Respublika Xəbərləri

Rusiya ekoloji operatorunun rəhbəri Denis Butsayevin Dağıstana səfəri zamanı Dağıstan Respublikasının başçısı Sergey Məlikov onunla birlikdə respublikada tikilən zibil poliqonlarında və zibil çeşidləmə komplekslərində olub. Səfərin sonunda Mahaçqalada mətbuat yanaşması keçirildi, bu müddət ərzində Məlikov bu barədə danışdı. Zibil qutularının çeşidlənməsi ilə yanaşı, bələdiyyələrdə çeşidləmə də tətbiq ediləcəkdir. Ancaq bunun necə həyata keçiriləcəyindən danışmadı.