R. Həmzətov-100


Rəsul Həmzətov adına mükafat almaq üçün sənədlərin qəbulu elan edildi.
Onlar müəlliflərə poeziya sahəsində daha istedadlı əsərlər yaratdıqlarına görə verilir.
Bir mükafat üçün namizəd Nazirliklər irəli sürə bilər, Dağıstan Respublikasının şöbələri, rayon və şəhər administrasiyasının, müəssisə, idarə və təşkilatlar, ictimai birliklər, təhsil müəssisələri, Respublika qəzet və jurnallarının redaksiyaları.

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *