Sergey Melikov Xalq Məclisinə müraciətində iqtisadiyyatın inkişafına böyük diqqət yetirmişdir.

Bu mövzuda əsas şey:

Bugünkü şəraitdə bizim vəzifəmiz sadəcə yaşamaq deyil, dinamik inkişaf etməkdir. Bizim ölkənin qabaqcıl regionlarının sıralarına yetişmək imkanımız var.
Xalq hikmətinin dediyi kimi: «ovçuluq olardı, hər iş başlayacaq!».

2023-cü ildə respublika iqtisadiyyatı 5 faizdən çox artmışdır. Sənaye, kənd təsərrüfatı, Tikinti və Nəqliyyat daha da böyükdür.
Orta aylıq əməkhaqqı artıb, amma bu işi davam etdirmək lazımdır.

İqtisadiyyata qoyulan investisiyaların artım tempi azalmır ki, bu da biznesin gələcəyə inamından xəbər verir.
Hakimiyyət bütün fəaliyyət mərhələlərində sahibkarlara dəstək olmağa, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi prosedurlarını optimallaşdırmağa, rəqabət prosedurları olmadan torpaq sahələrini təmin etməyə hazırdır.