Keyfiyyət ön plandadır

                                                            İLƏ YEKUN VURURUQ         Bu gün aqrosənaye kompleksi qarşısında duran əsas vəzifə ölkə və xarici bazarlara çıxarmaq üçün rəqabət apara bilən məhsullar istehsal etməkdir. Bu məhsullar ilk növbədə ekoloji cəhətdən təmiz, keyfiyyətli və standartlara […]