Bizim fəxrimiz


Ləyaqətlə xidmət borcunu yerinə yetirir. Dövrümüzün qəhrəmanları! Dərbənd rayonunun Belici kəndindən olan Abdulkərimov Zagir Məcidoviç, Rusiya Federasiyası Prezidentinin Fərmanı ilə Jukov medalı ilə təltif edilmişdir.
Zagir Abdulkerimov Rusiyanın maraqlarını qoruyarkən öz bölgəsindəki döyüşlərdə göstərdiyi cəsarətə, fədakarlığa və şəxsi cəsarətə görə mükafat aldı.