Bir bəladır

Bu iki ildən çox başımızda bir bəla olan, bizlərin sağlamlığımıza ziyan vuran koronavirus bəlası bitmək bilmir.Artıq özünə olmasa da, başqa bir virusa uşaqları da yoluxdurub. Məktəblərdə acınacağlı vəziyyətdir. Uşaqlar qızdırma içində yanır, valideynlər çıxılmaz vəziyyətdə. […]

Insan papillomavirusuna qarşı immunizasiya-gәnc nәsillәrin sağlamlığını qorumaq üçün bir üsuldur

Dağıstan Respublikasının Sәhiyyә sistemi «Sәhiyyә-2024» milli proqramında nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrin hәlli üzәrindә fәal işlәyir. Xüsusilә xәrçәng yükünün azaldılmasına böyük diqqәt yetirilir. Dağıstan Respublikasında vәziyyәt hәlә ki, idealdan uzaqdır: 2020-ci ildә regionda müxtәlif bәdxassәli yenitörәmәlәri olan […]

Güc tədbirləri

Son kilidləmənin nəticələri Qeyri-iş günlərinin tətbiqi koronavirusun yayılmasını azaltmağın təsirli yollarından biridir. Rusiyanın əvvəlki təcrübəsini (+ bəlkə də dünya təcrübəsini) xatırlayın ki, kilidləmə virusun yayılmasının qarşısını almağa, səhiyyə sistemini yeni reallıqlar üçün qurmağa və normal […]