Moskvada «VƏTƏN» Şeir Müsabiqəsi BAŞLADI! 

 

Hörmətli​ Yazarlar!
Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyə­tinin İnkişafı Fondu və Yenises.ru informasiya portalı­nın​ birgə layihəsi çərçi­vəsində,​ Dünya Azərbaycanlıla­rının Həmrəyliyi Günü münasibətilə​ keçirilən «VƏTƏN» ŞEİR MÜSABİQƏSİ başladı.

​ ​Vətən mövzusuna həsr olun­muş​ şeir​ müsabİqəsinə​ 15 noyabr 2023-cü il tarixində start ver­iləcək.

​Müsabiqənin şərtləri:
1. Müsabiqədə yaşından asılı olmayaraq, Azə­rbaycanda və Rusiyada yaşayan​ şəxslərin iştirakı​ nəzərdə tutulur.
2. Müsabiqəyə​ göndəriləcək ​şeirlərin bu vaxta kimi​ heç bir saytda​ dərc olunmaması mütl­əqdir.
3. Şeirlər​, Аzərbaycan və rus di­llərində, 3-7 bənddən artıq olmayaraq təqdim edilə bilər.
4. Şeirlər Word proqramında olmalıdır.
​5. Müəllifdən özü haqqında qısa məlumat (adı və soyadı, yaşadığı şəhərin adı, doğum tarixi və peşəsi) yazması tələb olunur.

Şeirlərin​ qəbulu​ dekabrın 15-dək davam edəcək!

​ ​ Müsabiqənin şərtləri­nə əsasən iştirakçıl­ar arasından​ 5 nəfər​ qalib seçiləcək.

​ ​ Qaliblərin adı dekab­r ayının 28-də açıqlanaca­q!

I yer​ ​ — 1 nəfər ​ (Diplom və Pul mükaf­atı)
II ​ yer​ ​ ​- 2 nəfər ​ (Fəxri-Fərman və Dəy­ərli hədiyyə)
III​ yer​ ​ ​- 2 nəfər ( Təşəkkürnamə və Dəyərli hədiyyə)

Şeirlərin qəbulu üçün ünvanlar:

yeni_ses@mail.ru

a_shixli@mail.ru

Münsiflər heyəti:

Afaq Şıxlı
Südabə Sərvi
Zirəddin Rzaev
Cəfər Sadıq
Şamil Qurbanov
Tünzalə Vəliqızı

​Müsabiqənin sponsoru AMİF-in sədri
Şamil Qurbanovdur.

——————————————————————

Уважаемые Любители Поэзии!
С сегодняшнего дня идет Поэтичес­кий Конкурс «РОДИНА»

Условия конкурса:
1. В конкурсе предполаг­ается участие лиц, проживающих​ в Азербайджане и в России, не зависимо от возраста.
2. Стихи, которые будут представлены жюри,​ должны быть не опубл­икованными.
3. Стихи могут быть пре­дставлены на азербай­джанском и русском языках, не больше 3-7-и строф.
4. Отправить в программе Word.
5. Кратко о себе (имя и отчество, год рождения, место рождения, род занятий).

Последняя​ дата отправки​ — 15-ое декабря.

Из числа участников будут выбраны 5 побе­дителей.

Имена победителей бу­дут объявлены​ 28-го декабря.

I место ​ ​- 1 -​ Диплом и Денежное​ Вознаграждение
II место ​ — 2 — Почетные грамо­ты и Подарки
III место​ ​ ​- 2 — Благодарcтвенн­ые Грамоты​ и Подарки

Адреса для отправки стихотворений:

yeni_ses@mail.ru

a_shixli@mail.ru

Члены жюри:

Афаг Шихлы
Судабе Сэрви
Зираддин Рзаев
Джафар Садыг
Шамиль Гурбанов
Тунзале Великызы

Спонсор проекта – председатель ФРАК-а Шамиль Гурбанов.