Seçkilərin yekun günüdür

Bu gün seçkilərin üçüncü-yekun günü olmasına baxmayaraq hələ də bəzi seçki məntəqələrində seçicilərin fəallığı müşahidə olunur. 0492 saylı seçki məntəqəsində yaşlı nəslin nümayəndələri-təqaüdçülər diqqətimi cəlb etdiyi üçün onlara yaxınlaşıb təəssüratlarını bölüşmək istədim.Həm Xatirə xanım, həm […]

Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün sәsvermәdә fәal iştirak edir

18 sentyabr 2021-ci il sәkkizinci çağırış Rusiya Federasiyası Federal Mәclisin Dövlәt Duması deputatlarının vә yeddinci çağırış Rusiya Federasiyası Xalq Mәclisi deputatlarının seçilmәsi ilә әlaqәdar sәsvermә fәal şәkildә aparılır. Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün […]

Dәrbәnd tәmizlәyici qurğuların 5-ci mәrhәlәsinin inşasına başlayır

Dәrbәnd rәhbәrliyi Dәrbәnd şәhәrindә «Şimal» kanalizasiyası tәmizlәyici qurğularının 5-ci mәrhәlәsinin tikintisi üçün müqavilә imzaladı. Onun çәrçivәsindә yaxın gәlәcәkdә müqavilә bağlayan tәşkilat kanalzasiya tullantı sularının zibil, qum vә digәr möhkәm elementlәrdәn tәmizlәnmәsini tәmin edәcәk tikililәrin inşasına […]

Üç subyetə rəhbərlərin namizədliyi təsdiqlənəcək

                                    “Vshid Rusiya” Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarının üç rəhbəri vəzifəsinə namizədləri prezidentə təqdim edir. “Vahid Rusiya” Şimali respublikaları:Dağıstan,Qaraçay-Çerkesiya və Şimali Osetiya-Alaniya başçılarını təyin edərkən dövlət başçısına namizədləri nəzərdən keçirəcək.Bu barədə Federasiya Şurasının vitse-spikeri,partiyanın Baş Şurasının […]