İmam Əliyev “Şücaət” ordeni ilətəltif edilib

Əliyev İmam Qeybullaeviç   əslən DağıstanRespublikasının Dərbənd rayonunun Gecuxkəndindəndir. İmam Moskva Ali Ümumqoşun OrduKomandanlığı Ali Təhsil Məktəbində oxuyub. O,təhsilaldığı Ali məktəbin nümunəvi məzunlarındandır. 

Mayın 9-da İkinci Dünya Müharibəsində Qələbə günüşərəfinə keçirilən paradın iştirakçısı olub.  

Silahlı Qüvvələrin leytenantı İmam Əliyev tağımkomandiri kimi taborda iştirak edib.  Ukraynaərazisində  Xüsusi Hərbi Əməliyyat zamanı mərmizərbəsi alıb. 

Qvardiya leytenantı İmam Əliyev yaşayışməntəqələrindən birinin azad edilməsi zamanı tərkedilmiş binada bir qrup yaraqlı aşkar edib. Düşmənmövqelərinə ağır hücumlar edib. 

İmam və onun həmkarları qəfil hücum nəticəsindəneonasistləri mövqelərindən qovurlar və radikallarınəks-hücuma keçmək üçün bütün cəhdlərinidayandırirlar.

Ukrayna ərazisində qarşıya qoyulmuş vəzifələrinyerinə yetirilməsi zamanı qvardiyanın hərbi zabitivəzifəsini icra edən leytenant Əliyev İmamQeybullayeviç çeviklik, cəsarət və mərdlik nümayişetdirib. Nəticədə “Şücaət ordeni” dövlət mükafatı ilətəltif edilib. 

  Belə gənc zabitlər Dağıstan Respublikası vəümumilikdə Rusiya gənclərimiz üçün layiqlinümunədir! Belə ləyaqətli övlad  yetişdirdikləri üçünvalideynlərə minnətdarıq!