Həmzət Sadanın ev muzeyində təmir işləri aparılacaq

İyulun 27-də DR- in Hökümətinin sədri, Abdulmuslim Abdulmusslimov Həmzət Sadanın ədəbi-memorial muzeyinin vəziyyəti ilə tanış oldu (DR Milli Muzeyinin filialı. Taxo-Qodi).

Respublikanın Baş naziri bildirdi ki, şair Rəsul Həmzətovun yubileyində burada təmir işləri aparılacaqdır.
Həmzət Sadanın Xalq Ev-Muzeyi 1967-ci ildə açılmış, 1971-ci ildə dövlət statusu almışdır.
Muzeyin ekspozisiyası Dağıstan şairi Həmzət Sadanın həyat və fəaliyyətindən bəhs edir.
Hazırda muzeyin fondlarında 1800-dən çox eksponat saxlanılır və onların hamısı şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlıdır. Eksponatlar arasında fotoşəkillər əhəmiyyətli bir hissəsini tutur.
Həmzət Sadasanın ev-muzeyi və «Ağ durna» memorial kompleksi Xalq Şairi Rəsul Həmzətovun 100- illik yubileyində regionun ayrılmaz mədəni tərkib hissəsi olan birləşdirici vəsilə olacaq.