Dağıstanda Minsk Traktor Zavodunun servis mərkəziyaranacaq

Dağıstan Respublikası Hökumətinin sədriAbdulmuslim Abdulmuslimov çərşənbə günü, dekabrın 7-də Minsk Traktor Zavodu ASC-ninnümayəndələri ilə görüş keçirib.

Görüşdə baş texnoloq Sergey Radyuk, baş konstruktorAndrey Qordeyçik və aparıcı layihə üzrə mühəndisAndrey İvanuşkin iştirak ediblər.

Tərəflər iki respublika arasında sənaye və kəndtəsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığın perspektivlərinimüzakirə ediblər. MTZ ASC-nin avadanlıqlarınıntəmiri üçün xidmət şöbəsinin yaradılması məsələlərinəayrıca baxılır.

İclası açan Nazirlər Kabinetinin rəhbəri qonaqlarımünbit Dağıstan torpağında salamlayıb. O qeyd edibki, MTZ ASC-nin istehsal etdiyi texnika Dağıstan kəndtəsərrüfatı istehsalçıları arasında populyardır və bunagörə də MTZ texnikasının təmiri üçün servis şöbəsininyaradılması məsələsi region üçün çox aktualdır.

“Maraqlarımızın sıx bağlı olduğu bir çox ümumisahələr var. Belarus Respublikası DağıstanRespublikasının əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir.

20 ildən artıqdır ki, regionlarımızın hökumətləritərəfindən imzalanmış ticarət-iqtisadi, elmi-texniki vəmədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş qüvvədədir.

Bu yay Qrodnoda keçirilən Belarus və RusiyaRegionlarının IX Forumu çərçivəsində biz bu Sazişinnövbəti illər üçün həyata keçirilməsi üçün FəaliyyətPlanı imzaladıq”, — Dağıstanın baş naziri bildirib.

Abdulmuslimovun sözlərinə görə, hər il respublikanınkənd təsərrüfatı istehsalçıları tərəfindən 50-100-ə yaxınMTZ traktor alınır. Dağıstan Respublikasının kəndtəsərrüfatının traktor parkının əsasını təşkil edən 82 l / s tutumu olan təkərli traktorlara bölgədə xüsusi tələbatvar, bu, təxminən 70%, bundan əlavə, torpaq becərməvə əkin. avadanlıqlar, gübrələmə və bitki mühafizəsiüçün avadanlıqlar, yem texnikası alınır.

Ümumiyyətlə, Dağıstanın baş nazirinin dediyi kimi, keçmiş pandemiyaya baxmayaraq, Dağıstanla Belarus arasında ticarət hər il artır. Bu gün 23 milyon dollardançoxdur. Son zamanlar ixrac üç dəfə artıb (2022-ci ildə2 milyon dollar və 2020-ci ildə 673 min dollar).

“Belarus mebeli, keramik plitələr, süd məhsullarıdağıstanlılar arasında böyük tələbatdır — ilk növbədə, ildə təxminən 550 ton həcmində tədarük edilən kərəyağı, həmçinin süd pastaları. Bundan əlavə, aqrar-sənaye kompleksinin ixracyönümlü sahələrinininkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Aqrar siyasət vəölkəmizin müvafiq nazirliyi tərəfindən göstəriləndövlət dəstəyi tədbirləri sayəsində bu gün Dağıstandaüzümçülük yenidən canlanır.

Hazırda Dağıstan Respublikası Rusiya üzüm bağlarının30%-ni təşkil edir, onların ümumi sahəsi bu güntəxminən 270 min hektardır, yeni üzüm bağları salınır.Təkcə respublikada üzümçülük sahəsində 247 sahibkarlıq subyekti, o cümlədən 99 kənd təsərrüfatıtəşkilatı və 148 kəndli təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.

Təbii ki, texnologiyaya ehtiyac daha da artacaq”, — deyə respublikanın Nazirlər Kabinetinin rəhbəribildirib.

Sonra söz traktor zavodunun baş texnoloqu Sergey Radyuk-a verildi və o, müəssisə, onun imkanları vəDağıstana səfərin əsas məqsədi barədə danışıb.

“Bu gün biz bütün ölkələrdə satılan müasir məhsullaristehsal edirik. Minsk Traktor Zavodu 250 və 450 at gücünə qədər kiçik ölçülü avtomobillərdən kəndtəsərrüfatı texnikası istehsal edən böyük holdinqdir.

Bu texnika kənd təsərrüfatı işlərinin tam spektrinitəmin etməyə imkan verir və kənd təsərrüfatımüəssisələrinin qarşısında duran istənilən vəzifəniyerinə yetirməyə qadirdir. Bu gün biz 35 minə yaxıntraktor istehsal edirik və istehsal həcmini artırırıq.

Aranjemanımızla bura gəldik. Biz müzakirə etdik ki, Dağıstanda şərab istehsalı inkişaf edir və inkişafıgücləndirmək üçün tırtıllı traktor yaratmaq lazımdır.Bunu etmək üçün, ilk növbədə, biz sizin ehtiyaclarınızıvə ehtiyaclarınızı, eləcə də bu traktorun inkişafı iləüzləşən çətinlikləri bilmək istəyirik ki, biz onu dizaynedək və Dağıstanda qismən lokallaşdırma ilə mümkünedək.

Biz üzümçülüklə məşğul olan müəssisələrə baş çəkməkvə hansı avadanlıqların lazım olduğunu başa düşməküçün istehsal imkanlarınızı qiymətləndirmək istərdik.Bunlar bizim həll etmək istədiyimiz əsas vəzifələrdir”, — Radyuk bildirib.

Öz növbəsində, Dağıstan Respublikasının Üzümçülükvə Alkoqolun Tənzimlənməsi Komitəsinin sədrmüavini Əhməd Əhmədov regionda üzüm istehsalınınmiqyası, onun emalı və sənayenin inkişafı planlarıhaqqında danışıb, həmçinin,bu proseslərdə Belarusuntraktorlarının rolunu qeyd edib. 

“Belarus M82 traktoru olmasaydı, respublika üçünsənayedə müsbət nəticələr əldə etmək çətin olardı.2022-ci ilin məhsul yığımı kampaniyasının yekunlarınaəsasən, hər hektardan orta məhsuldarlıq 118,7 sentnerolmaqla, ümumi üzüm yığımı 268,7 min ton təşkiledib. Respublikada üzümçülüklə 247 sahibkarlıqsubyekti məşğul olur. Avadanlıqların alınması üçün buil biz sənayeyə dövlət dəstəyi veririk.