“Sosial müqavilə”layihəsinin icrası davam edir

         

Dağıstanın Əmək Nazirliyi “Sosial müqavilə” layihəsinin icrasını davam etdirir.

Dağıstanın Əmək Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən “Sosial müqavilə” layihəsi çətin həyat şəraitində olanrespublika sakinlərinin rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib.

Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Sosial Müqavilə sayəsində 7000-ə yaxın yoxsul ailəyə (və ya tək yaşayanaztəminatlı vətəndaşa) yoxsulluqdan çıxmaq və maddirifahını yaxşılaşdırmaqda köməklik göstərilə bilib.

2023-cü ildə Dağıstan Respublikasına 5901 SosialMüqavilənin bağlanması üçün vəsait ayrılıb. Bunlardan1541-i münasib iş tapması, 1603-ü şəxsi sahibkarlıq fəaliyyətinin qurulması, 1400-ü şəxsi yardımçı təsərrüfatın saxlanması, 1357-si isə çətin həyat vəziyyətindən çıxmaq üçün sosial müqavilələr bağlanıb.

Sosial müqavilə sosial müdafiə orqanları tərəfindən Dağıstan Respublikasında müəyyən edilmiş yaşayış minimumundan aşağı gəliri olan vətəndaşlar və ailələrlə bağlanan müqavilədir.