Новостная лента

В Мининформе РД состоялось межведомственное совещание
21 Июнь 2017

В Мининформе РД 20 июня состоялось межведомственное совещание по обсуждению вопросов реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
Участники совещания-исполнители Программы обсудили вопрос об изготовлении и размещении средств наглядной агитации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду народных традиций и обычаев, свободы совести, религиозной и национальной толерантности, укрепления единства и добрососедских отношений между народами Дагестана, ценностей гражданского общества.
По итогам выступлений и обмена мнениями было решено обеспечить охват наглядной агитацией всей территории республики, не ограничиваясь столицей. В столичных вузах и ссузах запланировано разместить штендеры по данной тематике. Также будет организовано размещение видеороликов на двух медиаэкранах, установленных на оживленных перекрестках города. Решено также задействовать и киоски «Дагпечати», где на основе частно-государственного партнерства будут размещены призматроны.

BLOQERLƏRLƏ  GÖRÜŞ
17 Июнь 2017

Bu günlərdə  Maxaçqalanın  Dostluq Evində DR  Başçısı    Administrasiyası və  Hökumətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aznaur  Adjiyev  respublikanın bloqerləri ilə görüşmüşdür.

A. Adjiyev  bildirmişdir ki, Dağıstan Respublikasının Başçısı Ramazan  Abdulatipov  cəmiyyət üçün  hakimiyyəti açıq olma məsələsini qoymuşdur. Buna görə  də biz  istərdik  ki,  informasiyanın  işıqlandırmasında  sizin fikirlərinizi də  qulaq asaq.

DR  Başçısı    Administrasiyası və  Hökumətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri əhalini maraqlandıran suallarına cavablar almaq üçün  bloqerlərə  müntəzəm olaraq nazirliklərin və idarələrin nümayəndələrilə  görüşlər keçirməyə təklif etmişdir. 

Bu görüşlər, görüşlərin  xatirinə   görə  olmamalıdır. Sizin maraqlandıran sualların verilməsi çox  vacibdir. Həmçinin "52/52: Dağıstan bloqerin  gözləriylə"  layihənin yenidən başlanması imkanı  olmasını bildirmişdir.

Həmçinin tədbir  iştirakçıları öz  təkliflərilə bölüşmüşlər. İctimai xadim Bulaç Çankalayev respublikanın pozitiv obrazının irəliləyişinin mümkün variantları haqqında fikrini bildirmişdir. Bloqer Robert Qurbanov Dağıstan sakinlərinin ona sosial şəbəkələrdə  müraciət edən  problemlərindən danışmışdır.  Qurbanov korrupsiyadan, müəllimlərə  maaşları və  içməli  suyu vaxtında verilməməsi  və başqa problemləri qeyd etmişdir. Adjiyev özü  şəxsən  qaldırılmış məsələlərlə bağlı  onların həll etməsində yardım göstərməyini bildirmişdir. Görüşü  yekun vuran  Aznaur Adjiyev  hakimiyyəti  və ictimaiyyəti  arasında   pozitiv dəyişikliklər olduğunu  bildirmişdir.  Dağıstanda bloqosfera mövcuddur. Biz  onları saymalıyıq.

                                                                                                                   Telman Tahirli

SERQEY STEPAŞİN : “ MƏN  ŞƏHƏR  SAKİNLƏRİN  XAHİŞLƏRİNİ NƏZƏRƏ ALDIQLARI ÜÇÜN  DAĞISTANIN, DƏRBƏNDİN  RƏHBƏRLİYİNƏ MİNNƏTDARLIĞIMI  BİLDİRİRƏM ”
17 Июнь 2017

Mənzil Kommunal Xidmətinin   islah yardımı üzrə, Dövlət  korporasiyası müşahidə şurasının sədri  Serqey Stepaşin və DR  Başçısı Ramazan  Abdulatipov  iyunun 15-də  Dərbənd meriyasında müşavirə keçirmişlər. DR Başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müşavirədə   qəzalı yaşayış fondundan  sakinləri  köçürülməsi haqqında  məsələlərinə baxılmışdır.

Serqey Stepaşini  təqdim edən  Ramazan  Abdulatipov  qeyd etmişdir ki, o Dağıstanı çox yaxşı tanıyır,  harada işləsə də  respublikamıza həmişə yardım edir.  "Bu gün Serqey Stepaşin  Mənzil  Kommunal Xidmətinin islahatları üzrə  ən çətin məsələləri  nəzarət edir. Prezidentin  fərmanına  əsasən bizim üçün bu  məsələ - xalqımızın  qənaətidir, onlara komfort   şərait   yaratmaqdır.  Qəzalı yaşayış fondundan sakinləri  köçürülməsi üzrə   proqram  bu  istiqamətlərindən  biridir.  Bu gün biz üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük, bütün çətinliklərə baxmayaraq,  bu proqramı yerinə yetirməyə məcburuq ", - deyə Ramazan  Abdulatipov bildirmişdir.

Serqey  Stepaşin  bildirmişdir ki, sakinləri  qəzalı evlərdən   köçürülməsi respublika üçün çox çətin olmuşdur.

"2015-ci ildə bu proqramın pozulması təhlükəsi olmuşdur. Buna baxmayaraq 2016-ci ildə   sərt  kadr və inzibati ölçülər qəbul edərək bu vəziyyət düzəlmişdir. Biz  inanırıq ki, bu il belə dinamika qalacaqdır. Öz  tərəfimizdən  hamı  öhdəlikləri yerinə yetiririk. Biz başa düşürük bu iş nə qədər çətindir. Buna baxmayaraq  ruhdan düşmək lazım deyil. Sentyabrın 1-dək  3 min sakin köçürülməlidir", - deyə  Serqey Stepaşin bildirmişdir.

Sonra  isə 2013 -2017-ci illər   Dağıstan Respublikasında qəzalı yaşayış fondundan  sakinləri  köçürülməsi üzrə   proqramını  reallaşdırması  haqqında DR  tikinti, arxitektura və Mənzil Kommunal Xidmətinin naziri İbrahim Qazıbəyov məlumat vermişdir.

"Qeyd etmək istəyirəm ki, proqramın reallaşdırılmasında  işlər "yol xəritələrinə" uyğun olaraq aparılır. Tikintilərin başladığı   və bitirilməsi  vaxtı  sənədlərdə təsdiq edilmişdir. Tikinti işlərin vaxtında bitirməsi üzrə  məsuliyyəti aparan  vəzifəli şəxslər müəyyən edilmişdir.

 

Respublikanın başçısı bu məsələləri şəxsi nəzarəti altında saxlayır. Hər həftə proqramın reallaşdırılması üzrə müşavirədə   informasiya  başçıya çatdırılır. DR Hökumətinin sədri Abdusamad Həmidovun  başçılığı ilə  operativ ştab yaradılmışdır. Reallaşdırması  üzrə monitorinq  proqram tədbirləri  görülür. Həmçinin zaman-zaman  tikintilərə  nəzarət qrupu  göndərilir. Effektiv nəzarəti aparmaq üçün  bütün obyektlərdə real vaxtı  rejimi ilə işləyən veb -kameralar quraşdırılıb. Bu isə  tikinti işlərinin templərini səviyyəni yüksəltməyə və  vaxtında yaranan çətinliklərə reaksiya verməyə icazə verir", - deyə  İbrahim Qazıbəyov demişdir.

Müşavirənin  sonunda  Serqey Stepaşin və Ramazan Abdulatipov  jurnalistlərin  suallarına   cavab vermişlər.

- Siz  başqa regionları nəzərə alaraq Dağıstanda qəzalı evlərdən sakinlərin  köçürülməsi proqramı reallaşdırılmasını necə  qiymətləndirirsiniz?

Serqey Stepaşin:- qəzalı fonddan sakinlərin  köçürülməsi üzrə  proqramın reallaşdırılmasının  son müddəti - 1 sentyabr 2017-ci ildir. Bu Rusiya prezidentinin fərmanıdır. Dağıstanda  qəzalı evlərdən 3 min sakini köçürtmək lazımdır, ondan 1 min 600 –ü Dərbəndin üzərinə düşür. Bu isə 2012-ci ilin yanvar ayında  təsdiq edilmiş sayından  30 faiz təşkil edir. Yəni, əgər 5 il ərzində  10 min insan köçürtməliydiksə , bu gün  2 ay ərzində – 3 min  köçürmıliyik. İşimiz çətindir, buna baxmayaraq inşaatçılarımız  və  vəsaitlərimiz var. Onun üçün  qolları çırmalayıb 4 növbə, gecə- gündüz  işləmək lazım olacaq. Zərərsiz, keyfiyyətli evlər tikmək lazımdır . Bu proqramdan  geri  çəkilmək olmaz. Dərbəndin rəhbərliyi və proqram ilə məşğul olan vəzifəli şəxslər bizi inandırmışlar ki,  sentyabrın 1-dək  sakinlər yeni tikilən evlərinə  köçürüləcək.

Dərbənd sakinləri xahiş etmişlər  ki, onlara  köhnə binaları yerləşən yerlərdə  evlər tiksinlər. Sakinlərin  xahişlərini  nəzərə aldıqları üçün  Dağıstanın rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm.  Köhnə, qəzalı, dağıdılmış evlərin yerində yeni evlərin tikilməsi  düzgün  qərardır. Əgər biz sakinləri eşitməsək, onlar da  bizi eşitməyəcək. Sakinlərlə şəxsi görüşmək, əlaqə saxlamaq lazımdır. 

- Cəmi 2 ay qaldı. Sizcə, çatdırarıq?

Ramazan  Abdulatipov :- Başqa çıxışımız  yoxdur. Çatdırmaq  lazımdır. Düşünürəm ki, Serqey Stepaşinin gəlişi bizi daha da gücləndirəcək. Onu bizə verdiyi bir neçə təkliflərini istifadə edəcəyik.

Bu gün DR  Hökuməti  sədrinin başçılığı ilə nəzarət ştabı işləyir. Gecə -gündüz Nazirlər kabineti  başçısının müavini, tikinti və Mənzil Kommunal Xidmətinin naziri  bu işlə məşğuldur. Həmçinin şəhərin meri fəallıq göstərir.          Bütün  çətinliklərə baxmayaraq  bu proqram  çox gözəl proqramdır. Bu  ölkə Prezidentinin hal-hazırda reallaşan çox müvəffəqiyyətli proqramıdır.  Biz  bu proqramın   üçüncü mərhələsini  müvəffəqiyyətlə başa vurmalıyıq. Ola bilsin ki, proqramının  davamı olacaq. Bəzən fikirləşirsən bizə bu problemlər lazım idi? Amma  yeni evlərə köçmüş sakinlərinin xoşbəxt  üzlərini görəndə başa düşürsən ki, əbəs yerə olmamışdır.   Vladimir Putin  dəfələrlə  deyir və  təkrarlayır: daha yaxın xalqa  olun, insanları  qulaq asın, onların xahişlərini yerinə yetirin.

                                                                                                                      Telman Tahirli

Социально-экономическое развитие Дагестана: «Раньше выстрела не падать...»
17 Июнь 2017

За последние годы Дагестан показал ошеломляющие показатели социально-экономическое развития. Немалую роль в столь больших успехах сыграл глава республика Рамазан Абдулатипов. К 70-летию руководителя РД журналист Андрей Караулов подготовил фильм-размышление о современном Дагестане и его главе. В фильме ведущие экономисты страны дают оценку экономическому положению Республики Дагестан и действиям республиканских властей, а также говорят о достижениях Рамазана Абдулатипова.

https://www.youtube.com/watch?v=A05xh5WT0P4


Источник: http://kavtoday.ru/36176
© www.kavtoday.ru

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

Сайт www.derbend.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и массовых коммуникаций.

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

Настоящий ресурс может содержать материалы 12+

email:gazetaderbend@mail.ru

главный редактор Алифханов Гаджимахмуд Шамилович

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru