Dağıstanda Beynəlxalq Caspian Digital Forum işə başlayıb

 

Dağıstanda beynəlxalq Caspian Digital Forum işə başlayıb, onun işini regionun rəhbəri Sergey Melikov açıb.
Forumun iştirakçılarını və qonaqlarını salamlayan respublika rəhbəri onun Dağıstan üçün əhəmiyyətini qeyd edib.

«Bu, ilk beynəlxalq rəqəmsal forumdur və ona görə də bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir», — Melikov vurğulayıb. – Bu il biz Avropa və Asiyanın birliyini yaratmaq üçün prezidentlərin, alimlərin, baş nazirlərin, fermerlərin, şairlərin, mütəfəkkirlərin görüşə biləcəyi Dağıstanı tamamilə haqlı olaraq səpələnmiş xalça ilə müqayisə edən Rəsul Qəmzətovun yüz illiyini qeyd edirik. Bu baxımdan əhəmiyyəti müxtəlif dövrlərdə hər kəs tərəfindən dərk edilən “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat və logistika dəhlizi xüsusi məna kəsb edir. Təbii ki, Rəsul Həmzətoviç bu peşələri sadalayarkən Dağıstan ərazisində rəqəmsal forumun keçiriləcəyini deyə bilməzdi, çünki rəqəmsal texnologiyalar indiki qədər aktual deyildi.

Amma əslində bu gün heç bir yerdə, heç bir sənayedə rəqəmsal texnologiyalar olmadan dinamik inkişafı təsəvvür edə bilmərik”. Sergey Melikov qeyd edib ki, Dağıstan bu gün qabaqcıl texnologiyalardan geri qalır, lakin bu forum bu boşluğu azaltmaq məqsədi daşıyır. “Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı bütün dünyada, ölkəmizdə və respublikamızda sürətlə müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, etiraf etməliyik ki, bir sıra şərtlərə görə Dağıstan müəyyən mənada bu gün başqa regionlarda və ölkələrdə mövcud olan qabaqcıl texnologiyalardan geri qalır.

Biz istərdik ki, bu platformadan, bu forumun iş potensialından istifadə edərək geriliyi aradan qaldıraq. Biz buna hazırıq, onu həqiqətən azaltmaq üçün hər şeyi edirik” deyə izah edib. Respublika başçısının sözlərinə görə, dünyada gedən proseslər fonunda diqqətin konkret sahələrə yönəldilməsi vacibdir ki, onlardan biri də “Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat-logistika dəhlizinin inkişafıdır. “Əslində, bu, ölkəmizin ən son tarixidir; biz başa düşürük ki, sivilizasiya üçün Varangiyalılardan yunanlara qədər ümumdünya yolu və ya Afanasi Nikitinin bir vaxtlar keçdiyi yollar yeni deyil. Şimalla cənub arasında isə müəyyən əlaqələrə həmişə ehtiyac olub. İndiki nəqliyyat və logistika dəhlizi, hətta onun coğrafiyasını götürsək, Xəzər dənizi əraziləri və onun hüdudlarından kənara çıxsaq, müəyyən dərəcədə Böyük İpək Yolunun təkrarından başqa bir şey deyil. Sadəcə olaraq, bu gün bu nəqliyyat dəhlizinin aktuallığına geosiyasət məsələlərində və dünyada baş verən bütün digər proseslər fonunda dost dövlətlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi zərurəti baxımından tamamilə başqa cür baxılır.

Təbii ki, burada Dağıstan yəqin ki, bu dəhlizin bir hissəsinin keçdiyi və gələcəkdə də inkişaf edəcəyi əsas regiondur ki, bu da ümumi qəbul olunmuş fikirdir. Ona görə də biz rəqəmsal texnologiyaların inkişafına həsr etdiyimiz forumu — onlarsız Şimal-Cənub dəhlizinin inkişafı mümkün deyil — biz bu gün Rusiya Federasiyası Hökumətinin,Rusiyanın Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyin razılığı və dəstəyi ilə məhz Dağıstanda keçiririk”, – Sergey Melikov bildirib.