Hörmətli oxucularımız


İslamın ən vacib və hörmətli bayramlarından biri olan Qurban bayramı münasibətilə ən səmimi təbriklərimizi qəbul edin! Bu müqəddəs bayram dərin mənəvi məna, iman və ruhu gücləndirmək sevinci daşıyır. Əsrlər boyu Qurban bayramı mərhəmət, dini əmr və ənənələrə hörmət rəmzidir. Bu parlaq bayram içimizdəki ən yaxşı insani keyfiyyətləri — qonşumuza şəfqət və sevgini oyadır. Səmimi qəlbdən inanıram ki, Dağıstan torpaqlarında yaşayan xalqların dostluğu və qarşılıqlı hörməti evlərimizdə sülh və firavanlığın qorunmasına kömək edəcəkdir. Bu bayram günündə Sizə, ailənizə və dostlarınıza səmimi qəlbdən cansağlığı, xoşbəxtlik, bütün yaxşı işlərdə uğurlar, sülh və harmoniya arzulayıram! Bu parlaq tətil hər evə sevinc gətirsin, gələcəyə inam aşılasın.
Hörmətlə, «Dərbənd» qəzetinin baş redaktoru T. Ələkpərov