Новостная лента

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечение лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений (примечание 1 к ст.205.1 УК РФ).

В МВД по Республике Дагестан организация работы по противодействию финансирования участников террористических групп и получению упреждающей оперативной информации на лиц, занимающихся финансированием терроризма является одним из приоритетных направлений деятельности.

Сотрудниками полиции продолжается комплекс мероприятий по противодействию финансирования экстремистской и террористической деятельности, направленных на:

- проверку поступающей информации о фактах финансирования членов НВФ, выехавших для участия в боевых действиях на территории других государств. В этих целях подготавливаются соответствующие запросы в банковские учреждения, проводится пос­тоян­ный мониторинг возможного использования счетов в указанных целях;

- выявление различного рода коммерческих организаций, сотрудники которых возможно оказывают финансовую помощь членам НВФ.

Так, в результате проводимых мероприятий по линии противодействия финансированию экстремизма и терроризма на территории Республики Дагестан с начала текущего года зарегистрировано 6 преступлений: 4 факта – по ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем)и 2 факта – по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Раскрыто 2 преступления. Направлено в суд – 1.

Мероприятия по противодействию финансирования терроризма продолжаются и находится на постоянном контроле у руководства МВД по Республике Дагестан.

Наряду с уголовной ответственностью за финансирование терроризма Российское законодательство устанавливает и административную ответственность.

Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток в отношении юридических лиц и наложение административного штрафа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет в отношении должностных лиц. Причем, за административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В ст.15.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц от 10 мл. до 60 млн. рублей за предоставление или сбор либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

 

SABNOVA  KƏNDİNDƏN  AĞIR  ATLETİKA  ÜZRƏ  ÇEMPİONUMUZ
02 Май 2018

Aprelin 25-də  Starıy  Oskol şəhərində ağır atletika üzrə gənclərin çempionatı keçirilmişdir. Dərbənd rayon administrasiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata gərə,  Dərbənd rayonunun Sabnova kəndində anadan olan  Vərziyat İsmailova çempionatın   1-ci  yeri qazanmışdır. Beləliklə Rusiyanın çempionu adına layiq  olmuşdur.  Qeyd etmək lazımdır ki, Vərziyat  İsmailova  məşqçi  Bəycatdin  İsmailovun rəhbərliyi altında məşq edir. Dərbənd rayon administrasiyası,  bədən tərbiyə və idman şöbəsi ilə birlikdə   rayonun gənc çempionlarına   hər tərəfli diqqət ayırır.

                                                                                                                      Telman Tahirli

                                                                         

VLADİMİR VASİLYEV  İDMAN GÜLƏŞİ ÜZRƏ AVROPA ÇEMPİONATININ TƏNTƏNƏLİ  AÇILIŞINDA  İŞTİRAK  ETMİŞDİR
02 Май 2018

 

Mayın 1-də DR Başçısı vəzifəsini müvəqqəti  icra edən Vladimir Vasilyev Kaspiyskdə  Əli Əliyev  adına  idman və gənclər Sarayında  idman güləşi üzrə Avropa çempionatı -2018  açılışının  təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir. DR Başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə,   açılış mərasimində həmçinin RF idman naziri Pavel Kolobkov, Dünya (UWW)  birləşmiş güləş prezidenti,  Beynəlxalq olimpiya komitəsinin icraiyyə komitəsinin üzvü Nenad Laloviç, RF  subyektlərinin rəhbərləri, Rusiyanın idman güləş  Federasiyası,  idmançılar, məşqçilər və başqaları iştirak etmişlər.

Tədbirin rəsmi hissəsini açan Vladimir Vasilyev  RF  Prezidenti Vladimir Putinin  təbrik məktubunu oxumuşdur. Dövlət başçısı hamını  yarışın açılışı münasibətilə təbrik etmişdir.

 

                                                                                                                Telman Tahirli

VLADİMİR  VASİLYEV  RUSİYANIN İDMAN NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR
01 Май 2018

İdman güləşi  üzrə  Avropa  çempionatının rəsmi açılışı ərəfəsində  RF idman naziri Pavel Kolobkov Dağıstana   gəlmişdir. DR Başçısının mətbuat xidmətindən verilən  məlumata görə,  Kaspiysk  aeroportunda  vəzifəli  şəxsi DR Başçısı vəzifəsini müvəqqəti icra edən Vladimir Vasilyev, DR Hökumətinin sədri Artyom Zdunov,  Rusiyanın  idman güləşi üzrə prezidenti   Mixail Mamiaşvili və başqaları  qarşılamışlar.

 Tərəflər  görüşün  gedişində  idman zalların  tikintisi və baza idman növlərinin inkişafı üzrə  planlar müzakirə etmişlər.

Qonaqları salamlayan  Vladimir Vasilyev  daimi kömək üçün təşəkkürünü  bildirmişdir.   "Bizə vaxtaşırı nazirliyin mütəxəssisləri, Federasiyanın nümayəndələri, məşhur idmançılar   gəlmişlər".  Respublikanın rəhbəri bildirmişdir ki,  regionumuzda idmana  xüsusi münasibət yaranmışdır. Dağıstanda idman güləşi əsas yer tutur. Bu çempionat  Rusiya  və xüsusi ilə Dağıstan üçün çoxdan  gözləniləndir.

 

                                                                                                                   Telman Tahirli

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

www.derbend.ru

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

email:gazetaderbend@mail.ru

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru