Mövsüm Rəhimov Dərbənd rayonunun başçısı seçildi

İştirak edən bütün deputatlar yekdilliklə Rəhimov Mövsüm Hilaloviçin namizədliyinə səs verdilər.

Bu gün, 22 dekabr, Dərbənd rayon deputatlar məclisinin 35-ci iclası zamanı Mövsüm Hilaloviç Rəhimov yekdilliklə Dərbənd rayonunun  başçısı seçildi. İştirak edən bütün deputatlar yekdilliklə Rəhimov Mövsüm Hilaloviçin namizədliyinə səs verdilər.

Bioqrafiyası: Mövsüm Rəhimov 11 iyul 1963-cü ildə DMSSR-in Dərbənd şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə Dərbənddəki 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Məzun: İvanovo Enerji Mühəndisliyi İnstitutu — sənaye istilik enerjisi mühəndisi;

Voronej İqtisadiyyat və Hüquq İnstitutu — hüquqşünaslıq ixtisası.

Rusiya Federasiyasının milli iqtisadiyyatı təşkilatları üçün idarəetmə kadrları hazırlamaqüzrə Prezident proqramından məzun oldu, İngiltərədə oxudu və təhsil aldı. Mükafatları var:  Rusiya Federasiyasının qida sənayesinin “Əməkdar işçisi» fəxri adı; Dağıstan Respublikasının Fəxri Fərmanı; Dağıstan Respublikasının Fəxri Nişanı «Doğma yurd sevgisinə görə»; Dağıstan Respublikası Xalq Məclisinin fəxri diplomu «;» Dərbənd şəhərinə xidmətlərinə görə «fərqlənmə nişanı. 2003, 2008, 2013 və 2018-ci illərdə “Dərbənd şəhəri” ilçe şəhər Deputatlar Məclisinə deputat  seçildi. 13 İyul 2012-ci ilildə” Dərbənd şəhər ” dördüncü çağırış, ilçə şəhər Deputatlar Məclisinin sədri seçildi. 17 sentyabr 2013-cü ildə, beşinci çağırış “ Dərbənd şəhər “ilçə şəhər Deputatlar Məclisinin sədri seçildi. 12 yanvar 2015-ci ildə «Dərbənd şəhəri» ilçə şəhər deputatlar məclisi tərəfindən deputatlar məclisi sədrinin birinci müavini seçildi və «Dərbənd şəhəri»ilçə şəhər  rəhbəri vəzifəsini icra edən təyin edildi. 18 Avqust 2015-ci ildə  beşinci çağırış” Dərbənd şəhər” ilçə şəhər  Deputatlar Məclisinin sədri seçildi. 18 sentyabr 2018-ci ildə  altıncı çağırış “Dərbənd şəhər” ilçə şəhər Deputatlar Məclisinin sədri seçildi. 22 dekabr 2020-ci ildə Dərbənd rayonu başçısı seçildi. Evlidir. Üç qızı var.

Sevinc Quliyeva