Ayna Məmmədova «Dərbənd» qəzetinin məsul katibi: Dağıstanın Başçısı Sergey Alimoviç Məlikovun müraciətində vətəndaşların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, ailələrin və hərbi qulluqçuların dəstəyi göstərilir».

«Dağıstan rəhbəri Sergey Melikov Xalq Məclisinə göndərdiyi müraciətdə, gözlənildiyi kimi, respublikanın inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.

Region başçısı əhalinin həyat səviyyəsinin və gəlirlərinin yüksəldilməsi, öz iştirakçılarının və onların yaxınlarının hərtərəfli dəstəklənməsi, habelə Rusiyada elan edilmiş «Ailə ili» çərçivəsində nəzərdə tutulan böyük ailələrə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirib.Respublika başçısının müraciəti Dağıstanın bütün inkişaf sahələrinə təsir etdi. Sergey Alimoviç kölgə məşğulluğu probleminə və respublika büdcəsinin doldurulmasına yönəlmiş tədbirlərə xüsusi diqqət yetirmişdir.

Təhsil, səhiyyə, iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, infrastrukturun inkişafı və digər sahələr də diqqətdən kənarda qalmadı.