90 illiyi qeyd edildi

Dərbənd elinin son 200 illik tarixinin müxtəlif dövrlərində bir çox sahələrdə görkəmli şəxsiyyətləri olmuşdur. Yaşadıqları dövrün çətinliklərinə baxmayaraq elmlərə yiyələnməkdən ötrü bütün imkanlarında istifadə etmişlər.Bu günkü tədbirin səbəbkarı. Ötən əsrin parlaq şəxsiyyətlərindən biri, müəllimlər müəllimi, […]

DTİİ-nin ƏSASINDA “DAĞISTANIN ZEMSKİY MÜƏLLİMİ” ASSOSİASİYASI YARADILMIŞDIR

Dağıstan Təhsilin İnkişafı İnstitutunda Dağıstan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Reqional təhsil və metodiki birliyinin yığıncağı keçirilmişdir.Yığıncaqda Dağıstan Təhsil və Elm nazirliyinin ümumi təhsilin inkişafı İdarəsinin müdiri Lyudmila Şabanova, Qayakənd təhsil İdarəsinin müdiri Rəşid Rəşidov, Təhsilin […]