KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR MÜZAKİRƏ EDİLİR

Главная страница » KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR MÜZAKİRƏ EDİLİR

Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasına ediləcək dəyişiklikləri müzakirə edən  yazıçı, jurnalist, publisist  Hacı Nəcəfov   Rusiyanın SSRİ-nin varisi olduğunu söylədi.

 Hacı  müəllim, şərhində Əsas Qanuna edilən düzəlişlərin çox vacib və zəruri olduğunu, Rusiya Federasiyasının suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə, rusiyalıların  sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, mədəni və ənənəvi ailə dəyərlərinin qorunmasına, layiqli tərbiyə üçün şəraitin yaradılmasına yönəldildiyini dedi.

Dəyişikliklərdən birinə toxunmaq istərdim:“ Rusiya Federasiyası öz ərazisində beynəlxalq təşkilatlara, onların orqanlarına üzv olmaq və habelə beynəlxalq müqavilələrdə iştirak etməklə SSRİ-nin hüquqi varisidir.

Lakin, qısaca olaraq deyim ki, keçmiş respublikaların hansının SSRİ-nin varisi olduğunu müəyyənləşdirmədilər. Bütün digər respublikaların ən böyük respublikası olan  — Rusiya olduğuna baxmayaraq  bu rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur.

Sovet İttifaqı bir çox beynəlxalq müqavilələr imzaladı, bəzilərinin bu günə qədər qüvvədə olan uzunmüddətli, müəyyən öhdəlikləri var idi və ölkədən kənarda olan əmlak aktivləri səliqəli məbləğdə qiymətləndirilirdi. Bunları kim tərk edir, SSRİ-nin imzaladığı müqavilələrin icrasına kim cavabdehdir? Rusiya. Buna görə bu bəndin ölkənin Əsas Qanununa daxil edilməsi zərurəti yaranmışdır.”

Tahir Saleh