Artıq səsvermə yekunlaşmaq üzrədir

Ötən illərə nisbətən bu il seçkilərin bu formatda aparılması,məncə yaxşı düşünülmüş bir addımdır. Seçkilərin bu cür təşkili,yeni şəffaflığı,ictimai nəzarətin bu səviyyədə olması, təhlükəsizliyin təmin olunması-bütün bunlar insanlarda seçkilərə inam yaratmış oldu.Seçki məntəqələrinə səsverməyə gələnlərin təhlükəsizliyi […]

Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün sәsvermәdә fәal iştirak edir

18 sentyabr 2021-ci il sәkkizinci çağırış Rusiya Federasiyası Federal Mәclisin Dövlәt Duması deputatlarının vә yeddinci çağırış Rusiya Federasiyası Xalq Mәclisi deputatlarının seçilmәsi ilә әlaqәdar sәsvermә fәal şәkildә aparılır. Redaksiya heyyәti öz vәtәndaş mövqeyini göstәrmәk üçün […]

Dәrbәnd tәmizlәyici qurğuların 5-ci mәrhәlәsinin inşasına başlayır

Dәrbәnd rәhbәrliyi Dәrbәnd şәhәrindә «Şimal» kanalizasiyası tәmizlәyici qurğularının 5-ci mәrhәlәsinin tikintisi üçün müqavilә imzaladı. Onun çәrçivәsindә yaxın gәlәcәkdә müqavilә bağlayan tәşkilat kanalzasiya tullantı sularının zibil, qum vә digәr möhkәm elementlәrdәn tәmizlәnmәsini tәmin edәcәk tikililәrin inşasına […]

Üç subyetə rəhbərlərin namizədliyi təsdiqlənəcək

                                    “Vshid Rusiya” Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarının üç rəhbəri vəzifəsinə namizədləri prezidentə təqdim edir. “Vahid Rusiya” Şimali respublikaları:Dağıstan,Qaraçay-Çerkesiya və Şimali Osetiya-Alaniya başçılarını təyin edərkən dövlət başçısına namizədləri nəzərdən keçirəcək.Bu barədə Federasiya Şurasının vitse-spikeri,partiyanın Baş Şurasının […]