Dərbənddə ,dəniz sahili ərazisində sərnişin gəmiləri üçün dayanacaq yeri yaradılacağı nəzərdə tutulmuşdur

Dərbənd bələdiyyə başçısı Rüstəmbəy Pirməhəmmədov Dərbəndin dənizkənarı ərazisinin genişləndirilməsi barədə aparılacaq geniımiqyaslı plndan söhbət açaraq sahil ərazisinin 12 km.qədər genişləndiriləcəyini bildirdi. Bu layihə çərçivəsi daxilində aparılacaq tikintidə şəhərdə turizmi inkişaf etdirmək,dəniz turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə sərnişin gəmiləri üçün dayanacağın tikilməsi, burada sərnişin gəmilərininyüksək dərəcədə qarşılanaraq Kaspiyanı dövlətlərin turizmi inkişaf etdirərək birləşməsi bütün respublika üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yaxın gələcəkdə icrası nəzərdə tutulanlayihələrdən biri də 2,9 km.bir ərazini əhatə edə bilən sahildən Narın Qalayacan uzanacaq kanat yolu olacaqdır.Şəhərin inkişaf planı üzrə layihə bu yaxında, martın 1- də RF Dağıstan günləri çərçivəsində ilə bağlı yığıncaqda müzkirəyə çıxarılmışdır.