Новостная лента

ГБУ "Дербент" - Материалы отфильтрованы по дате: Август 2019
29 августа, вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко обсудил с представителями министерств и ведомств региона реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» в части подключения социально значимых объектов к сети «Интернет».

 

В настоящее время между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АО «Квант-Телеком» заключен Государственный контракт, согласно которому на территории республики планируется поэтапно осуществить подключение к всемирной сети 2 542 объектов, среди которых школы, ФАПы, администрации, избирательные комиссии, пожарные части.

В планах на этот год подключение посредством волоконно-оптической линии связи 1134 социальных объекта. При этом, как было отмечено, в каждом населенном пункте, где они располагаются, будут установлены узлы связи, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом всех желающих.

По словам зампреда Правительства РД, реализация проекта позволит сделать жизнь населения республики комфортнее по многим направлениям: «Если мы говорим о цифровой экономике, бережливом правительстве, о конкурентоспособности, то Интернет, безусловно, должен дойти до всех уровней власти, управления и оказания услуг населению. Чем шире будет охват Интернетом, чем больше возможностей для безналичных платежей, тем успешнее будет развиваться республика. Доводя Интернет до школ, больниц, ФАПов, администраций, мы ускорим многие процессы. Население Дагестана должно иметь доступ к информации о проводимой в республике работе и возможность общаться напрямую с правительством, получать ответы на вопросы. Жизнь не только должна стать лучше, но и удобнее. Речь и об образовании на удаленном доступе, и о полноте общения», - прокомментировал Владимир Лемешко.

В рамках совещания был дан ряд поручений, в том числе связанных с оказанием содействия оператору АО «Электросвязь» в обеспечении оперативного предоставления доступа к социально значимым объектам, сведений о местах размещения оборудования, местах подключения электропитания (по каждому объекту).  Обсуждены и другие технические детали реализации проекта в регионе.

 

Опубликовано в Общество

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев встретился с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом генерал-майором Михаилом Романовым.

В ходе встречи руководителю региона был представлен новый командир отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в городе Махачкале полковник Дмитрий Чистяков.

Михаил Романов выразил уверенность, что новый командир бригады обеспечит выполнение задач, поставленных перед ним.

Глава Дагестана поздравил Дмитрия Чистякова с назначением и пожелал ему успехов в работе. 

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров.

Опубликовано в Общество

Avqustun-28-də  Mahaçqalada  R.Həmzətovun adını daşıyan  Milli kitabxanada DR əməkdar  mədəniyyət işçisi Elmira Kojayevanın   kitabının  təqdimatı keçirilmişdir.

Tədbirdə məşhur jurnalistlər, yazıçılar, şairlər, respublikanın ictimai və mədəni xadimləri, həmçinin hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri və könüllü  döyüşçülər iştirak etmişdir.

Kitabının müəllifi  Elmira Kojayeva qeyd etmişdir  ki, kitabda 1999 –cu ilin  iyul-avqust  isti hadisələri, həmçinin Novolak rayonuna quldur dəstələrinin   müdaxiləsi  əks edilmişdir.  Onun sözlərinə görə, kitabın yazılışı zamanı o, Rusiya Müdafiə Nazirliyi, DR  Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi xronikasına, həmçinin hadisə   şahidlərinin  sözlərinə əsaslanmışdır.

Sonra  isə tədbirin  moderatoru, Dağıstan Dövlət Universitetinin   elektron KİV-inin kafedra müdiri  İlman  Əlipulatov  20 il bundan qabaq baş  vermiş hadisələrini xatırlamışdır.

" O günlər əsl  müharibə idi. O hadisələrdən  düzgün nəticə götürmək bu gün bizim üçün  çox vacibdir. Dağıstanlılar  o vaxt Vətənə sədaqəti və sevgini  göstərdilər. Biz  Rusiya Federasiyası tərkibində olmaq  haqqını qazandıq", –  
İlman Əlipulatov demişdir.

O, kitabın müəllifinə  təşəkkürünü bildirmiş və qeyd etmişdir ki, informasiyanın dəyəri  onun doğru  obyektivliyidir.

Sözü açan  DR  musiqiçilər  ittifaqının sədri Xan Bəşirov, tədbir iştirakçılarını  Dağıstan  ərazisinə basqın etmiş  quldur  dəstələrini  dağıdılması  20-illik münasibətilə təbrik etmiş və qeyd etmişdir  ki, respublikanın  ziyalıları   o hadisələrin iştirakçılarına    şeirlər   və mahnılar  həsr etmişlər.

O,  həmçinin  bildirmişdir ki,  musiqiçilərimiz  Novolakda  yerləşən Rus teatrın qarşısında  " Mədəniyyət təcavüzə qarşı " aksiya təşkil edilmişlər.

Keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin  əməkdaşı Kamil Hacıyev qeyd etmişdir ki, Elmira  Kojayevla ilə döyüş ərəfəsində  tanış oldum. "Mənə, onu qorumağa tapşırmışlar. Mən  onunla Çeçenistan Respublikasının  bütün inzibati sərhədi gəzir,  işlərin  durumuyla tanış edirdim. Bu kitabda təfərrüatı ilə və ehtimal olunan bütün döyüş hərəkətləri  təsvir edilmiş", –  K. Hacıyev bildirmişdir.

Tədbirdə həmçinin qeyd edilmişdir  ki, kitabda əsas diqqət Dağıstanın könüllü  döyüşçülərinə və bütün xalqın  o əhval-ruhiyyəsinə ayırılmış, hansı ki, beynəlxalq quldur dəstələri ilə vuruşmuş və  zərbəni əks etməyə kömək etmişdir.

                                                                                                                                                          Telman Tahirli

Опубликовано в Общество

Презентация книги заслуженного работника культуры РД Эльмиры Кожаевой состоялась сегодня на базе Национальной библиотеки им. Р. Гамзатова в Махачкале.

В мероприятии приняли участие известные журналисты, писатели, поэты, общественные и культурные деятели республики, а также представители органов власти и ополченцы.

Автор книги Эльмира Кожаева отметила, что в книге отражены события жарких июля-августа 1999 года, а также вторжение боевиков на территорию Новолакского района. По ее словам, во время написания книги она опиралась на военную хронику Минобороны России, МВД по РД, а также на свидетельства очевидцев событий.

Затем модератор презентации, завкафедрой электронных СМИ ДГУ Ильман Алипулатов     вспомнил события 20-летней давности. «Это была настоящая война. Сегодня важно, чтобы мы осознавали, что тогда произошло и какие уроки из этого нужно извлечь. Дагестанцы выдержали серьезные испытания на верность родине и прочность. Мы завоевали право быть в составе Российской Федерации», – сказал Алипулатов.

Он поблагодарил автора книги за ее солидный труд и подчеркнул, что ценность информации в ее достоверности и объективности.

Далее выступил председатель союза музыкантов РД Хан Баширов. Он поздравил всех с 20-летием разгрома бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана, и отметил, что творческая интеллигенция в то время творчеством также обратилась к этой тематике, к созданию стихов и песен.

Он также напомнил, что недавно музыкантами была организована акция «Культура против агрессии», мероприятия которой прошли на площадке Русского театра и в Новолаке.

Бывший действующий сотрудник МВД Камиль Гаджиев отметил, что знакомство с Эльмирой Кожаевой произошло накануне боевых действий. «Мне поручили ее оберегать. Мы ездили с ней вдоль всей административной границы с ЧР и знакомили ее с положением дел. В этой книге подробно и правдоподобно описаны все боевые действия», – сообщил Гаджиев.

На мероприятии также было отмечено, что основное внимание в книге уделено тому настрою дагестанских ополченцев и всего народа, который помог отразить удар, нанесенный международными бандформированиями.

Опубликовано в Общество
28 августа, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов провел встречу с дагестанской делегацией на Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2019». В ходе мероприятия участники форума получили возможность презентовать свои проекты, а также задать интересующие их вопросы.

Обращаясь к «машуковцам», Владимир Иванов отметил, что участники форума станут хорошим примером для молодежи республики, желающей реализовать свои амбиции. 
«Все мы гордимся вами. Вы защитили большое количество проектов и выигранные гранты станут серьезным вкладом в экономику Дагестана, потому что свои проекты вы будете реализовывать именно на территории нашей республики. Форум “Машук” покажет нашим ребятам, что не так уж и сложно заявить о себе и сделать свой маленький вклад в развитие Дагестана. Я уверен, что ваша эстафета лидерства разойдется по всей республике», – отметил Иванов.
Затем участники встречи презентовали Владимиру Иванову свои проекты. Так, Джавпар Ибрагимов представил проект, предполагающий участие Дагестанского поискового отряда «Кавказ» в «Вахте Памяти» в местах боев Великой Отечественной войны. В частности, Ибрагимов рассказал о планируемой работе по поисковой деятельности на территории Волгоградской области, Республики Ингушетия и Республики Крым в местах боев с целью обнаружения останков павших бойцов Красной Армии, в частности, дагестанцев, пропавших без вести в годы войны, установления их личности и достойного погребения. 
Иванов, в свою очередь, отметил важность подобных проектов в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны. 

«Этот проект посвящен нашим предкам, которые погибли на полях сражений, защищая Родину в далекие годы, и тем, кто защитил Россию в недалеком 1999 году при вторжении международных террористов. Это такие же сильные духом люди, которые заступились за Дагестан и защитили Россию. И очень важно сохранить память о тех событиях, потому что без памяти нет будущего», – сказал Иванов.

Также свои проекты представили Ахмед Абдуллаев («Всекавказское молодежное этно-туристическое реалити-шоу «Завещание предков») и Муса Салгереев (Школа профессионального обучения видеосъемке с квадрокоптера «Другой взгляд»). 
Далее Владимир Иванов презентовал дагестанским участникам проекты развития региона, инициированные Главой Дагестана Владимиром Васильевым, а именно: «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

Иванов отметил, что их реализация стала возможной благодаря налогам, уплаченным дагестанцами, и дотациям из федерального и регионального бюджетов. Так, проект «Мой Дагестан – мои дороги» стал возможным благодаря возвращению средств от уплаты транспортного налога в муниципальные образования.

«Мы вернули средства туда, откуда они пришли. И с этих денег, включая дотации регионального бюджета, мы получили 771 миллион рублей на 1 миллион квадратных метров дорог», – отметил Иванов.

Кроме того, по словам главы Администрации Главы и Правительства РД, на проекты «Мой Дагестан – моя вода» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда» было выделено 1,7 млрд и 1 млрд рублей, соответственно.

«Владимир Абдуалиевич очень внимательно следит за этими проектами и считает их приоритетными, потому что всё, что касается людей, – это важно. Каждого из нас касается вода, дороги и комфортная городская среда», – отметил Владимир Иванов.

Далее встреча прошла в формате вопрос-ответ, в ходе чего каждый из присутствующих мог задать интересующий их вопрос. Так, участница форума Анисат Расулова поинтересовалась у Иванова, ожидается ли в республике проведение кадровых конкурсов, аналогичных конкурсу «Мой Дагестан».

Отвечая на вопрос, Иванов анонсировал проведение дополнительных кадровых конкурсов в муниципалитетах Дагестана.

«В прошлом конкурсе приняли участие более 11 тысяч человек, 54 из которых стали победителями. И я горд тем, что имею возможность общаться с этими людьми. Это по-настоящему болеющие за свою республику жители, которые делают всё возможное, чтобы Дагестан развивался в правильном направлении. Поэтому сегодня мы собираемся провести подобные конкурсы в каждом муниципальном образовании республики. Владимир Абдуалиевич очень внимательно следит за работой муниципалитетов и уделяет внимание кадровым конкурсам. И он уверен, что с приходом молодых и талантливых людей мы сможем добиться того, чтобы профессионалы работали не только на уровне Правительства республики, но и направили свой талант на развитие муниципалитетов», – подчеркнул Иванов.

В завершение встречи Руководителю Администрации были вручены атрибуты участника форума «Машук-2019» – кепка и футболка. После Владимир Иванов предложил присутствующим собраться в Дагестане по окончании форума «Машук» для решения проблем, которые стоят перед республикой сегодня.

«Владимир Абдуалиевич и все мы ждём от вас действий, вы – лидеры молодежи. Поэтому давайте решать проблемы вместе», – заключил Иванов.

 

Опубликовано в Общество
В рамках участия в Северо-Кавказском молодёжном образовательном форуме «Машук-2019» Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов совместно с главами других регионов СКФО посетил аллею проектов. Здесь победители прошлых лет презентовали гостям свои проекты, которые были реализованы благодаря государственной поддержке.

В частности, Владимиру Иванову рассказали о проектах «Зелёный Кавказ» и «Трезвая Россия», которые реализуются дагестанцами. Руководитель регионального отделения Федерального проекта «Трезвая Россия» по Республике Дагестан Шамиль Алиев рассказал о проведенных в рамках проекта мероприятиях по стране. «Активно реализовывается молодежное крыло проекта. За последний год – полторы тысячи активистов. Наш проект охватил более 67 регионов, также мы активно продвигаем инициативу, которая называется «Спорт в каждый двор». Более 60 воркаут-площадок установили, это всё реализуется не на бюджетные средства, а за счёт средств частных инвесторов и наших. В прошлом году проект был презентован нашему национальному лидеру Владимиру Путину, который сказал, что «Трезвая Россия» – это чрезвычайно важный проект», – отметил Алиев.

 

 

Опубликовано в Общество
27 августа, в Правительстве РД обсудили ход преобразования государственных унитарных предприятий в рамках прогнозного плана приватизации на текущий год. Совещание вела заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Екатерина Толстикова.

 

В мероприятии принимал участие министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев. 

Речь шла о преобразовании государственных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью со 100%-ным участием государства. Совместно с представителями унитарных предприятий обсуждали, какая госсобственность уже зарегистрирована, а что ещё предстоит поставить на учёт.

Например, ГУП «Красный октябрь» имеет один земельный участок и 46 объектов капитального строительства. На землю уже есть право собственности, а документы на объекты недвижимости есть только у 23-х. Многие из оставшихся объектов подлежат списанию. 

Агарагим Кагиргаджиев призвал менеджмент ГУПов к оперативности: «У меня просьба отнестись к этому серьезно. Если мы опоздаем на один день, мы опоздаем на целый год. Если вы хотите то-то списать, надо делать это быстро».

«Многие позиции можно назвать объектами недвижимости условно. Не все могут быть признаны таковыми. И нужно чётко разобраться с жилыми домами. Исторически это было служебное жильё. Но сейчас ведь никого не выселишь. Может стоит отдать их в муниципальную собственность, чтобы люди получили хоть какие-то права на него», – предложила вице-премьер.

Также на совещании зашла речь о создании инвестплощадок на базе трёх обществ с ограниченной ответственностью: «Им. Гамидова», «Комсомольское» и «Тидибский».

Екатерина Толстикова поручила упорядочить земельные отношения и передать неиспользуемые земельные участки в субаренду КФХ.

Например, у ООО «Тидибский» девять участков, в том числе 4 на землях отгонного животноводства. Три участка в статусе летних пастбищ считают целесообразным отдать в субаренду.  

На совещании присутствовал начальник Управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РД Назим Рамазанов. Он посоветовал заключить договоры с фермерскими хозяйствами, у которых есть зимние пастбища, чтобы была возможность перегонять скот.  

Екатерина Толстикова также поручила перезаключить договоры аренды с ООО по новой форме, утверждённой приказом Минимущества РД, и прописать в нём индикативные показатели эффективности использования. 

 

Опубликовано в Общество

28 августа, Глава Дагестана Владимир Васильев провёл заседание Антитеррористической комиссии в РД. Во главу угла были поставлены темы, которые, по словам руководителя региона, заслуживают постоянного внимания.

Первый вопрос повестки касался обеспечения руководителями соответствующих органов власти контроля за исполнением требований по антитеррористической защищённости образовательных организаций, расположенных на территории республики.

Предметом обсуждения также стали проводимые мероприятия по антитеррористической защищенности торговых объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Связывая обеспечение безопасности с развитием ряда сфер, Владимир Васильев сказал: «Вопросы безопасности являются определяющими. По целому ряду направлений сегодня отмечается рост в экономике, заметно увеличение пассажирских потоков. Всё это в первую очередь определяется той работой, которую проводят присутствующие здесь руководители и их коллективы. За это большое спасибо. Стабильность обеспечивает развитие экономики. Сегодня мы радуемся количеству гостей, но в то же время это накладывает на нас ответственность».

Положительная динамика развития многих отраслей, уверен Глава РД, требует от руководителей органов власти новых подходов к вопросам безопасности с учётом всех изменений.

Не обошёл стороной руководитель региона и тему защищенности торговых объектов. В этой связи Владимир Васильев высказал тезис о том, что «безопасность должна быть не просто провозглашённой, а реально обеспеченной».

Возвращаясь к ситуации с защищённостью образовательных организаций, руководитель региона констатировал, что в 2674 из 2755 объектов обновлены паспорта безопасности с указанием категории объекта, что составляет 97% от общего количества. А 1300 объектам образования, а это 47%, присвоены первая и вторая категории опасности.

В продолжение темы Владимир Васильев перечислил муниципалитеты, в которых всё еще не оформлены паспорта безопасности. Всего их 4 – Гергебильский, Кумторкалинский, Унцукульский районы и Бежтинский участок. Такое положение дел, как заявил Глава Дагестана, недопустимо и следует срочно устранить имеющиеся недостатки.

«Кроме того, в результате обследования выявлены недостатки, способствующие снижению антитеррористической защищённости, в ряде образовательных организаций. Это – отсутствие кнопок экстренного вызова полиции, Росгвардии, отсутствие систем видеонаблюдения, свободный вход на территорию, отсутствие дневной охраны. Я понимаю, что не всегда есть финансовые и технические возможности, но нужно каждый раз, по прошествии времени, оценивать эти возможности и находить варианты решения ситуации», – расставил приоритеты Владимир Васильев.

Что касается транспортных объектов, Глава Дагестана напомнил о росте доходов от перевозок, выразив при этом мнение, что процент, который с этих средств направляется на обеспечение безопасности, должен быть соизмеримым.

Делясь своим видением ситуации, руководитель субъекта сказал о необходимости выработки эффективных решений и использования различных механизмов, в том числе частно-государственного партнёрства.

«Минобрнауки РД и муниципалитетам, в ведении которых находятся образовательные организации, необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической защищённости. Они сформулированы, работы и контрольные мероприятия уже проводились. Сейчас вопрос в том, чтобы сделать то, что мы можем и что обязаны», – заключил Владимир Васильев.

Продолжением совещания стали выступления руководителей органов исполнительной власти по каждому озвученному направлению работы и обсуждение наиболее оптимальных вариантов решения возникших проблем.

 

Опубликовано в Экономика

28 августа, Глава Дагестана Владимир Васильев обсудил с кабинетом министров республики наиболее значимые стратегические проекты, реализуемые и планируемые к реализации в регионе.

«Я политически и экономически отвечаю за ситуацию в республике и хотел бы понять, что меняется. Приоритеты обозначены: инвестиции, рабочие места, налоговые поступления, повышение уровня оплаты труда. Спрашивать буду с каждого ответственного – всё, что мы должны освоить в этом году, мы должны освоить», - предварил выступления руководителей органов исполнительной власти Владимир Васильев.

Премьер-министр республики Артём Здунов, говоря о проектной деятельности Правительства, отметил, что на сегодняшний день 23 органа исполнительной власти Дагестана прорабатывают 133 стратегических проекта.

«Какие-то задачи мы ставим с горизонтом планирования на пять и более лет, что-то мы планируем реализовать в течение одного года или двух лет, но есть и такие, которые мы должны решить до конца этого года. В первую очередь, при реализации проектов должны применяться такие схемы, как инвестиции в основной капитал, а также в экономику, промышленность, в социальную инфраструктуру, которые дают отдачу, прежде всего, создавая рабочие места. Кроме того, необходимо учитывать, насколько нам удастся увеличить налоговую базу и, соответственно, доходы нашего бюджета. И, конечно же, важнейшим критерием будет показатель уровня жизни дагестанцев – его мы оцениваем, в первую очередь, по уровню доходов. Это счетный показатель, и мы сможем измерить, насколько изменилась к лучшему жизнь наших граждан за текущий период и последующие годы», - сориентировал коллег премьер.

Помимо этого, он напомнил о завершении разработки стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года, в которой также основное внимание будет уделено таким показателям, как валовой региональный продукт и качество жизни дагестанцев, прежде всего, реальная заработная плата населения.

При этом задача минимум - выйти на среднероссийские значения по основным показателям социально-экономического развития.

Далее в рамках совещания каждый из руководителей министерств и ведомств региона в деталях отчитался перед Главой республики о достигнутых результатах в части реализации важнейших для Дагестана отраслевых проектов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. К примеру, наиболее важными направлениями в работе Минэкономразвития были названы создание рабочих мест и качественное развитие территорий. Для иллюстрации было приведено создание площадок ТОСЭР, которые за счет льготного режима позволяют активизировать внутренние резервы и привлекать местных инвесторов создавать новые предприятия. Уже в этом году за счет развития этих площадок ожидается привлечение более 250 млн руб. инвестиций и создание более 200 рабочих мест.

В тесной взаимосвязи с Минэкономразвития ведется работа и Агентством по предпринимательству и инвестициям. Здесь в приоритете развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики и регулирование торговли. В этой части было выделено завершающееся уже в этом году строительство промышленного парка «Аврора». Создание промпарка позволит привлечь более 1 млрд инвестиций и создать более 1 тысячи рабочих мест.

В свою очередь ключевые направления деятельности Министерства финансов нацелены на усиление финансового контроля и повышение эффективности расходования средств. Также ставится задача достичь двукратного увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета к 2024 году. В текущем году рост доходов ожидается на уровне 10%.

Согласованно с курсом Министерства финансов определяются и ключевые направления деятельности Комитета по закупкам. Здесь выделены такие целевые показатели, как повышение прозрачности закупочных процедур и увеличение экономии при проведении торгов, которая по итогам текущего года составит порядка 1 млрд рублей.

Наведение порядка в сфере закупок позволяет реализовать и стратегический проект Министерства промышленности, направленный на промышленную кооперацию. Результатом станет повышение доли местных производителей, поставляющих продукцию для республиканских нужд. Сегодня порядка 60% продукции завозится в республику из соседних регионов. Этот проект даст синергетический эффект в виде экономии средств при торгах, загрузки мощностей, создания новых рабочих мест, роста налоговых отчислений и пр.

Также Министерством промышленности определены такие стратегические направления развития топливно-энергетического комплекса, как строительство нефтеперерабатывающего завода и создание энергетического кластера.

Ключевой отраслью республики остается сельское хозяйство. Здесь были выделены 7 ключевых направлений развития. Существенный эффект ожидается от развития мелиорации - в 2020 году прирост производства сельскохозяйственной продукции по экспертной оценке составит порядка 1 млрд рублей.

Среди важнейших направлений деятельности Минприроды названы 4 ключевых направления стратегического развития. И одним из важнейших на сегодня является проект по восстановлению килечного промысла, который позволит довести объемы добычи рыбы до 30 тыс. тонн уже в 2020 году. Также предполагается и дальнейшая ее переработка.

Большое значение для комплексного развития республики имеет также развитие транспортной инфраструктуры. Стратегические проекты строительства объездных дорог принесут существенный эффект для республики - увеличится пропускная способность трасс и средняя скорость движения, снизится количество дорожно-транспортных происшествий. Запуск международного терминала аэропорта, завершение строительства которого планируется в текущем году, даст новый импульс развитию туризма.

По линии здравоохранения все стратегические проекты реализуются в рамках Национальных проектов. Здесь поставлены задачи по достижению целевых значений. Так, проект «Земский доктор» позволит повысить качество медицинской помощи в горной местности. В текущем году планируется трудоустроить 224 земских доктора.

По линии образования в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в период до 2022 года планируется создать 5 центров цифрового образования детей «ИТ-куб». Первый центр откроется уже в текущем году в Махачкале.

Первые шаги в этом году сделаны и в новых направления развития туризма. Здесь ключевым проектом является создание туристических хабов. Туристы Казбековского, Унцукульского, Хунзахского, Гунибского и Шамильского районов уже могут заглянуть на туристические площадки. Всего в этом году их будет создано 10.

Одним из наиболее важных локомотивов экономики является строительный комплекс. В текущем году здесь реализуется пилотный для страны проект кооперации с Министерством обороны России при строительстве социальной инфраструктуры.

Отдельно был выделен также проект «Мой Дагестан - моя вода», реализация которого позволит довести долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, до 89,6 % к 2025 году.

Заслушав выступления профильных министров и поблагодарив за достигнутые результаты, Владимир Васильев заметил при этом, что в экономику республики направляется значительный объем средств, а, значит, и эффективность их использования должна быть высокой. Развивая тему эффективного использования бюджетных средств, Глава региона призвал пересмотреть приоритеты, к примеру, в такой сфере, как сельское хозяйство. В частности, он обратил внимание на актуальность развития овощеводства в условиях перспективы сотрудничества с заводами по производству детского питания. Касаясь возрождения такого направления, как промышленный вылов кильки, руководитель республики подчеркнул, что при правильной организации процесса у Дагестана не будет конкуренции, учитывая объем запасов и качество биоресурсов. Также руководитель республики высказался за выстраивание работы таким образом, чтобы местные товаропроизводители осваивали выделяемые средства в родной республике.

Не менее значимым для региона, по мнению Главы, является вопрос, касающийся зеленых насаждений – на одного жителя республики их приходится существенно меньше, чем должно быть по нормам. «Это очень важная тема, это будущее, мы уже потеряли десятилетия, и нам сейчас нужно думать о том, как обеспечить Дагестан лесопосадками. Более того, у нас дороги без зеленых насаждений. Настолько наши дорожные пейзажи порой безотрадны. А, ведь, это тоже часть имиджа республики», - констатировал Васильев.

Комментируя проекты туристической направленности, Глава республики акцентировал внимание на кадровой составляющей: «Если мы хотим что-то производить, надо думать о том, что это даст республике. К примеру, у нас будут открыты 4 новых гостиничных комплекса, но вот откуда найдутся кадры для них? Мы должны использовать внутренние ресурсы, готовить специалистов, потенциал у нас есть», - уверен Владимир Васильев.

Завершая совещание, руководитель республики признал, что работа по стратегически важным проектам ведется, вместе с тем поводов для того, чтобы расслабляться, нет: «Работать будем все вместе. Если раньше наказывали регионы, а значит, и граждан, забирая неосвоенные деньги, теперь этого не будет. Но кадровая гильотина сработает, и конкретные люди получат наказание, в том числе будет применяться и материальное взыскание», - заявил Глава региона, призвав при этом к использованию социальных инициатив при реализации задач, а также к налаживанию более эффективной системы организации труда в органах исполнительной власти.

 

Опубликовано в Общество

Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов участвует в работе Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2019» в Пятигорске. Планируется, что он познакомится с проектами, осмотрит ряд выставок и экспозиций и пообщается с молодежью. В этом году форум «Машук» проводится уже в 10 раз. Он традиционно собирает активную молодежь Северного Кавказа. В этом году к подножию горы Машук, на Комсомольскую поляну приехали три тысячи человек. Дагестан на форуме представляют более 500 юношей и девушек – это самая большая делегация на форуме, не считая его хозяев – представителей Ставропольского края.

Опубликовано в Образование
Страница 1 из 9

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

Сайт www.derbend.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и массовых коммуникаций.

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

Настоящий ресурс может содержать материалы 12+

email:gazetaderbend@mail.ru

главный редактор Алифханов Гаджимахмуд Шамилович

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru