Parka gəlmişdir


Şənbə günü DR hökümətinin sədri Abdulpatax Amirxanov Mahaçqala şəhərindəki «Rusiya mənim vətənimdir» tarixi parka gəlmişdir. Tarixin parkın direktoru Timur Vəlixanov zallar ezrə ekskurdiya keçirmişdir. İki sərgi baş nazirin diqqətini xüsusilə cəlb etmişdir. Onlardan biri- Dağıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının (DMSSR) yaranmasının 100- illinə həsr olunmuş interaktiv ekspozisiyadır. Burada tarixi və sənədli xronika, nadir fotolar və eləcədə Dağıstan rəssamlarının 60- dan çox yarım rəsmi əsərləridir.
Abdulpatax Amirxanov həmçinin də » Döyüş şöhrəti» multmediya zalını işini yüksək qeymətləndirmişdir. Bu əlavə olunmuş reallıq texnologiyasından istifadə edilmiş interaktiv sərgidir.
Muzey direktorunun qeyd etdiyi kimi Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin heç bir regionunda buna bənzər laihə yoxdur. Onun xüsusiyyəti gözlər önündə canlanan dağıstanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarını portretləri təqdim olunan — Şöhrət divarıdır. Bunun üçün onların təsvirlərinə telefon kamerası yönəltmək və bunan sonra əsgər döyüş yolu haqqında özü danışacaqdır. Həmçinin də tarixi parkın bu günkü fəaliyyəti və gələcək üçün iş planı müzakirə edilmişdir.
K. Kərimov