TERRORIZMƏ YOX DEYƏK

Bütün əsrlərdə və dövrlərdə Dağıstanın böyük fərqi və üstünlüyü respublikamızın xalqları arasında dinlərarası və millətlərarası sülh idi.

Min illər boyu Dağıstan xalqları bir-birlərinin milli və dini ənənələrinə hörmət və harmoniya içində yaşayırdılar. Bu, cəmiyyətin inkişafı üçün böyük potensialdır.
Dağıstanlılar üçün birlik anlayışı boş bir səs deyil. Respublikamız bir nümunədir icma əsrlər boyu sülh və harmoniya içində yaşayan xalqların. Dillərin , ənənələrin , etnik qrupların və mədəniyyətlərin çox müxtəlif olduğu Rusiyada milli məsələ ölkənin təməlidir. Və «Dağıstan Birliyi» xüsusi bir anlayışdır. Bu birlik ətraf mühit tərəfindən müəyyən edilir və on əsrlər boyu cilalanmışdır. Ən çətin anlarda bizi xilas edən birlik budur. V. V. Putinin dediyi kimi: «əsrlər boyu birlikdə yaşamışıq. Ən dəhşətli müharibədə birlikdə qalib gəldik. Və birlikdə yaşamağa davam edəcəyik.»

Dağıstan Rusiya Federasiyasının unikal bir subyektidir. Qafqaz ən çox çoxmillətli respublikadır