GƏNC GVARDİYAÇILARIMIZIN ƏMƏYİ BÖYÜKDÜR

İndi bütün dünyada gənclər hər bir sahədə kömək edir, istər təmizlik istərsə də digər sahələrdə. Dərbəndin gəncləri də, belə işlərdə birincidirlər. Dərbənddə fəaliyyət göstərən bütün ali məktəblərin və texnikomların tələbələri, şəhərdə valantyor kimi iştirak edirər. Dərbənd şəhər, icra idarəsi yanında. Gənc guvardiyaçılar təşkilatı neçə ildir, fəaliyyət göstərir. Təşkilatın rəhbəri, gənc və işgüzar xanım Minavər Hüseynovadır. Minavər bizim gənc tələbələri toplayıb, onları xalqına və şəhərinə xidmət etməyi öyrədir. Pondemiya dövründə belə köməksiz yaşlılara, mağazadan, bazardan ərzaq almağ üçün. Xəstəxanalarda, xəstələrin yanına gətirilən ərzaqları da onlara ötürərək kömək ediblər. Qışın şaxtasında, xəstəliklərin ən qaynar vaxtında Dərbəndin inkişafı üçün canla başla xidmət ediblər. Dərbəndin hər hansı bi bir müəssisəsində tədbir hazırlanıbsa, onu bu gənclərin köməyi ilə həyata keçiriblər. Konsertlərdə, konsert zamanı xoşagəlməz hadisələrin baş verməməsi üçün. Valantyorlar öz əməklərini əsirgəmiyiblər. Hər hansı bir tədbirin, dekorunu düzəltmək və onları yenidən toplayaraq öz yerlərinə yerləşdirmək. Bir sözlə, bütün bu işlərə bu gənc gvardiyaçılar qulluq edib. Onların rəhbəri Minavər xanım, onların hər biri ilə ayrı ayrıda söhbət edir. Onları bir arata gətirib, şəhərimizin təmizliyinə bizlər, sizlər cavabdehik deyəeək onlarda vətən sevgisi oyadır. Dərbənddə yeganə Azərbaycan dilində çıxan (DƏRBƏND) qəzetini küçəbə küçə, evbəev gəzib paylaşırlar. Onun abunəçilərinə hər həftə vaxtında çatdırırlar, şəhərin yaşlı sakinləri ilə şirin söhbət edirlər. Son zamanlar, Dərbənd şəhərinin Lenin küçəsi 44 də yerləşən, şəhər mərkəzi kitabxananın. Təmir üçün boşaldılmasında da, bu gənc gvardiyaçıların əməyi böyükdür. Kitabları bir-bir açıb, nömrələri ilə toplayıb kitabxana işçilərinə qeydiyat üçün təhvir verirlər.

Sonra da toplanmış kitabları, onların yerləşdirildiyi yerə götürülməsi üçün. Əvvəl maşınlara yükləyir, sonra isə həmin maşından yerləşdirilmiş yerinə toplayırlar. Kitabxananın direktoru, Dağıstan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Diana Hafizovna Əliyeva. Gənc gvardiyaçıların, əvəzsiz köməyini sevə-sevə qeyd edir. O deyir. Əyər bizin gənclərimiz olmasaydılar, biz bəlkə də gördüyümüz işin yarısını görmüş olardıq. Kitabxananın bütün kollektivi həm gəcg valantyorlara, həm də onların sədri Minavər xanıma minnətdarlığnı bildirirlər. Bizdə, öz adımızda, Dərbənd şəhər sakinlari adından. Bu gənc gvardiyaçılara və onların rəhbəri Minavər xanıma, gördükləri bu xeyirxah işlərdə minnətdarlığımızı bildirir və uğurlar arzu edirik.

M Seyidov.