Üzüm yığımı


Avqustun 27-də Dərbənd rayonunun Qedjux kəndində Dağıstan Respublikasının Dövlət qulluqçularının iştirakı ilə geniş üzüm yığımı keçirilib.
Müxtəlif nazirlik və idarələrin nümayəndələri «Dərbənd Köpüklənən Şərab Zavodu » MMC-nin Dərbənd rayonunun üzüm bağlarına baş çəkiblər. Tədbirdə «Dərbənd Köpüklənən Şərab Zavodu» MMC- i tərəfindən alınmış yeni yığım texnikası nümayiş etdirildi və bu zaman iştirakçılar özləri üzüm sortlarının yığımına başlaya bildilər.
Baş nazirin fikrincə, bu, aqrariyamın yaxşı köməyi olacaq. Bundan əlavə, bu Dağıstan Respublikasının dövlət qulluqçuları üçün faydalıdır.
Abdulmüslim Abdulmüslimov bələdiyyədə Günəşli giləmeyvənin yığılması, emalı və satışının necə aparıldığı ilə tanış oldu.
Bir qayda olaraq, erkən növlər tez — tez masa üzümüdür. Qarşıda isə respublikanın daxilində emal olunacaq və onun hüdudlarından kənara çıxarılacaq texniki sortların toplanması mövsümü durur.