Artıq səsvermə yekunlaşmaq üzrədir

Ötən illərə nisbətən bu il seçkilərin bu formatda aparılması,məncə yaxşı düşünülmüş bir addımdır. Seçkilərin bu cür təşkili,yeni şəffaflığı,ictimai nəzarətin bu səviyyədə olması, təhlükəsizliyin təmin olunması-bütün bunlar insanlarda seçkilərə inam yaratmış oldu.Seçki məntəqələrinə səsverməyə gələnlərin təhlükəsizliyi […]

Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün sәsvermәdә fәal iştirak edir

18 sentyabr 2021-ci il sәkkizinci çağırış Rusiya Federasiyası Federal Mәclisin Dövlәt Duması deputatlarının vә yeddinci çağırış Rusiya Federasiyası Xalq Mәclisi deputatlarının seçilmәsi ilә әlaqәdar sәsvermә fәal şәkildә aparılır. Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün […]