Terrorizm Ümümdünya bəlasıdır


Terrorizm cinayətdir — həmişə qəsdən törətdiyi cinayətdir. Məsələn, qətl və ya soyğunçuluq halında iki tərəf — cinayətkar və qurban varsa, terror aktında üçüncü tərəf də var-terror təşkilatı və ya terrorçunun istinad etdiyi hakimiyyət orqanları və ya ictimaiyyət. Terrorçuların qurbanı maraqlı olmaya da bilər. Onların hərəkətləri ictimai diqqətin cəlb edilməsi, əhalinin və hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinin qorxudulması vasitəsilə öz məqsədlərinə nail olmağa yönəlib.
Bu zaman qurbanlara etinasızlıq özünü göstərir və bu, günahsız insanların xüsusi qəddarlığına, kütləvi məhvinə gətirib çıxarır.
Çünki o, nəinki zorakılığa sitayiş edir, həm də onun inkişafına kömək edir, cəmiyyətdə qorxu hissini formalaşdırır və gücləndirir, insan həyatını dəyərsizləşdirir, şəxsiyyətin azadlığına Dövlət zəmanətlərinin bağlanmasına gətirib çıxarır, çünki dövlət tərəfindən hüquqi dövlət normaları ilə heç də həmişə uzlaşmayan cavab tədbirləri görülür.
Cəmiyyət adətən terrorçuluğu emosiya səviyyəsində müəyyən edir: kütləvi şüurda terrorizm dəhşət, varlığın əsaslarına sui-qəsd, qeyri-insanların hiyləsi kimi qəbul edilir.
Ona görə də bu gün terrorun ən işlək və səmərəli üsulları hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı deyil, terrorun «ünvanlı» na aid olmayan dinc, müdafiəsiz və dinc insanlara qarşı, kütləvi informasiya vasitələri, ictimai rəy vasitəsilə faciəvi terror nəticələrinin mütləq nümayişi ilə, onun vasitəsilə ötürücü mexanizm kimi ölkələrin liderlərinə qarşı zorakılıqdır. Terror aktı əvvəlcədən konkret qurbanlarını tanımır, çünki hər şeydən əvvəl dövlətə qarşı yönəldilmişdir. Onun əsas vəzifəsi dövləti, onun orqanlarını, bütün ictimaiyyəti ram etmək, onları terrorçuların və onların arxasında duran şəxslərin və təşkilatların tələblərini yerinə yetirməyə məcbur etməkdir. Bunu isə onların hesabına etmək, əhalinin narazılığına və hiddətinə səbəb olmaq mümkündür. Terrorçular da məqsədyönlü, fəal və kəskin şəkildə insanları qorxudurlar.
Beləliklə, terrorizm öz mahiyyətinə görə həm ayrı-ayrı vətəndaşa, həm də cəmiyyətə, bütövlükdə dövlətə təhlükəsizlik təhlükəsi yaradan ən ağır ictimai təhlükəli cinayətdir.

R. Musaev.