KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR MÜZAKİRƏ EDİLİR

Hacımət  Jabbarov -müğənni  Rusiya Federasiyası ərazisinin birliyinin və bütövlüyünün qorunması ilə bağlı Konstitusiyaya edilən dəyişikliyi şərh etdi.

Xüsusilə, Rusiyanın birləşdirilməli, bölünməz, güclü olmalı olduğunu və buna görə də Rusiya Konstitusiyasında hüquqi və ərazi suverenliyinin yazılmalı olduğunu söylədi. Rusiyanın bircə  hissəsinin də  heç vaxt başqa bir dövlətə verilə biləcəyi  barədə  düşünjəyə gətirmək olmaz. Onun sözlərinə görə, bu, gələcəkdə  bütün vətəndaşlara, o cümlədən dövlət başçısına şamil edilməlidir. Beləliklə, iyulun 1-də ailəm və mən mütləq gedib Rusiya Konstitusiyasındakı dəyişikliklərə səs verəcəyik.  

                                                                                           Tahir Saleh