Abdulmuslimov: Dağıstan yun sənayesinin inkişafı kursunu müəyyənləşdirib

 

Bu barədə Dağıstanın baş naziri Abdulmuslim Abdulmuslimov Minvodda Federasiya Şurası yanında Aqrar-sənaye kompleksi və ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə Şuranın iclasında danışıb. O,həmçinin bildirilib ki: Kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə dövlət proqramının bir hissəsi olaraq, federal büdcədən birgə maliyyələşdirmə mexanizmindən istifadə edərək, 2023-cü ildə Dağıstan qoyunçularına zərif və yarımnazik yun üçün subsidiyalar 22 milyon rubla qədər artırıldı. 2022-ci ildə Dağıstandan 335 min dollar dəyərində 1,1 min tondan çox məhsul ixrac edilib.SPOK “Maya” M-1” yun emalı müəssisəsi üst və trikotaj istehsalı üzrə investisiya layihəsini həyata keçirməyi və 100-ə qədər iş yeri açmağı planlaşdırır. Xalça ipliyi istehsalına başlamaq üçün artıq Çindən 75 milyon rubl dəyərində əyirici avadanlıq alınıb. İldə 300 tona qədər zirvə istehsalı planlaşdırılır. Dağıstanda tam dövrəli yun emalı layihələrini həyata keçirmək və “yun klasteri” yaratmaq üçün investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər aparılır. 2024-cü ildə sənayenin inkişafı və onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması üzrə regional dövlət proqramının maliyyələşdirilməsi planlaşdırılır ki, bu da yun və heyvan dərilərinin emalı üçün avadanlıqların alınması xərclərinin bir hissəsinin 100 milyon rubl məbləğində ödənilməsi üçün subsidiyaların verilməsini nəzərdə tutur.
G. Babayeva