Новостная лента

ГБУ "Дербент" - Материалы отфильтрованы по дате: Август 2018
Пятница, 31 Август 2018 05:27

İOSİF KOBZON VƏFAT EDİB

SSRİ xalq artisti, RF Dövlət Dumasının deputatı İosif Kabzon uzun sürən xəstəlikdən sonra 80 yaşında vəfat edib.

Bu barədə məlumat Dövlət Duması tərəfindən təsdiqlənib.

Məşhur müğənni iyulun 20-də ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. 2005-ci ildə onda onkoloji xəstəlik aşkarlanmış, bundan sonra bir neçə cərrahiyyə əməliyyatı və kimyaterapiya kursları keçmişdi.

1937-ci il sentyabrın 11-də Ukraynanın Dontesk vilayətinin Çasov Yar şəhərində anadan olan İosif Kabzon uşaq yaşlarında oxumağa başlayıb. Hələ doqquz yaşında Kremldə Mərkəzi Komitənin sədri İosif Stalinin qarşısında oxuyub.

Hərbi xidmətini Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin musiqi və rəqs ansamblında keçib, sonra Qnesinlər adına Dövlət Musiqi-Pedaqoji İnstitutuna (indiki Qnesinlər adına Rusiya Musiqi Akademiyası) qəbul olub. Ümumittifaq radiosunda çıxışları ilə məşhurluq qazanıb. Estrada artistlərinin ümumrusiya müsabiqəsində və 1964-cü ildə Polşanın Sopot şəhərində keçirilən festivalda qələbə qazanaraq estradada mövqeyini bir qədər də gücləndirib.

“Baharın on yeddi anı” filmi ekrana çıxdıqdan sonra onun lirik bariton səsini keçmiş Sovet İttifaqında tanımayan qalmayıb.

Qastrol fəaliyyəti yarım əsrdən çox davam edən İosif Kabzonun repertuarına 3 minə yaxın mahnı daxildir. O, estrada ilə yanaşı, fəal ictimai-siyasi və xeyriyyəçilik fəaliyyəti, həmçinin bizneslə məşğul olub, müəllimlik edib. Altı çağırış Dövlət Dumasının deputatı seçilib.

Опубликовано в Культура

№ Список победителей Должности на момент подачи документов на конкурс 1. Абакаров Руслан Исамутдинович врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук   2. Абакарова Мадина Абдулаевна помощник судьи в Бутырском районном суде Москвы   3. Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович заместитель генерального директора по финансам ООО «Прогресс-СМ»   4. Абдулхамидов Вагаб Магомедович Московская область (г. Красногорск), заместитель генерального директора по охране лесов Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение»   5. Абдурахманова Диана Ибрагимовна Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник операционного зала ООО КБ «КредитИнвестБанк»   6. Абдусаламова Гульнара Алиевна Республика Дагестан (г. Каспийск), начальник юридической службы в АО «Каспийский завод точной механики» 7. Абукаров Тарлан Гасанбегович Москва, генеральный директор ООО Центр Информационных технологий «Европея» 8. Алибеков Магомед Гаджиисхакович Москва, технический директор ООО «РосЭнергоСеть»   9. Алиев Гайдар Магомед-Алиевич Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела       Управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Махачкалы   10. Алиев Шарип Абдулмажидович Московская область, Исполнительный директор ООО «Файт Найтс»   11. Ахмедова Рукият Магомедовна Республика Дагестан (Сергокалинский район, с. Сергокала), начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, муниципальными закупками и взаимодействию с сельскими поселениями Администрация МР «Сергокалинский район» Республики Дагестан   12. Батырова Шахсалам Изамутдиновна Республика Дагестан (г. Буйнакск), методист муниципального казенного учреждения Управление образования города Буйнакск 13. Велиханов Тимур Талибович Республика Дагестан (г. Махачкала), преподаватель Дагестанского государственного университета 14. Волков Роман Николаевич Санкт-Петербург, руководитель таксомоторного парка «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области   15. Гаджияхьяев Мурад Абдулгафисович Республика Дагестан (г. Дербент), генеральный директор ООО «Агра»   16. Гайдбекова Джамиля Месутовна Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает   17. Гасанов Али Исмаилович Республика Дагестан (г. Махачкала), временно не работает   18. Гафуров Зубаир Загирович Московская область (г. Видное), начальник правового управления ООО «Технострой» 19. Гусейнов Абзагир Абдурагимович Республика Дагестан (Буйнакский район, с. Эрпели), заместитель начальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан   20. Дагиров Мурад Алхаматович Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник информационно-аналитического и административно-хозяйственного отдела Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан   21. Джамалудинов Хайбула Магомедович Республика Дагестан (г. Махачкала), генеральный директор ООО «Аква-строй»   22. Джамбулаев Ибрагим Абдусаламович Республика Дагестан (Ахвахский район, с. Карата), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»   23. Зейналов Видади Вагифович Республика Дагестан (г. Дербент), руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»   24. Ибрагимова Равзанат Юсуповна Республика Дагестан (г. Махачкала), учитель, руководитель МО начальных классов МКОУ «Школа-интернат 1 вида» 25. Ильченко Александр Владимирович Ставропольский край (г. Ставрополь), глава муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края   26. Ильясов Марис Сиражутдинович заместитель директора махачкалинского пивоваренного завода «Порт-Петровск», заместитель председателя собрания депутатов кировского района Махачкалы, председатель комитета по образованию, спорту, туризму, культуры и делам молодежи городского собрания депутатов г. Махачкалы, член президиума партии «Единая Россия», г. Махачкала 27. Имаков Алибек Джамалутдинович Республика Дагестан (Карабудахкентский район, с. Карабудахкент), директор ПО ООО «Центр-Техостройпроект»   28. Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиев Республика Башкортостан (г. Уфа), директор по развитию ООО «Башкорпредсервис» 29. Кадиев Гаджи Абакарович Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела организации труда и заработной платы ООО «Газпром трансгаз Махачкала»   30. Магомедов Абдула Магомедович Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник финансового отдела            Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан   31. Магомедов Бадруттин Алиевич Республика Дагестан (г. Махачкала), начальник управления Администрации города Махачкала   32. Магомедов Магомед Омарович Республика Дагестан (Чародинский район, с. Доронуб), заместитель начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации города Махачкала   33. Магомедова Юлдуз Джамалутдиновна Москва, ведущий специалист 2 разряда Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития Российской Федерации   34. Мазанаев Мазанай Османович Республика Дагестан (г. Каспийск), временно не работает   35. Мирзабалаева Жанна Галимовна Республика Дагестан (г. Дагестанские Огни), начальник отдела ЗАГС городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан   36. Муртаев Бадави Муртаевич Республика Дагестан (г. Кизилюрт), заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»   37. Мусаев Магомед Рамазанович Республика Дагестан (г. Махачкала), первый заместитель руководителя             Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан   38. Мусалова Заира Магомедовна Республика Дагестан (г. Махачкала), доцент кафедры ЮИ ДГУ, заведующая кафедрой ЮК ДГУ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»   39. Мустафаев Али Мурадович Республика Дагестан (Кулинский район, с. Вачи), инженер-проектировщик ООО Климат-холдинг   40. Омаров Магомед Омарович Москва, генеральный директор ОАО «Агропроммаш», ОАО «Авторемонтный завод»   41. Омарова Патимат Омаровна Республика Дагестан (г. Махачкала), декан факультета специального (дефектологического) образования            ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»   42. Рамазанов Ахмед Абдулбасирович Республика Дагестан (Хасавюртовский район, с. Дзержинское), начальник технологического бюро ОГТ АО «Завод Дагдизель» 43. Родионова Ольга Валерьевна Республика Дагестан (г. Каспийск), врач ГБУ ДО РД «ДЮСШ г. Каспийска»   44. Рустамов Арсен Закирович Республика Дагестан (г. Каспийск), заместитель руководителя     территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагестанстат)   45. Сардаров Гаджиага Абдулнасирович Санкт-Петербург, руководитель группы конструкторов, инженер в филиале Центрального научно-исследовательского институт судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»   46. Саркаров Тимур Нусретович Республика Дагестан (г. Махачкала), предприниматель, директор по развитию ООО «Матис»   47. Смирнов Евгений Дмитриевич Республика Дагестан (г. Махачкала), ведущий инженер электросвязи ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 48. Сулейманова Тамара Батырханова Республика Дагестан (г. Махачкала), врач клинический ординатор в ГБУ РД РОТЦ им Н.Цахаева   49. Сулейманова Мисей Изамутиновна Москва, секретарь судебного заседания в Арбитражном суде города Москва   50. Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич Республика Дагестан (г. Махачкала), проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»   51. Тагирова Карина Надировна Московская область (г. Мытищи), начальник управления малого бизнеса в АКБ «Российский капитал»   52. Темирханов Саид Мусинович Республика Дагестан (г. Махачкала), заместитель главы администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»   53. Хамидов Магомед Ахмедович Республика Дагестан (Шамильский район, с. Урада), проректор по лечебной работе и заведующий кафедрой эндоскопической хирургии Дагестанского государственного медицинского университета   54. Шафиев Мурад Магомедович Республика Дагестан (г. Кизляр), проректор по науке и инновациям образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт».  

Опубликовано в Общество

В числе победителей конкурса Владимир Ильченко – Глава МО Деминского сельсовета Ставропольского края. Как отметил Владимир Ильченко,  кадровый конкурс«Мой Дагестан»  проведен на самом высоком уровне. Вопросы и  организация конкурса впечатлили также и основателей движения «Лидеры России». По словам Ильченко, результат не может не радовать: применение своих способностей, реализация личностного потенциала, возможность послужить на благо стране – это то, ради чего стоит трудиться.

Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/sredi-pobeditelej-konkursa-moj-dagestan-glava-deminskogo-selsoveta-stavropolskogo-kraja/

Опубликовано в Общество

Всероссийский конкурс журналистских работ военно-патриотической направленности «СОЛДАТ ИСТОРИИ»

Основные номинации:

  • «Лучшее комплексное освещение военно-патриотической тематики в печатных СМИ»;
  • «Лучшее освещение военно-патриотической тематики в Интернет — пространстве»;
  • «Лучший телевизионный проект на военно-патриотическую тематику»;
  • «Лучшая серия радиоматериалов на военно-патриотическую тематику»;
  • «Лучшая серия материалов военно-патриотической направленности в СМИ, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию».

Специальные номинации: «Лучшая серия материалов в блогах»;

  • «Доброе дело» («Лучший социальный проект»);
  • «Лучший международный проект»;
  • «Увековечивание памяти Зои Космодемьянской».

Предметом Конкурса являются: серия (от 4 и более) статей / сюжетов / очерков

Заявки принимаются от юридических и физических лиц, творческих коллективов. Срок приема работ и заявок – до 4 ноября 2018.

Награда - целевое финансирование дальнейших творческих проектов (журналистских материалов) победителей Конкурса.

Все подробности и Положение о конкурсе: https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-4760

  

С уважением,

заместитель руководителя

Департамента информационной политики

Евграфова Евгения Алексеевна

(495) 648-18-12 доб. 5129

8-985-490-69-89

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Российское военно-историческое общество

http://www.youtube.com/watch?v=IX-hkiI6Z7w

 

Опубликовано в Общество

29 августа, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании, прошедшем под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В режиме видеоконференцсвязи главы регионов, руководители профильных министерств и ведомств рассмотрели готовность системы образования страны к началу 2018/2019 учебного года.

Поздравив школьников, студентов, их родителей и преподавателей с предстоящим началом учебного года, Дмитрий Медведев сориентировал участников совещания на основные темы для обсуждения. В том числе Глава кабинета министров страны предложил обговорить вопросы, касающиеся готовности зданий, где будут учиться дети, оборудования классов, мер, принятых для обеспечения безопасности в образовательных организациях, насколько там выполняются санитарные нормы, затронув и такие вопросы, как содержание учебного процесса, зарплата педагогических работников. При этом Председатель Правительства России заметил, что проблем в системе образования страны все еще достаточно.

«Темой образования у нас сейчас занимается два министерства, прошу региональные власти активнее с ними работать, в том числе и по национальному проекту «Образование», которым мы занимаемся в рамках майского указа Президента страны. Главная цель – за 6 лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны – от дошкольников до людей старшего возраста», - расставил приоритеты Дмитрий Медведев.

Как отметил российский премьер-министр, в большинстве своем школы страны к новому учебному году готовы: отремонтированы и переоборудованы, в их стенах будет учиться более 15 млн школьников. «Где-то закупили новую мебель, улучшили освещение в классах, обновили спортивные залы, привели в нормативное состояние пищеблоки. Везде, кроме двух регионов, есть необходимые бесплатные учебники. Нужно сделать так, чтобы во всех регионах эти учебники были. Там, где это нужно, детей на занятия продолжат возить на специальных автобусах. Мы достаточно долго занимались этой проблемой, - напомнил Медведев, - и продолжаем это делать. Только в прошлом году при поддержке центра в регионах появилось свыше 1,5 тысяч новых школьных автобусов. Всего их сейчас 27 тысяч. Нужно следить, чтобы этот парк постоянно обновлялся», - указал Дмитрий Медведев.

Он также напомнил, что в ряде регионов есть школы, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта. Премьер-министр подчеркнул, что федеральное Правительство продолжит заниматься данным вопросом, оказывая, как и в прошлом году, поддержку регионам.  «Безусловно, ежегодно количество таких школ снижается. Но по-прежнему есть школы, где нет водопровода, центрального отопления, канализации, теплых санузлов. Регионы эти одни и те же. Я каждый год акцентирую внимание на этом модераторов, знаю, что определенная работа ведется, но темпы недостаточные. Сегодня хочу услышать подробные объяснения, почему так происходит. Поручение на эту тему мною было дано. Хочу, чтобы каждый губернатор об этом отчитался», - потребовал Председатель Правительства РФ.

«Два года назад мы начали проект по ремонту действующих и строительству новых школ, - продолжил Дмитрий Медведев. -  Это серьезная, большая работа. Причем должны быть школы нового типа, ведь, от того, как обустроено здание, какие там условия, в определенном смысле зависит желание детей приходить в школу и учиться, ну, а у родителей – отправлять детей туда. Там должно быть не только нормальное оборудование, классы, библиотеки, спортзалы, столовые, но и современная техника, конечно же, доступ к интернету, возможность получить дополнительное образование».

В целом глава российского кабмина напомнил, что в сентябре откроют свои двери для детей 67 новых школ, а до конца года - еще 119, таким образом, появится около 100 тысяч дополнительных мест. Дмитрий Медведев назвал это хорошей цифрой и призвал не сбавлять темпы в данном направлении.

Не обошел стороной премьер-министр России и высшую школу. «Нам нужно, чтобы за каждым вузовским дипломом были реальные знания, и высшие учебные заведения выпускали готовых к работе, квалифицированных специалистов. За последние шесть лет мы существенно обновили сеть высших учебных заведений. Неэффективные институты и университеты – около четверти от всего числа – были реорганизованы или закрыты. И это никак не сказалось на доступности высшего образования. Контрольные цифры приема на программы высшего образования мы держим на высоком уровне. На этот учебный год у нас предусмотрено около 300 тысяч бюджетных мест. Благодаря государственной поддержке российские вузы становятся более конкурентоспособными. С 2013 года мы направили свыше 60 млрд рублей бюджетных средств, из них почти 10 млрд - на этот год. Уже 11 университетов у нас входят в топ-100 мировых институтов по национальным, предметным и отраслевым рейтингам. И на этом останавливаться нельзя», - сказал Дмитрий Медведев и предложил к обсуждению также новые задачи по развитию высшего образования, обозначенные в майском Указе Президента РФ.

Что касается Дагестана, то в республике реализован комплекс мероприятий по приведению состояния всех объектов образования в соответствие с требованиями по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарным требованиям, проведению ремонтных работ и иных организационных мероприятий.

К 1 сентября 2018 года образовательный процесс начнется во всех 2738 образовательных организациях, в которых обучением охвачены порядка 800 тыс. человек. В это число входит, в том числе, 1461 школа. Численность учащихся общеобразовательных организаций в новом учебном году составит порядка 407 тыс. детей, что на 14 тыс. детей больше, чем в предыдущем году. При этом в первый класс пойдут 51,2 тыс. детей, что также на 2,3 тыс. больше прошлого года.

1 сентября 2018 года будет введено в эксплуатацию 15 новых школ на 5440 ученических мест, что позволит перевести 7 школ республики из трехсменного режима обучения в одну смену.

До конца года планируется завершить строительство еще 9 общеобразовательных организаций на 3064 ученических места, что в свою очередь отчасти обеспечивает решение проблемы ликвидации трехсменного режима обучения в школах. Для решения данной задачи еще по 5 школам определены источники финансирования на 2018-2020 годы.

В связи с наличием в республике значительного числа ветхих школ   (133 школы) инициирован и реализуется беспрецедентный проект «100 школ». Проект предусматривает улучшение материально-технического состояния 117 школ в 34 районах и 9 городах, финансирование которых осуществляется как за счет средств республиканского бюджета (200 млн руб.), так и внебюджетных средств меценатов (81 млн руб.) и муниципалитетов (39 млн руб.).

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 13 июля 2018 Г. № ДМ-П8-4247) по приведению зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарными требованиями, включая соблюдение температурного режима в туалетных комнатах, в республике разработана и реализуется соответствующая «дорожная карта». Благодаря принятым мерам к началу учебного года число зданий общеобразовательных организаций, не соответствующих санитарным нормам, сократилось с 687 до 260. Работа в данном направлении продолжается.

 

Опубликовано в Общество

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко приняли участие в стратегической командной эко-игре «Чистый Каспий», которая прошла на территории загородного пляжа в Махачкале.

В мероприятии также участвовали Председатель Правительства РД Артем Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, врио министра по делам молодежи Камиль Саидов, а также финалисты конкурса резервистов «Мой Дагестан».

Организатором мероприятия выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.

По итогам игры все участники в общей сложности собрали 275 мешков с мусором, не считая автомобильных покрышек и т.д.   

Отметим, что «Чистый Каспий» – экологический проект, который проводится в формате небольшого фестиваля, где участники делятся на команды и соревнуются в сборе и сортировке мусора. По словам организаторов, проведение его в игровой форме привлекает молодежь и знакомит молодых людей с культурой раздельного сбора и сортировки мусора, привлекает их внимание к проблемам экологии.

Опубликовано в Общество
Среда, 29 Август 2018 06:25

“ MƏNİM DAĞISTANIM” MƏTBUAT KONFRANSI

Avqustun 28-də Kaspiysk şəhərində yerləşən “ Cəmi ”  mehmanxana kompleksində “ Mənim Dağıstanım” menecerlər  müsabiqəsinin  yekunları üzrə   mətbuat konfransı keçirilmişdir. Tədbirdə RF Prezidenti  Administrasiyası rəhbərinin  birinci müavini Sergey Kiriyenko, RF Prezidentinin ŞQFD üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi  Aleksandr Matovnikov, DR Başçısı vəzifəsini müvəqqəti icra edən Vladimir Vasilyev, məşhur rusiyalı ekspertlər,  mətbuat nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Serqey Kiriyenko müsabiqənin təşkilini  yüksək qiymətləndirmişdir. O, yarışçılarda qorxu sindromu olmaması,  qələbə adlandırmışdır. 11,5  min  dağıstanlı müsabiqəyə maraq  göstərmişdir. Müsabiqədə   Rusiyanın 85  regionundan nümayəndə iştirak etmişdir. Sosial və kadr liftləri  sisteminin yaradılması RF  Prezidenti Vladimir  Putinin  tapşırığı  ilə keçirilir. Müsabiqənin təşəbbüskarı  DR Başçısı vəzifəsini müvəqqəti icra  edən Vladimir Vasilyevdir. Ölkə rəhbərliyi  bu proyektlərə görə ona həmişə  dəstək göstərəcəkdir.

 

                                                                                                                      Telman Tahirli

Опубликовано в Общество

28 августа, в гостиничном комплексе «Джами» стартовал   финальный этап конкурса управленцев «Мой Дагестан».

В рамках мероприятия прошел круглый стол на тему: «Проект «Я – профессионал» как пример социального лифта для Республики Дагестан», в работе которого приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и Врио Главы Дагестана Владимир Васильев.

Выступая перед участниками круглого стола, Сергей Кириенко процитировал слова Главы государства Владимира Путина о том, что главное богатство страны – это люди, и важная задача страны – создать условия для того, чтобы их талант развивался. В качестве примера созданных с этой целью площадок он назвал Образовательный центр «Сириус» в Сочи, который в основном охватывает детей школьного возраста.

«Проект «Я - профессионал» нацелен на отрасль студенчества, который схож с советским опытом всесоюзных олимпиад. Здесь очень важно предоставить возможность студентам развиваться по их профильному направлению, от чего напрямую зависит конкурентоспособность страны в целом. Хотелось бы также отметить и то, что растет как количество вузов – более 60, задействованных в проекте, так и количество сфер. Это, в первую очередь, честно и объективно, никто не получит каких-либо преференций или преимуществ.

Сегодня важно, чтобы руководство высших учебных заведений пропагандировало среди студентов значимость участия в этом проекте. Ведь за счет этого они получат возможность стажировки и трудоустройства в ведущих российских компаниях, в числе которых Сбербанк, Газпром, Роснефть и другие. И я уверен, что дагестанские студенты достойно проявят себя в этом конкурсе», - отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Говоря о трех главных целях проекта, обсуждаемого в рамках круглого стола, Сергей Кириенко отметил, что главная задача - это получение дальнейшего обучения, максимально быстрый переход от процесса образования к работе и реализации значимых для страны задач: «А третья цель – каждый победитель проекта «Я – профессионал» – это успешный, состоявшийся человек. Это пример для тысяч других молодых ребят, которые верят в себя».

Обращаясь к коллегам, Александр Матовников, констатировал, что финал конкурса «Мой Дагестан» уже демонстрирует высокую эффективность конкурсов, развивающихся на единой платформе «Россия – страна возможностей», созданной по Указу Президента России Владимира Владимировича Путина от 22 мая 2018 года.

Его участники – состоявшиеся профессионалы как минимум с высшим образованием, а без малого четверть (23 процента) из прошедших этап дистанционного отбора, имеют по два и более высших образования, около 14 процентов (13,8%) – кандидаты и доктора наук. «То есть эффективность налицо. Талантливые люди, которые уже прошли определенный путь в этой жизни, имеют определенный статус, могут получить работу на управленческих должностях в различных сферах», - считает Александр Матовников.

По словам полномочного представителя Президента РФ в СКФО, олимпиады «Я – профессионал» решают не менее важную задачу – уже на стадии получения высшего образования выявить наиболее целеустремленных, талантливых молодых людей, которые станут востребованными специалистами на рынке труда, а в перспективе – лидерами в своих отраслях и профессиях.

«Для студентов из регионов Северного Кавказа участие в олимпиаде «Я – профессионал» - это возможность подняться вверх на социальном лифте, еще в стенах вуза построить свою карьерную траекторию, овладеть опытом профессионалов-наставников, попробовать свои силы на практике в ведущих российских компаниях. Не сомневаюсь, что у дагестанских студентов большой потенциал и хорошие перспективы для участия в олимпиадах такого масштаба. И, конечно же, я хочу им пожелать огромного успеха в этом», - сказал полномочный представитель Президента РФ в СКФО.

Владимир Васильев со своей стороны заявил о поддержке проекта «Я – профессионал» в Республике Дагестан: «Мне кажется, все эти процессы тесно связаны между собой, и очень хорошо, что они происходят в одном временном периоде. Я вижу здесь руководителей наших вузов, крупных успешных предприятий республики – руководителей разных направлений деятельности. И у любого из них спросите: что главное? Каждый ответит – кадры. Нет ничего важнее, особенно для Дагестана, где произошел такой деформационный процесс в элите, в руководящих кадрах, когда к управлению пришло немало людей, ориентированных на личные материальные интересы. Сегодня во всех проектах, о которых мы говорим, доминирует не столько личное, а общественное признание, возможность заявить о себе, сделать больше для своей семьи и обязательно для своего народа, своей малой Родины и страны».

При этом, уверен Врио Главы региона, для того, чтобы соревноваться и побеждать, нужно обязательно быть подготовленными. И начинать этот процесс со школьной скамьи. «Мы начали реформирование наших систем управления с Министерства образования и науки. Тогда говорили о том, что образование определяет будущее. Мы видели, что хорошие вузы побеждают, конкурсанты, закончившие их, демонстрируют уровень высшей школы. Сейчас у нас идет отбор, которого очень не хватало. Появляются новые, нематериальные, ценности. И, кстати, у нас средняя школа тоже идет нелегким, но энергичным путем. Мы научились по-честному сдавать ЕГЭ – тоже достижение. Наши дети стали побеждать во Всероссийских олимпиадах, в том числе по информатике, чего раньше не было, в конкурсе чтецов», - напомнил Владимир Васильев, а также предложил обсудить еще одну немаловажную тему - федеральный пилотный проект «Бережливое правительство».

В ходе круглого стола выступили также проректор  НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Касамара, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, ректор ДГУНХ Яхъя Бучаев и другие участники.

 

Опубликовано в Общество

24 августа в областной столице прошел Форум муниципальных образований Тверской области. Мероприятие объединило представителей всех муниципальных образований Верхневолжья. В нём приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, представители муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций - всего свыше трёх тысяч делегатов.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«В мае текущего года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024-го года». Поставлены чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

«Майский Указ Президента Российской Федерации указал нам приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом в этой сфере поставлены очень амбициозные задачи - к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – стать выше 80 лет. Справиться с этой задачей мы можем только вместе», - подчеркнула Татьяна Яковлева.

«Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему», - отметил Владимир Васильев.

 На Форуме муниципальных образований Тверской области Врио Главы Дагестана совместно с Губернатором области также посетили организованную выставку продукции ведущих предприятий региона. 

 

Опубликовано в Общество

Как сообщили www.derbend.ru   в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, с 28 по 30 августа текущего года, в Махачкале пройдет финал конкурса управленцев «Мой Дагестан».

Заключительный этап проекта пройдет в комплексе «Джами», расположенный в поселке Турали столицы республики. Отметим, что мероприятие проводит Правительство РД по поручению Врио Главы Дагестана Владимира Васильева при поддержке Всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Сообщается, что 27 августа состоится повторное тестирование. В рамках ретеста, все финалисты подтвердят свои высокие результате, которые они показали во время дистанционного тестирования.

В открытии финального этапа конкурса участие примут премьер-министр РД Артем Здунов, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель блока оценочных мероприятий проекта Павел Безручко.

«К финалистам с официальным приветствием обратятся Полпред Президента РФ в СКФОА.Матовников, глава Минстроя РФ В.Якушев, руководитель Дагестана В.Васильев, заместитель Министра энергетики России, победитель конкурса «Лидеры России» П.Сорокин», – пояснили нашему изданию в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

В рамках мероприятия запланирован также пресс-подход к А.А. Матовникову и В.А. Васильеву.

Ожидается выступление директора по развитию ПСР Госкорпорации «Росатом», Член Совета директоров ОАО «Концерн Росэнергоатом» Сергея Обозова с лекцией на тему «Бережливое производство для органов власти и бизнеса».

29 августа пройдет социальная акция по очистке склона горы Тарки. Акция проводится совместно с проектом «Чистый Каспий».

Будет организована дискуссия на тему «Мой Дагестан: ориентиры для государственного служащего». Член президентского совета по межнациональным отношениям Владимир Зорин, судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, а также академик Международной Академии телевидения и радио, руководитель Творческого объединения «Маяки дружб» Руслан Гусаров подтвердили свое присутствие. Сообщается, что модератором данного мероприятия будет А.Комиссаров.

Вечером 29 августа состоится турнир по мини-футболу. Победителей наградить Председатель Правительства РД А.Здунов.

Торжественная церемония объявления победителей пройдет в день подведения итогов, 30 августа. В ней примут участие В.Васильев и А.Комиссаров.

Отметим, что в соц. сети «Одноклассники» на странице конкурса «Мой Дагестан» организуют прямую трансляцию. Анонсы будут размещены на официальном сайте кадрового проекта «Мой Дагестан».

Опубликовано в Общество
Страница 1 из 10

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

Сайт www.derbend.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и массовых коммуникаций.

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

Настоящий ресурс может содержать материалы 12+

email:gazetaderbend@mail.ru

главный редактор Алифханов Гаджимахмуд Шамилович

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru