Təltif edilib


Dağıstan Respublikasının rəhbəri və hökumət administrasiyasının rəhbəri Aleksey Həsənov Dostluq ordeni ilə təltif edilib.
Dövlət Mükafatı ona Rusiya Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin birinci müavini Sergey Kiriyenko tərəfindən təqdim edildi.
Dostluq ordeni ölkə Prezidentinin fərmanına əsasən sülhün, xalqlar arasında dostluğun möhkəmlənməsində, Sənaye və kənd təsərrüfatında uğurlarına, habelə səhiyyə, təhsil, elm, mədəniyyət və Rusiya qarşısında digər xidmətlərinə görə verilir.
B. Pirməhəmmədov