Hacımurad Hacımuradov: «Qələbə Bayrağı – sovet xalqının qəhrəmanlıq və fədakar əməyinin rəmzidir

Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikov xatırlatdı, digər formalaşır ki, 150 tüfəng şöbəsi, Ukrayna ərazisində xüsusi hərbi əməliyyat cəlb: «bu dağıstanlıların böyük miqdarda xidmət edir. Reyxstaq üzərində bayrağı olan diviziya bu gün də nasizmlə mübarizə aparır».

Sovet xalqının alman-faşist Almaniyası üzərində qələbəsi bütün dövrlərdə Böyük Vətən müharibəsində may aynın 1-də 2 keçən gecə 1945-ci ilin Berlində Reyxstaq üzərində qurulan Qələbənin bayrağı ilə simvollaşdırılır. Ona görə də qələbə bayrağı ölkəmizin tarixi ilə, gələcək nəsillərin sülh və əmin-amanlığı naminə xalqımızın ən böyük rəşadəti ilə qırılmaz surətdə bağlıdır.

«Qələbə bayrağı Sizin üçün nə deməkdir?»- Dərbən şəhəri Veteranlar Şurasının və hüquq-mühafizə orqanlarının sədri Hacımurad Hacımuradova sual verdik.
– Mənim üçün 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin Bayrağı sovet xalqının qəhrəmanlıq şücaətinin və fədakar əməyinin rəmzidir. Bu, qələbənin mehrabına ən əziz olan milyonlarla soydaşımızın həyatıdır. Bu bayrağı qaldıranlar arasında Dağıstanlı Əbdülhəkim İsmayılov da var idi.

Нəmçinin fəxr edirəm ki, bizim Dağıstanlımız əsgər «Şöhrət» ordeninin kavaleri olan Əlimxan Asanov Berlinə çatmış, həm də öz əməyi ilə qələbəmizin bayrağının düşmən l üzərində qürurla dalğalanmasını təmin etmişdir. 1418 gün və gecə Vətənimiz bu gün getdi, 27 Sovet insanların müharibə sahələrində yatdı, onların arasında 90 min dağıstanlılar . Onların hərarətli əməyi və tökülən qanı da bizim qələbə bayrağımızın bir hissəsidir-, deyə Hacımurad Hacımuradov öz fikrini şərh edib.