DAĞISTANIN ŞƏRƏFLİ ŞƏXSİYYƏTİ

Tariximiz qədim zamanlardan bu günümüzə qədər ətrafımızdakı dünyanın dəyişilməsində əməyi olan insanların adlarını böyük fəxrlə qoruyur. «Sülh» dedikdə yalnız qitələr, ölkələr, şəhərlər deyil, kiçik yaşayış məntəqələri, kəndlər dəyada düşülməlidir. Xalqı üçün hər şey etmiş hər bir insan müasirləri tərəfindən tanınmağa və nəsli tərəfindən xatırlanmağa layiqdir. Bu şəxslərdən biri də Dərbənd ASSR-in Şəmsülü Əliyev adına üzümçülük sovxozunun direktoru Nəriman Abdulxalikoviçdir Əliyevdir. Nəriman Abdulxalikoviç 1930-cu ilin dekabrında indiki Kayakent bölgəsinin Kapkayakent kəndində anadan olub. Nəriman Əliyev doğma kəndinə dərin hörmət və alovlu sevgi ilə bağlı idi. 1942-ci ildə anasız qalır (atası isə cəbhədə, Vətənimizin sərhədlərini qoruyurdu), Nəriman Əliyev qardaşı və iki bacısı ilə Buynaksk uşaq evinə verildilər. 1945-ci ildə qələbə ilə qayıdan ata övladlarını, uşaq evindən götürərək öz evinə aparır..1957-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Nəriman Əliyev Dağıstan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu aqronom, üzümçülük və meyvəçilik ixtisası üzrə bitirib. «Manaskentsky» sovxozunun baş aqronomu olaraq ilk 150 hektar üzüm bağlarını əkdirir, bu da sovxoz üçün və Nəriman Əliyevin özü üçün ilk böyük uğur olur. Və sovxozun rəhbərliyi altında, uğurla inkişaf etməyə başlayır: Və bələliklə də həm məhsul, həmdə müəssisənin gəliri bir neçə dəfə artır. 1973-cü ildə sovxoz bir rekorda imza atır: 173 sentner üzüm toplanılır. Bu Nəriman Abdulxalikoviç Əliyevin öz işinə necə məsuliyyətli və fədakarlıqla yanaşdığına olan bir sübut idi. Nəriman Əliyev yüksək miqyaslı üzüm bağlarının becərilməsi üçün unikal bir sistem hazırlamışdır. Bu metodologiya ilə tanış olmaq və sovxozun qabaqcıl təcrübəsini əldə etmək üçün mütəxəssislər Dağıstana yalnız yerli üzümçülük mərkəzlərindən deyil, xarici ölkələrdən də gəlirdilər. Və bu texnika sayəsində üzümçülük çox böyük bir addıma imza atır. 2007-ci ildə Nəriman Əliyevin rəhbərlik etdiyi və Şəmsulla Əliyev adına QSC adlandırılan müəssisə laureatlar sırasına daxil edilir.
Beynəlxalq Mükafat “Rusiyanın İqtisadi İnkişafının Lideri. Torpağının vətənpərvəri və böyük fəhlə Nəriman Əliyev 65 elmi əsərin, 3 monoqrafiyanın müəllifi, Dağıstanın Üzümçülər və Şərabçılar İttifaqının prezidenti olmuşdur. «Üzümçülük və şərab haqqında» Qanunun təşəbbüskarı və inkişaf etdiricilərindən biri məhz o idi. Nəriman Abdulxalikoviç Əliyev həmişə işçilərinin iş şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışırdı. 1962-1963-cü illərdə tarlaların suvarılması, bir kanal qurmaq üçün çox səy göstərrir. Və bundan əlavə, Nəriman Əliyevin üzümçülər üçün xüsusi dəyəri olan iki sertifikatı da var. Elmi nailiyyətlər sahəsindəki xidmətlərinə görə Nəriman Əliyev, VASKHNIL-in üzümçülük bölməsi olan Potapenko adına üzümçülük və şərabçılıq VNS-də üzüm istehsalı üzrə Koordinasiya Şurasının üzvü seçilir.

A . MƏMMƏDOVA