Yeni ilin gəlişi

     Artıq neçə gündür ki, 2023-cü ilin ilk günlərini yaşayırıq. Yeni ilə yeni ümidlər, yeni arzular, yeniideallarla gəlmişik. Hər kəsin ürəyindən keçən gözəl arzuların yerinə yetməsini yetməsini diləriyik.

     Bu yeni il bütün dünyaya sülh, əminamanlıq gətirən bir il olsun. Çünki 2019-un sonlarından başlayaraq, Covid-19, karonavirus ləqəbində gələrək, bir çoxinsanların həyatına son qoydu. Bir çoxlarının da orqanizimində fəsadlar buraxdı. Üç il ərzində insanlarbir-birinə yaxın belə düşməkdən çəkindilər. Axı hər birinsan üçün, sağlamlıq çox önəmlidir. Bu illər ərzində, hər ilin sonunda hər birimizin tək bir arzumuz var idi. Gələn il xəstəliklərdən uzaq olaraq sağlamlıqla gəlsin. 2022-nin əvvəlində isə ölkəmizdə yaranan hərbi problemlərin çözülməsi üçün Ukraynada keçirilən hərbi əməliyyatın başlanması sanki bütün xəstəlikləri bizlərə unutdurdu. Hər birimiz xəstəlikdən deyil, buəməliyyatın uğurlu, itkisiz, sülhlə bitməsini arzu edirik.

     Ötən 2022-ci ilin son günü sadəcə bir arzumuz oldu. Bir çox ailələri gözü yaşlı qoyan, uşaqları atasız, evləribaşsız qoyan bu əməliyyatın sülh və əminamanlıqlabitməsi. Çünki onsuz da insanların üzündə, təbiitəbəssüm yoxdur. Mən bu ildə, hər kəsə üzlərində əsltəbəssüm, ailələrində saadət və rahatlıq, xəstəliklərdənuzaq, xoşbəxt yaşayış arzu edirəm. Bu arzuların əngözəli, ən şirini və ən önəmlisidir. Yeni il hamımızadüşərli olsun! Amin!

  H. Aslanov