Uşaqlar bizim gələcəyimizdir

Rusiya Federasiyasının demoqrafik siyasəti əhalinin ömrünün uzadılmasına, ölüm nisbətinin azaldılmasına, doğum səviyyəsinin artırılmasına, daxili və xarici miqrasiyanın tənzimlənməsinə, əhalinin sağlamlığının qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə və bu əsasda əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir. Rusiya Federasiyasındakı mövcud demoqrafik vəziyyət əsasən 20-ci əsrdə baş verən sosial-iqtisadi proseslərlə müəyyən edilir. Ötən əsrin ikinci yarısında RusiyaFederasiyasında hər il 2-2,5 milyon uşaq doğulur, 1-1,5 milyon insan ölürdü. Vətəndaşların ömür uzunluğudurmadan artır və Avropa ölkələrinin göstəricilərinə yaxınlaşır. 1990-1991-ci illərdə orta ömür uzunluğu 68 yaş idi. 2000-ci ildən bəri Rusiya Federasiyasında doğum nisbətində artım müşahidə olunur. Eynizamanda, əhalinin təkrar istehsalını təmin etmək üçündoğum səviyyəsi hələ də yetərli deyil. RusiyaFederasiyasında demoqrafik vəziyyəti sabitləşdirmək üçün dövlət ailələrdə ikinci və üçüncü uşağın doğulmasını stimullaşdıran müxtəlif proqramlar qəbul edir. Rusiya Federasiyasında 2025-ci ilə qədər olandövr üçün analıq və atalığın dəyərini anlamağa, valideynlik statusunun artırılmasına yönəlmiş dövlət məlumat və maarifləndirmə kampaniyasının aparılması üçün normativ-hüquqi baza hazırlanmışdır.

Dağıstan Rusiya Federasiyasının ayrılmaz hissəsidir. Dağıstanda 2021-ci ildə doğum səviyyəsi 2020-ci ilə nisbətən 8 faiz azalıb. 2021-ci ildə Dağıstanda 43 606 uşaq doğulub ki, bu da ötən illə müqayisədə (47 051 uşaq) 3 445 körpə azdır. Buna baxmayaraq, Dağıstanda yeni doğum evlərinin sayı artır. Eləcə də ən qədim doğum müəssisələri fəaliyyətini davam etdirir. Onlardan biri də Mahaçqalada yerləşən DR “1 №-liDoğum Evi” Dövlət Büdcə Müəssisəsidir — şəhərin ən qədim doğum müəssisəsi 1940-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Doğum Evində ildə 7000-ə qədər doğuşbaş verir, 64 həkim, 168 mama və tibb bacısı çalışır. 200 çarpayılıq nəzərdə tutulan 1 saylı Doğum Evininstrukturuna aşağıdakı bölmələr daxildir:

mamalıq fizioloji şöbəsi — 75 çarpayı;

hamiləlik patologiyası şöbəsi — 45 çarpayı;

hamiləliyin daşınmaması şöbəsi 40 çarpayı;

müşahidə şöbəsi 40 çarpayılıq;

100 çarpayılıq yeni doğulmuşlar şöbəsi, onlardan 3-ü reanimasiya şöbəsidir.

əməliyyat bölməsi olan doğum şöbəsi;

anesteziologiya və intensiv terapiya şöbəsi;

klinik laboratoriya;

biokimyəvi laboratoriya.

ultrasəs otağı.

Və böyük əminliklə deyə bilərik ki, belə uzun müddət fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Doğum Evində çoxlu sayda yeni doğulmuş körpələr meydana çıxdı — onlardan biri də mənəm.

Əmək anaları səriştəli peşəkar yardım göstərən tibb işçilərini minnətdarlıqla xatırlayırlar. Onlara sağlam, tələbatlı və öz sahəsində peşəkar olmağı arzulayırlar.Qoy həyat davam etsin.

Hamımıza sağlamlıq, firavanlıq, sevinc və uşaq gülüşüarzulayırıq.

(Məqalə məlumat məqsədi daşıyır, açıq mənbələrdən götürülmüşdür.)

R. Musayev, S. Mirhəmidova

Поделитесь данным материалом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *