Новостная лента

Oktyabrın 6-da Dərbənd  şəhər  administrasiyası   "Vahid Rusiya" partiyasının  qəbul  otağında DR Xalq Məclisinin deputatları  Vəliyulla  Fətəliyev  və Safidin  Mürsəlov  vətəndaşları qəbul etmişlər. Qəbulda  həmçinin  DR  Xalq Məclisi deputatının köməkçisi  Telman Hacəliyev, Dərbənd şəhər başçısının müavini  Sergey Yaqudayev,  Dərbənd şəhər Mənzil Kommunal Xidmətinin  rəhbəri  Saleh Ramazanov, Dərbənd şəhər  administrasiyasının idarə rəhbərləri, KİV nümayəndələri iştirak etmişlər.

             Qəbulda 20-dən çox   sakinin  müraciətinə baxılmışdır. Sakinləri narahat edən əsas məsələlər, qəzalı evlərdən  köçürülmə, yaşayış binaların təmiri, evyanı ərazilərin abadlığı olmuşdur.

 "Aeroport" rayonunun  sakinləri  kollektiv müraciətlə gəlmişlər. Onlar,  yaşayan  rayonunda küçələrə asfalt döşəməsi  və kanalizasiya borularını  çəkilməsini xahiş etmişlər. Sakinlərin bir neçə müraciəti  yerində həll olunmuş, qalanları isə  deputatların  şəxsi nəzarətinə  götürülmüşdür.

                                                                                                                                                                               Telman Tahirli

 

5 oktyabr  bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də çoxminli müəllim ordusu üçün əziz gündür - pedaqoq adına tapınanlar özlərinin peşə bayramını qeyd edirlər. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində oktyabrın 5-də müəllimlər peşə bayramını qeyd edir. Bəşəriyyətin minillər boyu keçdiyi inkişaf yolu sübut edir ki, hər bir tarixi mərhələdə cəmiyyətin tərəqqisi bilavasitə təhsilin inkişafından, onun əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olub.

         Dərbənd  şəhərində yerləşən 6 nömrəli internat – məktəbində  Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə "Uzat, tabaşirli əlindən öpüm!" adlı tədbir keçirmişlər.

Tədbiri açan  ana dili müəlliməsi  Səmaya Əlibəyova  qonaqları, şagirdləri və müəllimləri  salamlayaraq Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə bütün internat –məktəbinin kollektivini təbrik edərək qeyd etmişdir  ki, həyatda qazandığımız  uğurlarımıza görə öncə müəllimlərimizə borcluyuq.

 Bu gün məktəbimizdə öz sənətini ürəkdən sevən, yüksək peşəkarlığı ilə fərqlənən, cəmiyyətin onların qarşısında qoyduğu vəzifəni - hərtərəfli biliyə, onları tətbiq edə bilmək qabiliyyətinə, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik nəsil tərbiyələndirmək vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən müəllimlər çoxdur. 

Bir çox sənət və peşə sahiblərindən fərqli olaraq müəllimlərin peşə bayramlarının dunya miqyasında qeyd olunması müəllimlik sənətinin başqa peşə və sənətlərdən yüksəkdə durduğunu, müəllimlərin bütün millət və xalqlar arasında böyük hörmətə və nüfuza malik olduqlarını sübut edir.

Sonra isə Səmaya xanımın  rəhbərliyi altında  şagirdlər qonaqlar üçün konsert proqramını göstərmişlər. Müəllimlərə həsr olunmuş şeirlərlə, mahnılarla, səhnəciklərlə çıxış etmişlər. Şagirdlər müəllimlərlə vals rəqsi oynamışlar.

Həmçinin 6 nömrəli internat – məktəbin  tədris-hissə müdiri  Aida Zamanova, tədbirə qonaq buyurmuş şəhər məktəblərin ana dili müəllimləri 

 çıxış edərək,  müəllim ordusunu Müəllim Günü münasibətilə təbrik etmişlər.  Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər!

 

                                                                                                                          Telman Tahirli

Рамазан Абдулатипов – политик, философ, поэт, композитор, культуролог, художник… И хотя доброхоты всегда ставили ему в вину эксцентричность и казавшуюся им излишней любовь к искусству и культуре, отправляя в кавычки не только его творческие, но и политические достижения, он, несомненно, останется в истории личностью, стремившейся проявить свое творческое начало во всем, чем бы ни занимался, и достигший при этом очень многого.

Рамазан Абдулатипов – человек, безусловно, незаурядный, нестандартный, не вмещающийся в рамки обычных представлений о чиновнике, ведь даже отставка его вышла неординарной...

Уже несколько дней идет процесс подготовки дагестанцев к принятию выбора Москвы… Взбудораженный Дагестан ждет, подпишет ли президент Путин заявление главы Дагестана о досрочном сложении с себя полномочий руководителя республики.

 

Абдулатипов – не очень типичный для региона политик (если не сказать, что совсем нетипичный), становление которого происходило в основном за пределами дагестанского политического истеблишмента, но даже с учетом этого он никогда не терял прочной связи с малой родиной, будучи в курсе всех проблем Дагестана и, помогая решать их в меру своих сил, даже не находясь у власти в республике.

 

Простой парень из многодетной семьи, родом из высокогорного и отдаленного района Дагестана, достиг в российской политике невероятных, пожалуй, даже фантастических успехов... После защиты диссертации и плодотворной научной деятельности – был приглашен на работу в Москву и не куда-нибудь, а в Центральный Комитет КПСС – бывший в СССР средоточием реальной власти и главным штабом по выработке ключевых решений в стране. В 44 года Абдулатипов был избран народным депутатом РСФСР, а через год стал Председателем Палаты национальностей Верховного Совета РСФСР, став фактически одним из руководителей российского государства. Был Рамазан Гаджимурадович и федеральным министром, и сенатором, и вице-спикером Совета Федерации, и вице-премьером российского Правительства, и депутатом Госдумы РФ, и чрезвычайным и полномочным послом России, и ректором столичного университета культуры.

Немудрено, что именно человеку с такой биографией предложили в 2013 году возглавить Дагестан после неожиданной для всех отставки президента республики Магомедсалама Магомедова.

 

Пятилетие Абдулатипова стало для Дагестана временем обретения спокойствия и прорыва во многих областях, прежде всего, в сфере культуры. Ушли в прошлое многие кошмары постсоветской действительности, времени "лихих девяностых". Решительная борьба с терроризмом принесла свои ощутимые и долгожданные результаты только в бытность Абдулатипова главой региона. Четыре с лишним года без терактов для республики, годами сотрясаемой  террористическим хаосом, жертвой которого пали многие выдающиеся и простые дагестанцы, было, поистине, невероятным и, наверное, самым труднодостижимым достижением. Сегодня статистические показатели уровня преступности в Дагестане в три раза меньше общероссийских и это, несомненно, достижение революционное.  К тому же Дагестан в лидерах среди регионов, где можно дешевле всего отдохнуть в России (а это мощный стимул для привлечения туристов) и где предпочитают здоровый образ жизни – то есть, где не пьют, не курят и занимаются спортом.

 

Многие недоброжелатели обвиняли Абдулатипова в повышенном внимании к культуре, осуждали его неформальный и открытый стиль общения и жесткие методы руководства. Тем не менее, именно при нем восстановилась управляемость районов и городов Дагестана, карта которого из лоскутного одеяла интересов отдельных глав администраций стала единым целым, чьи части стали неукоснительно и безоговорочно подчиняться Махачкале.

Десятки новых школ, садиков, отремонтированных больниц, новые медицинские центры, уникальные экономические и культурные проекты, форумы и фестивали, возрождение туризма, дни республики в соседних регионах, ближнем и дальнем зарубежье, начало позиционирования Дагестана как культурной жемчужины в общероссийском и даже в общемировом масштабе – все это Дагестан при Абдулатипове.

 

К примеру, во всех районах республики были открыты центры традиционной культуры народов России, многие из которых пришли на смену закрытым на амбарные замки и простаивавшим годами сельским клубам.

Внушительный рост экономических показателей, особенно в сельском хозяйстве дал надежду на полноценное возрождение в республике этой государствообразующей отрасли.

Новые формы при посредничестве власти обрел межрелигиозный диалог внутри республики, снизивший градус напряженности между приверженцами разных направлений в исламе.

 

Просветительские проекты "Культура – детям Дагестана" и "Культурный десант", реализуемые в рамках приоритетного проекта "Человеческий капитал" стали новыми, интересными и продуктивными подходами к приобщению юных дагестанцев к культуре родного края и всей большой державы. А сами приоритетные проекты, инициированные главой Дагестана, дали мощный толчок развитию всех сфер в экономической и общественной жизни республики.

В геометрической прогрессии росло в Дагестане число операций в рамках оказания людям высокотехнологичной медицинской помощи. Открылся в республике и один из лучших в России перинатальных центров, что для региона с высокой рождаемостью – поистине царский подарок.

 

Незабываемое и яркое пятилетие Абдулатипова на исходе... Рамазан Гаджимурадович пришел в Дагестан, имея огромный кредит доверия и сам не раз говорил о том, что это очень опасный кредит, кредит завышенных ожиданий. Те, кто не желал видеть Дагестан измененным и обновляемым, отправляли Абдулатипова в отставку больше 50 раз, да так, что это отставкомания уже получила название "феномена Абдулатипова", остававшегося у руля, несмотря на все слухи и сливы.

Говорить о позитивных достижениях команды Абдулатипова можно долго, о негативе сказано и придумано – еще больше. Но, повторюсь, самое видимое и ощутимое сейчас для всех – безопасность – главное достояние сегодняшнего Дагестана, самое труднодостижимое достижение: базис и фундамент, на котором теперь с легкостью можно строить все, что угодно.

 

Конечно, не удалось всем угодить, не получилось реализовать все задуманное. Проблемы, накапливавшиеся и накаливавшиеся десятилетиями невозможно решить в одночасье. Время Абдулатипова в Дагестане совпало с достаточно тяжелым в экономическом плане положением в целом по стране, когда санкциями после присоединения Крыма и резким падением цен на нефть была обескровлена экономика России, упал курс рубля и бюджетное финансирование урезали везде, где это только было возможно. Естественно, республика, как дотационный регион пострадала больше многих других, хотя именно при Абдулатипове были сделаны ощутимые шаги для снижения дотационной зависимости Дагестана, наращивания налоговой базы и собственных доходов.

 

Некоторые люди в Дагестане, увы, склонны многое не замечать, очень быстро забыв свое неспокойное вчера, приобретя безопасное сегодня и мечтая о "радужном" будущем. За последние годы – не произошло не только ни одного теракта, но и изменился общий политический фон – все министры и депутаты живы-здоровы, оппозиционеры системные и несистемные – тоже... Парки, скверы и бульвары допоздна заполнены людьми, а ведь еще недавно городские улицы пустели с наступлением темноты... Сегодня вроде бы кризисные времена, но в кафе и ресторанах в Дагестане – зачастую надо места занимать заранее, на рынках и в магазинах – не протолкнуться... Безопасность стала таким же символом Дагестана, каким раньше была напряженность…

Да, не все хорошее – заслуга власти, но не признавать реальных позитивных изменений невозможно.

 

Прогресс есть во всех сферах. Впервые в истории Дагестана получил отреставрированное историческое здание и статус Национального музея республики – бывший краеведческий историко-архитектурный музей, крупнейший на Северном Кавказе. Дороги с асфальтобетонным покрытием все дальше и дальше уходят в горы, меняя качество жизни людей на местах, делая их ближе к экономическим и культурным центрам. Активно реализуется программа по переселению граждан из ветхого жилья. В столице республики стала полноценно возрождаться сфера общественного транспорта, практически уничтоженная в 90-е годы прошлого века. Реализуются новые технические решения в сфере безопасности на дорогах, осовременивается городская среда, внедряются инновационные подходы в логистике, что реально положительно сказывается на благополучии людей. И все это на фоне меняющегося в лучшую сторону инвестиционного климата и роста туристической привлекательности региона. Да, хочется большего, в республике еще немало нерешенных застарелых проблем во всех сферах, но и то, что сделано, дало возможность увидеть, что Дагестан был способен выйти из кризиса, аккумулируя свои ресурсы и используя их на благо людей рационально.

 

Рост промышленного производства и сельского хозяйства, новые предприятия, тепличные хозяйства и виноградники, реконструированный аэропорт, новые мосты и дороги, первый в стране "Театр поэзии", мемориал общей памяти и общей судьбы "Ахульго" на месте одного из самых кровопролитных сражений Кавказской войны, интерактивный музей "Россия – моя история", отмеченные без единого негативного происшествия на международном и всероссийском уровне масштабные юбилеи Дербента и Махачкалы, и еще множество больших и малых, масштабных и негромких достижений – все это далеко не полный список достижений, итоги пятилетки Абдулатипова, одной пятилетки, которую можно посчитать за две.

 

Sentyabrın 29 –da Dərbənd rayonunun başçısı vətəndaşları qəbul etmişdir.  Qəbula 30-dan çox  vətəndaş  müraciət etmişdir. Minaya Həsənova qızını  işə  qəbulu  üçün  xahiş etmişdir. Əlil olan  aşağı Calğan kənd sakini Marina Əmirxanova  torpaq sahəsinin ayrılması haqqında xahişlə rayonun başçısına müraciət etmişdir. Rayon rəhbəri federal qanunvericilik çərçivəsində torpaq sahəsinin ayrılması üzrə   işləri təxirsiz keçirməyi məsləhət görmüşdür.

“ Müavinlərim  hər məsələyə bağlı  fərdi  yanaşmalı,  həmçinin  mənim tapşırıqlarımı  yerində   şəxsən yoxlamalıdırlar. Bu gün  bizim əsas məsələmiz aktual, sosial məsələlərin   həllində əhaliyə kömək etməkdir " – Məhəmməd Cəlilov bildirmişdir.

Müraciətlərin çoxu   kənd təsərrüfatı işləri aparmaq   və vətəndaşların  həyət evlərin tikintisi üçün  torpaqların verilməsi  olmuşdur. Dərbənd  rayonunun başçısının  sözlərinə görə, vətəndaşların müraciətlərini  həllində fərdi yanaşmaq  lazımdır.

Şəxsi qəbulun gedişində  həmçinin Miçurino kəndinin sakini Samvela Fətəliyeva   yaşayış şəraitinin yaxşılaşması haqqında müraciət etmişdir.

Həmçinin Qullar kənd sakini  Ağamirzə Mehdiyev   kənd qəbiristanlığı üçün torpaq sahəsinin   ayrılması, Bilici qəsəbəsinin sakini  Sultan Fətəliyev  kommersiya fəaliyyəti üçün  torpaq  sahəsinin sənədlərini  rəsmiləşdirilməsi, Qullar kənd sakini  Bənövşə Dəmirova   torpaq sahəsinə   hasar qoymağa  yardım istəmiş,  çünki  evdə tək  yaşayır və yanında yardım edən yaxınları yoxdur.   kömək haqqında rayonun Başçısına şəxsən xahiş etdi, çünki bəzilərini yaşayır və kimə kömək etməmək.    Qəbulda həmçinin uşaqların qısa müddətli olması qruplarının yaradılması üçün Məhəmməd Cəlilovun  ünvanına minnətdarlıq  sözləri səslənmiş, çünki məktəbəqədər müəssisələrdə yerlərin çatışmazlığı artır.

Qəbulda həmçinin Dərbənd rayon başçısının müavinləri  Seyidməhəmməd Babayev, Ənvər Hacımuradov, Fuad Şixiyev, Sadir Əmirhəmzəyev, Dərbənd rayonu üzrə ictimai palatasının sədri Fətulla Fətullayev, USZN və  KSSON idarələrin rəhbərləri, Dərbənd  rayonu üzrə  torpaq və mülkiyyət   idarəsinin  rəisi Mühitdin Bayramov, mətbuat xidmətinin rəhbəri  Tərlan Ələkbərov, təşkilatçılıq  bölməsinin müdiri  Raip Əhmədov, təhsil   idarəsinin   rəis müavini Zamir İsayev, arxitektura idarəsinin  baş  mütəxəssisi Arif Şiraliyev və başqalar iştirak etmişlər.

Sakinlərin bütün  müraciətlərinə görə  konkret tapşırıqlar və izahlar verilmişdir. Bütün  məsələlərin  həlli  rayon başçısının şəxsi  nəzarətinə götürülmüşdür.

                                                                                                                   Telman Tahirli

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

www.derbend.ru

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

email:gazetaderbend@mail.ru

JoomShaper