Новостная лента

ГБУ "Дербент" - Материалы отфильтрованы по дате: Июнь 2018

18 июня, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника.

«Каждый из нас в этом зале назовет сотни врачей, специалистов среднего звена, работников скорой помощи, с которыми связаны самые искренние чувства признательности за то, что вы сохранили жизнь близким, родным людям. Спасибо вам огромное за тяжелый и безмерно ответственный труд! Пусть его результаты как можно чаще будут для вас источником оптимизма и гордости. Действительно, нет более благодарной и благородной профессии, чем профессии врача, медицинской сестры, фельдшера, фармацевта, и всех,  кто помогает вам в работе», - подчеркнул Владимир Васильев.  

Напомнив о словах Президента России Владимира Путина о том, что «Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны – конечно, продолжительность жизни», руководитель региона констатировал: «Сегодня усилиями медиков практического звена и организаторов здравоохранения многое меняется к лучшему: значительно возросла продолжительность жизни дагестанцев и составляет 77,2 года, (по РФ - 71,3). До исторического минимума снизились младенческая и материнская смертность. В то же время немало и нерешенных проблем. Хочу заверить, что эти проблемы мы будем решать более эффективно. Благодаря помощи федерального центра мы в этом году, по сравнению с прошлым годом, будем закупать лекарств почти в три больше. И большая часть средств, которые мы дополнительно собираем в республике за счет сбора налогов, будет направлена на развитие здравоохранения».

В торжественной обстановке Владимир Васильев вручил медицинским работникам, внесшим особый вклад в развитие здравоохранения региона,  государственные награды за высокий  профессионализм и самоотверженный труд.

Со своей стороны, к присутствующим обратился  министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. По его словам дагестанские врачи – отличные специалисты, их опыт и мастерство известны далеко за пределами республики.

«Сегодня в первую очередь именно от нас зависит успех выполнения главной нашей задачи – обеспечить доступность и качество оказания медицинской помощи каждому человеку, вне зависимости от места его проживания. Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие медицинские работники, не иссякал живой родник человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы»,– заключил он.

 
Опубликовано в Здравоохранение
Вторник, 19 Июнь 2018 05:05

DAHA ÇOX YAŞA, «GÜLÜSTAN»

5 avqust 1992-ci ildən Dərbənddə azərbaycanlı yazarlara istiqamət vermək, onların fəaliyyətini genişləndirmək, təkcə Dərbənddə deyil, Dağıstanın müxtəlmif bölgələrində yazıb-yaradan qüvvələri birləşdirmək məqsədilə Azərbaycan və Rusiya yazıçılar birliklərinin üzvü, istedadlı qələm ustası, şair-jurnalist, publisist Tahir Salehin (Hacəliyev Tahir Seyidəli oğlu) təşəbbüsü ilə «Gülüstan» ədəbi birliyi yaradılmış, 2000-ci ildən isə Beynəlxalq «Gülüstan» ədəbiyyatçılar ittifaqı kimi fəaliyyətinin davam etdirir. «Gülüstan» müstəqil ədəbi-ictimai birlikdir. Onun nizamnaməsi, möhürü və s. atributları vardır. O, Dağıstanın mətbuat və informasiya nazirliyində, Dərbənd şəhər administrasiyasında və digər orqanlarda qeydiyyatdan keçmiş, Azərbaycan, Dağıstan və Rusiya yazıçılarının yaradıcı ittifaqları ilə əlaqələri genişləndirir.

       Tarixə baxımdan yanaşsaq, «Gülüstan» əbədi birliyinin yaradıcısı Abasqulu Ağa Bakıxanovun xatirəsilə bağlıdır. Belə ki, onun 1835-ci ildə Qubada təşkil etdiyi ədəbi məclisin də  adı «Gülüstan» olub.

       O dövrün tanınmış şair və yazıçılarından M.F.Axundzadə, Xurşudbanu Natəvan, Cəfərqulu Xan Nəvvab, Abdulla bəy Asi və başqaları bu məclislə sıx əlaqə saxlamışlar. Eyni zamanda Dərbəndin də tanınmış şair və yazıçıları «Gülüstan»ın üzvləri olmuşlar.

       Fərəhli haldır ki, «Gülüstan»ın adını daşıyan ədəbiyyatçılar İttifaqının məşğələlərində iştirak edən neçə-neçə dağıstanlı, xüsusilə dərbəndli şair və yazıçının kitabları işıq üzü görmüşdür.

       Əlavə edək ki, Dağıstan Dövlət televiziya və radio komitəsindən (indi şirkət) Azərbaycan dili redaksiyasının nəzdində «Gülüstan» adlı ədəbi- musiqili verilişlər də efirdə səslənir və ekranda nümayiş etdirilir.

       «Gülüstan» yarandığı gündən indiyədək, istər Dağıstanda, istər Azərbaycanda, Rusiyada və hətta bəzi  şərq ölkələrində onun fəaliyyəti haqqında vaxtaşırı məlumatlar verilir, ədəbi qüvvələrin yaradıcılığından söhbət açılır.  «Gülüstan»da məşğələlər ayda bir dəfə iki bölmə üzrə- Azərbaycan və rus dillərinə aparılır.  Başqa xalqların ədəbiyyatından da nümunələr müzakirə edilir. «Gülüstan» «Xalqlar dostluğu, ədəbiyyatlar dostluğu» devizi ideyasına söykənir.

       «Gülüstan» bu gün güclü və böyük ittifaqın ədəbi ocağına çevrilib. Onun ətrafına çoxlu istedadlı yazarlar toplaşıb. İşində şair və yazıçılarla yanaşı, jurnalistlər, mədəniyyət və incəsənət işçiləri də iştirak edirlər. İttifaqın 10-dan çox üzvü həm  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, həm də Rusiya Yazıçılar İttifaqının üzvləridir. Gülüstançılar Dərbənddə, Dağıstan və eləcə də,   Azərbaycanın bir sıra bölgələrində tez-tez maraqlı tədbirlər keçirirlər. Onlar müntəzəm olaraq mədəniyyət Evlərində, məktəblərdə, Dağıstan və Azərbaycan televiziyasında, qəzet və jurnallarda yaradıcılıq nümunələri işlə çıxış edirlər.  Bu gün Dərbənd «Gülüstan»ının səsi Türkiyə, İran, MDB ölkələrinin mətbuatından, televiziya ekranlarından və radio dalğalarından gəlir.

İttifaqın nəzdində «Gülüstan» xalq çalğı alətləri ansamblı fəaliyyət göstərir. Gülüstançıların ədəbi fəaliyyəti barədə 20 video- film çəkilib. Neçə- neçə gülüstançı fəxri adlara layiq görülüb.

Beynəlxalq «Gülüstan» ədəbiyyatçılar İttifaqının üzvləri qardaş Azərbayjanın şimal bölgəsində- Quba, Şabran, Xaçmaz, Qusar rayonlarında keçirdikləri görüşlər qələm dostlarının el bayramına çevrilib.

Mayın 31-də  Dağıstan Respublikası mədəniyyət nazirliyinin və DR dövlət  büdcə təşkilatının təşəbbüsü ilə Mahaçqalada Azəçrbaycan ədəbi, musiqili və teatr mədəniyyəti həftəliyi çərçivəsində «Poeziya teatrı»nda «Gülüstan»ın təntənəli, böyük bayramı keçirilib. Tədbirin aparıcısı «Beynəlxalq «Gülüstan» ədəbiyyatçılar İttfaqının prezidenti Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Tahir Saleh, zalda toplaşmış onlarla yazıçı, şair, ədəbiyyat həvəskarı, incəsənət işçiləri qarşısında «Gülüstan»ın tarixi, dünəni və bu günü haqqında geniş çıxış etmişdir.  Sonra o, sözü «Gülüstan»çılara vermişdir. Şairlərdən Fəxrəddin Oruc Qəribsəs, Zeynəb Dərbəndli, Təhmiraz İmamov, Səfiyət Calqansakaya, ədəbiyyat həvəskarı Qədirbəy Ömərov və başqaları öz yeni şeirlərini söyləmişlər.

Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktyorları, Dağıstan Respublikasının əməkdar artistləri Sevda Beybalayeva, Məhərrəm Ömərov və Mahir Məlikov ifa etdikləri xalq mahnıları, rəngarəng musiqi nömrələri ilə bütün tədbir iştirakçılarını riqqətə gətirmişlər. Məclisə dəvət olunmuş Dağıstan Yazıçılar İttifaqının sədrinin müavini Marina Əhmədova, Dərbənd kitabxana sisteminin direktoru Diana Əliyeva, elmlər doktoru Mühitdin İsmayılov, Dərbənd şəhər 3 nömrəli orta məktəbin müəllimi Rəfiqə Əlizadə, Dağıstan Yazıçılar İttifaqı Tabasaran bölməsinin sədri Suvaynat Kürəbəyova, Tabasaran şairəsi Şüşəxanım Kərimova, DDU-nun filologiya fakültəsinin tələbəsi Gülşən Şıxkərimova, poeziya teatrı Evinin direktoru Yelena Harunova və başqaları dərin məzmunlu çıxışlarına görə «Gülüstan»çıları  səmimi təbrik etmişlər.

                                                                   Telman Tahirli

 

 

Опубликовано в Культура

18 июня в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова состоялся круглый стол «Международное сотрудничество как средство сохранения и развития этнокультуры, сохранения межнационального мира». В работе круглого стола приняли участие:

Мартин Таско - руководитель  хореографического ансамбля «Оргонина» из Словакии;

Биегала-Ховорска Марзенна Сщестлава - руководитель  фольклорного ансамбля «Полигродзияние» из Польши;

Попеску Лилиана Джоржета - руководитель хореографического  ансамбля из Румынии;

Элиева Инсаф - руководитель фольклорного ансамбля «Ненелер» из Азербайджана;

Гилязов Ринат - руководитель Государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Сорнай» из Республики Татарстан;

Любицкая Екатерина - руководитель фольклорного  ансамбля «Вереск»  из Ленинградской области;

Сацук Марина - руководитель народного коллектива любительского художественного творчества  «Вольница» из Курской области;

Шибанова Ольга - руководитель Государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» из Республики Удмуртия;

Григорьева Екатерина - руководитель народного фольклорного ансамбля «Вера» из Липецкой области;

Алексеева Лариса - руководитель хореографического ансамбля «Вензеля» из Пензенской  области.

 

Также представитель  ГРДНТ им. В. Поленова,заместитель директора, завотделом декоративно-прикладного искусства - Юлия Иванова, собиратель русского народного костюма из Москвы - Сергей Глебушкин; режиссер, руководитель хореографического ансамбля «Солнечная радуга» из Перми - Юрий Николаев.

 

Кроме того, участниками круглого стола стали представители научного сообщества республики: известные фольклористы, искусствоведы, музейные работники; руководители творческих коллективов, культурно-досуговых учреждений, мастера народных промыслов. Среди них Мисрихан Маммаев,Татьяна Петенина, Юрий Ханжов, НаиляКазанфорова, Рашид Абдуллаев, Магомедали Магомедалиев, Наталья Курбанова, Зубайдат Гасанова,  Хатимат Далгатова, Заира Кильдеева, Изаят Меджидова, Багаудин Узунаев.

 

Врио министра культуры РД Зарема Бутаева поздравила присутствующих с ярким и удачным началом работы VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы», который проводится в Дагестане с 2004 года и стал культурным брендом республики.

«Фестиваль проводится при поддержке Главы Дагестана Владимира Васильева, и от его имени я хочу поприветствовать всех участников фестиваля. Искренне восхищена мастерством, которое вы продемонстрировали вчера на нескольких площадках: выставке-ярмарке «Кавказ-мастеровой» и гала-концерте.  Впереди еще несколько фестивальных дней, выезды творческих коллективов в города и районы Дагестана, и я уверена, что каждый зритель будет, не менее, очарован вашими талантами и неповторимой культурой. Желаю вам комфортного пребывания в нашей республике, прекрасных впечатлений о Дагестане и Российской Федерации», - отметила глава ведомства.

 

Так же Зарема Бутаева подчеркнула огромное значение, которое придается сохранению фольклорного наследия, культурных традиций в Российской Федерации. В частности она отметила, что в  Указе от 7 мая 2018 г « О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» президент страны Владимир Путин обозначил решение вопросов сохранения культурного наследия приоритетной общенациональной программой.

« Фестиваль «Горцы» во многом способствует решению задач, обозначенных в Указе. Это укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, продвижение талантливой молодежи, поддержка самодеятельного творчества в селах,  развитие добровольческих движений, в том числе и в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и мн. др.», - подчеркнула Бутаева.

 

Модератор круглого стола зам. министра культуры РД – директор РДНТ МК РД Марита Мугадова поблагодарила Министерства культуры РФ и Дагестана, ГРДНТ им. В. Поленова за большую поддержку в организации фестиваля. Обращаясь к гостям, замминистра отметила: «Мы всегда готовы и рады встречать гостей. Признательны за то, что вы с такой открытой народной душой приезжаете к нам».

 

Марита Мугадова, обращаясь к представителям творческой делегации из Польши, подчеркнула, что Международный фестиваль фольклора народов горных земель, который ежегодно проходит в польском городе Закопане, подтолкнул нас к организации и проведению фестиваля «Горцы». На этом очень престижном Международном фестивале наши коллективы не раз принимали участие. В том числе и их выступления всегда оценивало международное жюри. Заместитель руководителя ведомства также отметила Мартина Таско, благодаря которому на фестивале «Горцы» принимают участие очень интересные коллективы из Европы. Не случайно на издательской продукции фестиваля «Горцы» изображена пара из Словакии: ее выбрали народным голосованием. «И в этом большая заслуга нашего друга М. Таско», - подчеркнула Марита Мугадова.

 

Юлия Иванова рассказала участникам круглого стола о значимых международных проектах, которые проводятся в регионах при поддержке ГРДНТ. Это международные фестивали фольклора в Москве и Московской области, фестиваль «Золотое кольцо», «Садко» в Нижнем Новгороде, «Содружество» в Ростовской области, «Мир Сибири» и другие. Среди них достойное место занимает и фестиваль «Горцы». Также Юлия Иванова рассказала о Всемирной фольклориаде, которая проходит раз в четыре года по всему миру. По поручению Президента России в 2020 году фольклориаду примет Башкортостан.

 Сергей Глебушкин особо подчеркнул разнообразие и многосоставность национальных костюмов народов Дагестана. Он отметил, что народный костюм всегда первичен, а песни, танцы, музыка же идут следом. Известный коллекционер прочитал стихи народного поэта Расула Гамзатова и подарил Министерству культуры РД двухтомное собрание стихов известного русского поэта, своего земляка Сергея Есенина.

 Руководители творческих коллективов из зарубежных стран и регионов России в своих выступлениях особо подчеркивали удивительное гостеприимство и радушие дагестанцев. Они впервые в нашей республике,  и их восхитило многообразие культурных традиций. Они не ожидали увидеть в небольшой республике такое разнообразие исполнительских искусств, народных промыслов, национальных костюмов, музыкальных инструментов.

 

На круглом столе также были отражены вопросы деятельности центров традиционной культуры, межкультурного взаимодействия, мер по сохранению  популяризации культурных традиций.

Участники по итогам круглого стола приняли резолюцию, в которой подчеркивается, что познавая культуру разных народов, мы лишний раз убеждаемся в том, что у каждого из нас общие идеалы и ценности. Они традиционно бытуют в фольклорном наследии народов мира, не смотря на разные языки и вероисповедания. Отсюда можно сделать однозначный вывод: в современных условиях культурное наследие является одним из важнейших компонентов духовно-нравственного и этического воспитания.

Опубликовано в Культура

18 июня, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов провел аппаратное совещание. В нем приняли участие заместители главы администрации города, руководители служб и структурных подразделений администрации.

 В ходе совещания выступил председатель административной комиссии Магомедага Алимагомедов. Он доложил, что в административную комиссию за истекшую неделю поступило 10 протоколов. 8 из них – за нарушение порядка организации уличной торговли и 2 – за нарушение порядка размещения наружной рекламы. Все протоколы рассмотрены, на нарушителей наложены штрафы. Всего с начала года составлено 164 протокола.

 Начальник финансового управления Айваз Рагимов выступил с информацией по доходной части бюджета. Он сообщил, что анализ собираемости налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.05.2018 года указывает на незначительное увеличение поступлений и требует наращивания сборов по налоговым и неналоговым доходам. Плановые назначения по собственным (налоговым и неналоговым) доходам на 1 мая текущего года выполнены на 100,5 %. Рост налоговых доходов составил 104,6 %, что обусловлено совместной работой администрации городского округа «город Дербент» и налоговой инспекции по снижению неформальной занятости населения. Увеличение произошло по таким видам налогов, как НДФЛ и УСН.

 Выслушав докладчиков, врио главы города Энрик Муслимов поручил провести анализ поступления всех видов налогов в бюджет города.

 Начальник отдела автоматизации управления и муниципальных услуг Октай Фейзиев призвал руководителей служб и структурных подразделений администрации опубликовать сведения о муниципальных услугах на федеральном портале «Госуслуг», внести отчет о количестве оказываемых ежеквартально услуг в ГИС ГАС «Управление» и сведения о назначенных мерах социальной защиты - на портал ЕГИССО.

 Также на совещании обсудили вопросы, связанные с незаконным возведением многоквартирных домов. Энрик Муслимов поручил определить порядок сноса незаконных строений, а также предоставить схему размещения нестационарных объектов на набережной и обязать каждого собственника объекта встать на налоговый учет.

Опубликовано в Общество

Президиум дагестанского парламента определил дату проведения и предполагаемые вопросы повестки дня 24-й сессии, сообщили информагентству в информационно-аналитическом отделе Аппарата НС РД. Вел заседание спикер Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов.

Было принято решение созвать «июньскую» сессию Народного Собрания 28 июня в Махачкале. В повестку дня сессии предварительно внесено 20 вопросов.

Так, ко второму чтению будет представлен проект закона РД «О правовом регулировании отдельных вопросов патриотического воспитания в Республике Дагестан». Принятие данного законопроекта, в частности, устраняет пробел в нормативно-правовом регулировании общественных отношений в сфере патриотического воспитания, который не позволяет реализовать весь комплекс мер, направленных на обеспечение гражданской ответственности, формирование активной жизненной позиции у человека.

Также во втором чтении депутатам предстоит рассмотреть законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «Об отходах производства и потребления в Республике Дагестан». Было отмечено, что документ подготовлен с целью приведения закона Республики Дагестан в соответствие с федеральным законодательством. 

Восемь законопроектов парламентарии рассмотрят в первом чтении. Среди них – законопроект, в соответствии с которым вносятся изменения в Закон РД «О молодежной политике в Республике Дагестан». Вносимые изменения направлены на процесс формирования у молодежи нового взгляда на реализацию государственной молодежной политики в республике, а также расширение возможностей и стимулирование молодежи к самореализации, получая при этом поддержку от органов государственной власти.

Комментируя законопроект, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что поддержка молодежи является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Четыре законопроекта будут представлены для принятия сразу в двух чтениях, в том числе проект закона РД «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан». Законопроект подготовлен в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Устанавливается, что в исключительную компетенцию представительного органа муниципального образования отнесено, в том числе, утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.

В ходе заседания председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Муса Мащилиев проинформировал депутатов о ситуации с арендными платежами по объектам газоснабжения республики.

В завершение мероприятия Хизри Шихсаидов поручил ряду комитетов парламента изучить состояние дел с повышением квалификации медицинских и педагогических работников.

Опубликовано в Политика

14 июня в Воронеже состоялся VI открытый медиафорум «Региональные СМИ: новые векторы развития», на который приехали более 500 делегатов из 24 регионов. Республики Дагестан представлял заместитель министра печати и информации Снегирев Сергей.

В работе форума также приняли участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, депутат Госдумы Евгений Ревенко и другие известные персоны.

В рамках пленарного заседания Сергей Снегирев прочитал доклад “Опыт разработки и внедрения критериев эффективности в сетевых изданиях на примере Республики Дагестан”. В своем докладе представитель минпечати дагестана сообщил о том, что в ряде республиканских СМИ серьезно выросла дочитываемость материалов сетевых изданий. Так, с августа 2017 года, когда был запущен проект, по настоящее время дочитываемость публикаций у “Зори Табасарана” выросла с 21% до 67%, “Лезги газет” с 24% до 64%, “Молодежь Дагестана” с 42% до 55%. Это говорит о качестве материалов и их “попадании” в целевую аудиторию изданий. Самая большая аудитория из республиканских государственных СМИ в настоящее время у портала “Межрегиональный ресурс молодежи”, который администрируется ГБУ РД “ИКЦ”.

Показатель вовлеченности пользователей на ресурсе (учитывающий не только заход пользователя на сайт но и его действия - скроллинг, клик, переход по ссылкам и т.д.) за май текущего года составил 113 981 пользователей, при общем количестве обращений 4147 670 ед.
Сергей Снегирев проинформировал слушателей, что данный проект позволяет, с одной стороны, определить реальную долю государственных СМИ на рынке, а с другой стороны, создает единую систему координат в профессиональном сообществе. "Мы рассчитываем, что принцип и механизм определения эффективности в сетевых изданиях, найдет продолжение для разработки критериев эффективности и других видов СМИ, что позволит справедливо и прозрачно формировать бюджеты государственных СМИ на основе медиапотребления и “владения” аудиторий”, - отметил докладчик.

В рамках форума, кроме деловой программы, были организован также мастер-классы и семинары для журналистов.

Медиафорум был организован Правительством и Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области, региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Опубликовано в Общество

Первый магазин сувенирной продукции с символикой Крымского моста, который после ввода автомобильной части стал популярным туристическим объектом, открылся в интернете. Вырученные от продаж средства пойдут на развитие музеев Крыма и Кубани, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".

 "У людей появится возможность приобрести официальную сувенирную продукцию с логотипом Крымского моста [на официальном сайте продаж www.most.shop], а музеи - таманский и керченский - получат дополнительное финансирование, например на организацию выставок и хранение более 100 тыс. артефактов, найденных в районе строительства Крымского моста", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства моста) Аркадия Ротенберга.

До открытия онлайн-магазина обладателями продукции с логотипом Крымского моста могли стать только победители конкурсов в социальных сетях Крымского моста и кота Моста, при этом, подарочные сувениры выпускались маленьким тиражом и не были рассчитаны на широкую аудиторию, отметили в инфоцентре. Вместе с тем по обратной связи на сайтеКрымского моста в течение нескольких лет приходили письма с просьбой приобрести памятные подарки всем желающим.

"В онлайн-магазине представлены оригинальные кружки, на которых изображены реальные чертежи устройства свайного основания опор и арочного пролетного строения Крымского моста. В продаже футболки и толстовки с оригинальным изображением моста. В качестве эксклюзивного сувенира - белая каска с официальным логотипом. На подарках - изображение не только Крымского моста, но и главного талисмана стройки - рыжего кота Моста, который живет на стройплощадке, ведет аккаунты в социальных сетях и делится со своими подписчиками последними новостями о работах в Керченском проливе", - сказали в инфоцентре. В дальнейшем ассортимент сувенирной продукции будет расширен.

 Сувениры с логотипом Крымского моста будут напоминать об историческом и социально значимом событии в истории России - соединении полуострова Крым с другими регионами России, уверены создатели магазина.

Мост в Крым

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей.

Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония ее открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Строительство железной дороги через Керченский пролив завершится в 2019 году.

Опубликовано в Культура

Потребление электроэнергии в республике с начала года уменьшилось на 0,9%, говорится в сообщении филиала ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистемы Дагестана» (Дагестанское РДУ).

По данным управления, всего с января по май включительно потребление энергии составило 2,94 млрд кВт.ч. При этом электростанции Дагестана за этот период увеличили производство электроэнергии на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,8 млрд кВт.ч.

«Потребление электроэнергии в Дагестанской энергосистеме только в мае составило 415млн кВт.ч, а выработка – 547 млн. Дефицит мощностей покрывался за счет сальдо-перетока электроэнергии в энергосистему региона. Всего в республике было передано 1 млрд 154 млн кВт.ч энергии», – говорится в сообщении компании.

Отметим, что в операционной зоне Дагестанского РДУ находятся 3,5 тысячи км линий электропередачи класса напряжения 110–330 кВ, 107 трансформаторных подстанций и распределительных устройств.

Опубликовано в Экономика

В 2018 году в налоговых уведомлениях физическим лицам будут внесены некоторые изменения, сообщили РИА «Дагестан» в Управлении ФНС по республике.

По данным источника, теперь в уведомление впервые будет включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ. Для «льготных» категорий налогоплательщиков будет применен налоговый вычет на земельный участок площадью 600 квадратных метров. 

«В ряде регионов с 2017 года применяются новые результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. В 14 регионах (Республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Краснодарский, Хабаровский края, Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ) недвижимость физлиц впервые будет облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости. Дагестан намерен ввести эту норму к 2020 году», – сообщается в релизе Управления.

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. транспортный налог за 2017 год будет исчислен с повышающими коэффициентами.

В течение ближайших трех месяцев налоговые органы будут направлять налогоплательщикам уведомления по почте, а также размещать в их личных кабинетах на сайте. Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 2018 года в соответствии с приложенными к ним платежными документами.

Опубликовано в Экономика

Художник Рустам Имавов родился в дагестанском городе Хасавюрте, окончил Избербашское педагогическое училище и художественно-графический факультет Даггоспедуниверситета. С 2003 года – участник ряда республиканских и зо­нальных выставок, в том числе таких крупных проектов, как Биеннале искусств «Шунудаг» в селе Хайхи Кулинского района Дагестана и II Северо-Кавказская биеннале современ­ного искусства в Первой галерее в Каспийске.

 

Рустам Имавов работает в смешанной технике, его работы объемны и насыщены смыслами. «Лабиринт времени» станет первой персональной выставкой художника. В экспозицию войдут полотна из серий «Дагестанские мотивы», «Композиция» и других, созданные за последние пять лет.


Выставка работает с 21 июня по 22 июля.

Вход свободный 

Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12 б 
(8722) 68-15-51, 68-15-50 
http://poetteatr.ru/ 

Опубликовано в Культура
Страница 1 из 16

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

www.derbend.ru

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

email:gazetaderbend@mail.ru

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru