря и Кизляра 1 ноября 1831 г чеченцами, под предводительством Кази-Мулы, а также взятие монастырских земель в казачьи владения.

Вновь жизнь в обители начала возрождаться только в 80-е годы XIX века. К этому времени в монастыре было 13 монахов и 15 послушников. В 1904 г. в монастыре строится второй храм Великомученика Георгия Победоносца. Но убийство в 1906 г. настоятеля иеромонаха Геласия, вновь привело все хозяйство в упадок.

В 1908 г. последовал указ Святейшего Синода о преобразовании монастыря в женский. Первой настоятельницей женского монастыря становится игуменья Нина. Под ее руководством монастырь возродился. Уже в 1911 г. в нем проживало 5 мантийных монахинь, 70 послушниц, из них 14 рясофорных. В Петровск-Порте было построено подворье. В 1918 г. новым революционным правительством в обители был устроен грабеж. Были изъяты церковные ценности. Несколько сестер за оказание сопротивления были убиты. С восстановлением Советской власти настоятельница монастыря игуменья Антонина с несколькими монахинями ушла в горы и основала там новый монастырь. Но наказание преступников было расценено, как расправа над революционерами. На основании этого был объявлен розыск монахинь. Новая обитель была обнаружена спецслужбами и все монахини во главе с игуменьей Антониной расстреляны. В настоящее время большая часть строений не сохранилась, в одном из бывших зданий монастыря размещен туберкулезный диспансер.

Опубликовано в Культура

В Новолакском районе 27 сентября провели муниципальный этап Всероссийского экономического диктанта для выявления наиболее подготовленных по данной теме детей, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе муниципалитета.

Поддержать детей пришли заместитель главы района Гаджи Гаджиев и заместитель начальника Управления образования Светлана Кудаева. «Современная экономика и финансовые рынки очень быстро развиваются, повышается доступность финансовых услуг и инструментов, внедряются новые информационные технологии, на наших глазах создается новая экономика в едином цифровом пространстве. Думаю, Всероссийский экономический диктант – это уникальная возможность проверить и оценить уровень своих знаний и умений в сфере экономики и финансов, еще раз обратить внимание на текущее состояние экономики России, устойчивость ее финансовой системы, наиболее актуальные задачи социально-экономического развития регионов и оценить потенциал экономического роста», – подчеркнул Гаджи Гаджиев.

«Основная цель этой акции – определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической активности населения различных субъектов РФ. Важно, чтобы молодежь и граждане страны в целом были готовы принимать грамотные экономические решения в своей повседневной жизни», – отметила Светлана Кудаева.

Итоги Диктанта помогут понять, насколько образовательные программы отвечают современным экономическим реалиям и требуют ли они корректировки.

Опубликовано в Общество

25-26 сентября в рамках Всемирного дня туризма в поселке Дубки Казбековского района состоялся II Фестиваль «Кавказ – территория туризма», где приняли участие 11 команд из разных городов и районов Республики Дагестан, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Организаторами выступили  администрация Казбековского района, министерство по туризму и народным художественным промыслам РД,  Федерация  спортивного туризма РД и туристический центр  «Чайка».

Команды соревновались в различных конкурсах, составляющих программу фестиваля, – «Визитная карточка», конкурсы фотографий, национальных блюд, викторина, конкурс по оказанию туристской скорой помощи, конкурсы на лучшую туристскую байку, проверка знаний о типах костров и туристских узлов.

На торжественном закрытии фестиваля присутствовали глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, председатель районного Собрания депутатов Гирисхан Гирисханов, глава поселка Дубки Айнудин Абакаров и другие. Глава района поздравил всех участников Фестиваля с профессиональным праздником  и   наградил отличившихся казбековцев Почетными грамотами «За вклад в развитие туризма». 

Поздравления от имени министра туризма и народных художественных промыслов РД Рабият Закавовой передал  президент Федерации спортивного туризма РД Шарип Мурилов. Грамотами республиканского ведомства   «За добросовестный многолетний труд, высокий уровень профессионализма в связи с праздником Всемирного Дня туризма» поощрены Гаджимурад Мусаев, его заместитель Ильяс Шабазов, краевед Магомедапанди Дадаев, заместитель директора ГБУ ТЦ «Чайка» Дада Гаджиев и начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации МР Ибрагим Булатханов. 

Гости отметили высокий организационный уровень мероприятия. По суммарным итогам всех конкурсов общекомандное 1-е место заняла команда «Легенда» из Махачкалы, на 2-м месте – команда «Салатавия» из Казбековского  района, а команды  Шамильского района и автоклуба  «Каспийск» поделили  3-е место. Все победители и команды были награждены дипломами, медалями и кубками от оргкомитета фестиваля.

Опубликовано в Культура

26 сентября в региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева депутат Народного Собрания Республики Дагестан Фаталиев Велиюлла Абдуллаевич провел прием граждан. В этот день в общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пришли тринадцать человек. Со всеми гражданами, записавшимися на прием, у депутата состоялась обстоятельная беседа. По некоторым вопросам были даны поручения помощнику отправить запросы. Были вопросы, которые решились на месте. Депутат заверил заявителей, что ни одна просьба не останется без внимания.

Опубликовано в Политика

Сегодня вторые сутки, как Махачкала отмечает свой 160-летний юбилей. С самого утра праздничные мероприятия проходят на различных площадках города. Одним из мест проведения массовых мероприятий стал по традиции Родопский бульвар. С раннего утра здесь была организована выносная праздничная торговля и развернуты площадки для празднования юбилея столицы региона.

Праздничные мероприятия посетил глава г. Махачкалы Муса Мусаев в сопровождении председателя Махачкалинского городского Собрания депутатов Абулмуслима Муртазалиева, своих заместителей Запира Алхасова, Мурада Алиева и Хакима Ашикова, глав районных администраций Советского, Ленинского и Кировского районов столицы – Пахрудина Залибекова, Магомеда Алхасова и Салиха Сагидова, гостей праздника – делегаций из других субъектов страны и зарубежья.

Первым пунктом посещения стала площадка перед Кумыкским музыкально-драматическим театром, где развернулся шатер администрации Советского района столицы. Гостей по традиции встречали песнями и танцами, а также с угощениями из национальных дагестанских блюд.

Поздравил с юбилеем горожан глава г. Махачкалы Муса Мусаев: «Я сегодня сердечно и горячо поздравляю махачкалинцев и гостей столицы. Наш город – это часть истории нашей великой страны. Сегодня мы хотим отметить юбилей в абсолютно новом формате, в том формате, которого город не видел никогда. Мероприятия по празднованию юбилея проходили во всех трех районах муниципалитета. Мы поставили перед собой очень амбициозные задачи, и совместными усилиями мы добьемся того, что изменим облик Махачкалы до неузнаваемости. Еще раз с праздником! Мира и процветания!»

С пожеланиями процветания выступил представитель мэрии турецкого города Ялова – побратима Махачкалы Озюсмер Мехмет Бирол, который отметил, что Махачкала за последние годы изменила свой облик к лучшему и выразил надежду на то, что впереди столицу Дагестана ждет процветание и благополучие.

После зажигательной лезгинки и фото на память делегация направилась к шатрам Ленинского и Кировского районов.

Муса Мусаев вместе с гостями и коллегами направился в шахматный клуб, расположенный на Родопском бульваре, где их встречал международный гроссмейстер, заместитель председателя Махачкалинского городского Собрания депутатов, директор Шахматной школы им. А.Е. Карпова Джакай Джакаев. Здесь любители шахмат с самого утра проводят соревнования.

По пути глава г. Махачкалы с коллегами и гостями останавливались у каждой площадки, где проводились спортивные состязания, развернулись национальные подворья.

Этноподворья с национальными блюдами сменялись площадками выносной торговли, расположившимися на бульваре, звуки зурны и задорные ритмы барабана сменялись современной музыкой – так во всем своем разнообразии встречали сегодня махачкалинцев и гостей столицы на юбилейных мероприятиях.

Ориентироваться гостям праздника помогал волонтерский отряд «Ask me». Ребята раздавали листовки с информацией о самом интересном в юбилейные дни, помогали пользоваться кваркотом (это специальный щит, на котором была указана программа праздничных мероприятий) и отвечали на вопросы.

На площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром проходил культурно-спортивный праздник, организованный городским Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи.

Мэр города поприветствовал молодежь и поздравил с праздником: «Дорогие горожане и гости столицы, я поздравляю нас с юбилеем! За 160 лет наш город прошел большой исторический путь. За последние 4 года масштабная работа проведена во всех муниципалитетах республики. За последние два года на территории Махачкалы также проводятся мероприятия по благоустройству, которых столица не видела годами. Введено 7 парковых зон абсолютно нового формата, приводятся в порядок городские территории. Здесь за вашей спиной на площадке перед Аварским театром до конца текущего года будет новый фонтан. Реконструкция самого Родопского бульвара будет проведена в следующем году. В рамках реализации федеральных программ на территории Махачкалы мы только за текущий год приведем в порядок 60 улиц и автомобильных дорог и более 50 дворовых территорий. При поддержке Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Махачкала будет цвести и развиваться. Всё, что мы делаем, мы делаем для вас и ради вас. Цените наш город, любите его и уважайте труд людей, которые вкладывают частицу себя в его преобразование. Еще раз с праздником, с юбилеем!»

Выступления популярных исполнителей дагестанской эстрады сменялись номерами художественной самодеятельности представителей высших и средних специальных учебных заведений, расположенных в городе.

Гостей праздника ожидал еще один сюрприз – экстрим-шоу с участием титулованных российских силачей – чемпиона Европы и России по бодибилдингу, мастера спорта международного класса Михаила Сидорычева, члена сборной команды России по силовому экстриму 2017 года, неоднократного призера и победителя национальных и международных турниров по силовому экстриму, призера международного фестиваля «Арнольд Классик» 2016, 2017 гг., чемпиона России 2016 г., рекордсмена России, мастера спорта по силовому экстриму Евгения Маркова, члена сборной команды России по силовому экстриму 2017 года, победителя этапа чемпионата России, рекордсмена мира в подъеме шара Атласа, участника международного фестиваля «Арнольд Классик», мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, мастера спорта по силовому экстриму Сергея Романчука, члена сборной команды России по силовому экстриму 2016 года, мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, члена президиума АРС Михаила Наллера, главы тренерского совета Ассоциации Российских Силачей, члена Президиума Ассоциации Российских Силачей Василия Грищенко.

Праздник продолжался с 10:00 до 17:00. И даже после его завершения участники не спешили расходиться.

Напомним, что гала-концерт «Моя Махачкала, Мой Дагестан, Моя Россия» состоится сегодня вечером на главной площади Махачкалы.

Опубликовано в Культура

Шестой Международный фестиваль традиционной народной культуры «Цамаури» прошел 23 сентября на площадке Русского театра в Махачкале.

Первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий Карибов приветствовал гостей фестиваля от имени Главы РД Рамазана Абдулатипова, Народного Собрания и Правительства республики. «Шестой раз «Цамаури» собирает на дагестанской земле подвижников традиций и народной культуры из разных регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья и стал по-настоящему большим праздником народного искусства.

Безусловно, у Дагестана есть уникальная культура, традиции и праздники, которые определяют самобытность и наше этнокультурное своеобразие. Наша задача сегодня ‒ сохранить и приумножить это достояние. Дагестанцы ‒ народ с глубокими цивилизационными культурными корнями. Более того, мы глубоко интегрированы в культурное пространство России, которая исторически считалась духовной крепостью мира», ‒ подчеркнул он.

Карибов отметил важность создания условий, которые обеспечат связь культуры с современными тенденциями. «Со своей стороны, мы такие условия создаем. К юбилею Дербента мы открыли первый в стране музей истории мировых культур и религий, а в Год литературы создали единственный в России Театр поэзии.

Наконец обрел свой новый дом Национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи. Наши международные фестивали собирают на дагестанской земле подлинных носителей фольклора, традиций, народной культуры из регионов страны и ближнего и дальнего зарубежья. В каждом городе и районе нашей республики открыты 325 Центров традиционной культуры народов России, которые стали площадками для реализации новых культурных проектов», ‒ добавил первый вице-премьер.

Далее председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов вручил государственные награды Республики Дагестан деятелям культуры региона. Так, звания заслуженного артиста РД и заслуженного работника культуры Дагестана был удостоен ряд представителей муниципальных учреждений культуры. Кроме того, распоряжением Главы РД за заслуги в сохранении и развитии народного творчества поощрили памятными именными часами Главы РД художественного руководителя муниципального учреждения культуры Кванадинского сельсовета Саида Магомедова,

Мероприятие продолжил гала-концерт, где выступили хореографические, вокальные, фольклорные ансамбли, исполнители народных песен и музыканты, представляющие районы и города республики. Концерт открылся песней «Дагестан» на аварском и русском языках, автором которой выступил Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Добавим, что в мероприятии приняли участие мэр Махачкалы Муса Мусаев, представители парламента, министерств и ведомств республики. Отметим, что почетные гости фестиваля также посетили организованные в рамках мероприятия подворья «Родники Дагестана», где муниципальные Центры традиционной культуры народов России представили декоративно-прикладное искусство, народные промыслы и ремесла.

Напомним, фестиваль был приурочен к празднованию 160-летия столицы Дагестана. Мероприятие прошло при поддержке Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Организаторами фестиваля выступили Правительство РД, министерство культуры Дагестана, Республиканский Дом народного творчества, администрация и управление культуры Махачкалы.

Опубликовано в Культура
Суббота, 23 Сентябрь 2017 09:23

GÖRÜŞ KEÇİRİLMİŞDİR

Bu günlərdə Dağıstan Respublikasının Başçısı Ramazan Abdulatipov Kuli və Lak rayonlarının başçıları  Səid Suleymanov və  Yusup Məhəmmədov  ilə görüşmüşdür. DR Başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə,  Səid Suleymanov bildirmişdir ki, Kuli rayonunda respublika üzrə  orta hesabla adambaşına  kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi  2 dəfə yuxarıdır. Kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən başqa, rayonda  20 minlik   dişi bildirçinlərin yetişdirilməsi üzrə  ferma açılmışdır. Mahaçqalanın şəbəkə mağazalarına ət və yumurta göndərilir. Fərdi sahibkar müvəffəqiyyətlə işləyir. Həmçinin 5000-lik  kiçik quşçuluq ferması işləyir. 2016-cı il ərzində bələdiyyənin iqtisadiyyatına investisiyaların həcmi 148 milyon rubl təşkil etmişdir.

Ramazan Abdulatipov  şəxsi kapitalın cəlb edilməsində başqa müvəffəqiyyətli rayonların təcrübəsini öyrənmək  ehtiyacını demişdir: "İnvestorları  cəlb etməyə kifayət etmir, onları  həmçinin maksimal dəstəkləmək lazımdır, axı onlar sizdə öz işini açırlar. Sahibkarların çoxu  dağlarda işləmək istəmir. Əhəmiyyətlidir ki, onlar yüksək rəqabət məhsulunu istehsal etsinlər  və buraxsınlar. Bunun üçün bütün imkanlardan istifadə edin".

 Kuli  rayonunun başçısı  qeyd etmişdir ki, artıq Kani kəndində  ətriyyat-kosmetik fabrikin tikintisi üçün layihə-kəşfiyyatçı işləri başlanmışdır  və razılaşma bağlanmışdır.

Ramazan  Abdulatipov rayonda hər şeydən əvvəl uşaq bağçalarını və   təhsil müəssisələrinin miqdarını artırmağa tövsiyə vermişdir.

 Səid Suleymanov  rayon mərkəzinə qədər avtomobil yolunun tikintisiylə bağlı problemi izah etmişdir. Respublikanın Başçısı qeyd bildirmişdir ki, ən yaxın vaxtda, iki il ərzində  yol mütləq tikiləcək.

Həmçinin unikal yerli ənənələrin inkişafıyla bağlı mövzuya  toxunulmuşdur. Ramazan Abdulatipov  rayonda  işləyən kəndirbazların məktəbinə 1 milyon rubl ayırmağa tapşırıq vermişdir. Həmçinin  ölkənin bütün regionlarından artistlərin dəvətiylə respublikanın kəndirbazlar  festivalını keçirməyə göstəriş  vermişdir.

 Lak rayonunun başçısı   Yusup Məhəmmədov bildirmişdir ki : "Əsas diqqəti respublikanın inkişafı  prioritetli layihələrinə ayırırıq. Vergi göstəriciləri üzrə  116 % nail olunmuşuq. Bizim rayonumuz əvvəlki ildən  iqtisadiyyatın  prioritetli layihənin reallaşdırması çərçivəsində  18, 5 milyon rubl  şəxsi gəlirlərin artımını təmin etmişdir.  Qeyri-formal məşğulluq məsələləri üzrə planın icrası  110% təşkil etmişdir.  250  vətəndaş  vergi hesabına qoyulmuşdur. 2017-ci ildə müsbət dinamika qalmaqdadır".

Lak rayonu  başçısının sözlərinə görə, bu il  87 milyon rublluq şəxsi investisiyalar cəlb edilmiş,  260 milyon rublluq  gözlənilir.

Ətraf mühitin sanitar vəziyyətinə diqqət  ayırırıq. İcazə olunmamış zibil zibilliklərinin yerinə zibil çənləriylə xüsusi meydançalar təchiz edilmişdir. Ən yaxın  vaxt   rayon xüsusi  zibilyığan kamaz əldə edəcək.

DR Başçısı  zibilin ixracı üçün poliqonun yaradılması ehtiyacını bildirmişdir.

Yusup Məhəmmədov bildirmişdir ki,  Qumux kəndində  gölün ətrafındakı  ərazi abadlaşdırılmışdır. Bu yaxınlar  orada  gənclər parkı tikəcəyik. Rayonun  mərkəzi küçələrində axşam vaxtı işıq lampaları yanır, səkilərə   kaşı  çəkilmişdir. Rayonda  cəmi 2 məktəbəqədər müəssisə işlədiyinə görə, DR Başçısı  uşaq bağçalarının tikintisi üçün investorları cəlb etməyə tapşırıq vermişdir. Bu proyektlərə DR Hökuməti də yardım göstərəcək.

Görüşün gedişində  Ramazan Abdulatipov  respublikanın praktik olaraq bütün bələdiyyə təhsillərinin aqrar sektorunda natamamlıqları göstərmişdir. DR  kənd təsərrüfatı və ərzaq nazirinə   Dağıstanın hər rayonu üçün inkişaf  modellərini hazırlamaq üçün tapşırıq vermişdir.

 

                                                                                                           Telman Tahirli

Опубликовано в Общество
Пятница, 22 Сентябрь 2017 07:55

ДАГЕСТАН - ЭТО... ДРУЖБА НАРОДОВ !

Опубликовано в Общество
Пятница, 22 Сентябрь 2017 07:54

ДАГЕСТАН - ЭТО... СТРАНА ГОР !

Опубликовано в Культура
Страница 1 из 4

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

Сайт www.derbend.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и массовых коммуникаций.

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

Настоящий ресурс может содержать материалы 12+

email:gazetaderbend@mail.ru

главный редактор Алифханов Гаджимахмуд Шамилович

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru