Sergey Melikov: «1999-cu il hadisələri inandırıcı şəkildə göstərdi ki, ədalətli işə inam, xalqın birliyi onu yenilməz edir.


Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Melikov öz teleqram kanalında dağıstanlılara 1999-cu ilin avqust-sentyabr aylarında beynəlxalq quldur dəstələrinin Dağıstana hücumu hadisələrinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar müraciət edib. “Bu avqust günlərində biz təxminən dörddə bir əsr əvvəl baş vermiş hadisələri — beynəlxalq quldur dəstələrinin respublikamıza hücumunu xatırlayırıq. Dişlərinə qədər silahlanmış cinayətkarlar, dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş muzdlular, dindən uzaq düşmüşlər, riyakarcasına dini ifadələr arxasında gizlənənlər, xaincəsinə silahlarla Dağıstana gəlib, öz qaydalarını tətbiq etmək, çaşqınlıq və nifrət, xaos və zorakılıq toxumu səpərək bölgəni uçuruma atmaq istəyir. Böyük Rəsul Həmzətovun o dramatik günlərdə dediyi kimi, “onlar Dağıstanı dağıstanlılardan azad etməyə gəlmişdilər,”- deyə region rəhbəri xatırladıb. Respublika başçısı əmin olduğunu bildirib ki, məhz o dövrdə Dağıstan xalqının ən yaxşı keyfiyyətləri təzahür edir, “onlar əllərində silahla Rusiyanın tərkibində olmaq kimi tarixi seçimlərinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiqlədilər”. “Fikir ayrılıqları, mübahisələr və ziddiyyətlər unudulub. Minlərlə insan Vətənin müdafiəsinə qalxdı. Həmin dramatik günlərdə Botlixə gələn və döyüş meydanlarını ziyarət edən Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin dəfələrlə Dağıstan xalqının cəsarətinə və şücaətinə yüksək qiymət verdiyini bildirib. Biz o zaman yaranmış xüsusi münasibəti bu günə qədər hiss edirik. 1999-cu il hadisələri inandırıcı şəkildə göstərdi ki, ədalətli işə inam, xalqın birliyi onu yenilməz edir. Biz bunu indi də anlayırıq ki, xüsusi hərbi əməliyyat zonasında şanlı ənənələrə sadiq qalan Dağıstan hərbçiləri ,könüllülər Rusiyanı qoruyur, zərər çəkmiş rayonların sakinləri üçün respublikadan xeyli tonlarla humanitar yardım gedir”, -deyə o müraciətində bildirib. Sergey Melikov xüsusi diqqət yetirdi ki, indi xalqlar və qardaş regionlar arasında dostluğu qoruyub saxlamaq vacibdir. “Hər zaman bizi daha da gücləndirən bu dostluq heç bir şeyin, o cümlədən məişət münaqişələrinin kölgəsində qalmamalıdır. Bütün kiçik incikliklər tez unudulacaq, lakin qardaş xalqlarla hörmətə, birliyə və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanan yaxşı münasibətlər ən çətin günlərdə belə kömək edəcəkdir. Bizi ümumi tarix və böyük Rusiya üçün qürur, doğma torpaqlarımıza məhəbbət, həqiqətə və ədalətə can atmaq, qonşularımıza qayğı və kömək etmək istəyi birləşdirir. Ona görə də istənilən sınaq bizim üzərimizdədir”, — deyə region rəhbəri əminliyini bildirib.
RİA «Dağıstan»