Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin gəlişi Dağıstanın turizm bölgəsi kimi inkişafı ilə bağlı bütün planların həyata keçiriləcəyini göstərən əlamətdar hadisədir

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin gəlişi Dağıstanın turizm bölgəsi kimi inkişafı ilə bağlı bütün planların həyata keçiriləcəyini göstərən əlamətdar hadisədir.
Unikal təbiətə baxmayaraq, etiraf etmək lazımdır ki, infrastruktur baxımından təkcə ölkə daxilində deyil, həm də xarici istirahət yerləri ilə rəqabət aparmaq üçün daha çox iş görməliyik.
Respublikamızda turizmi «çıxarmalı» olan layihələr çox bahalıdır və əgər kimsə onların həyata keçirilməsinin vaxtı və mümkünlüyünə şübhə edirdisə, indi onlar aradan qaldırılıb.
Əminəm ki, dövlətimizin başçısının Dağıstana bugünkü səfəri turizm sahəsinin inkişafına yeni təkan verəcək.
Əliyeva Diana Qafisovna.