Dağıstanda futbola olan maraq

Dağıstanda hәvәskar futbol-oyunçuların peşәkarliğa keçidindә әhәmiyyәtli bir mәrhәlәdir. Bölgәdә mini futbol komandalarının oynadığı Dağıstanın hәvәskar futbol liqası var. Orada özünü göstәrәn oyuncular uşaq mәktәblәrindәn başlayanlardır.Futbolçuların çoxu — Dağıstan Respublika Müdafiә Nazirliyi yanında Respublika Uşaq vә […]

Respublika korrupsiyanın kökünü kәsmәk planları real vә hәyata keçirilә bilәndir

Respublika başçısı ilә müsahibәni incәliyәrkәn başa düşmәk olar ki, bölgә başçısı Sergey Melikov respublikanın bütün problemli sahәlәrini tamamilә düzgün anlayır. Respublikada korrupsiyanın kökünü kәsmәk planlanları real vә hәyata keçirilә bilәndir. Sergey Melikovun sözlәrini sitat gәtirәrәk […]