Новостная лента

Diana Hafizovna Əliyeva 1961-ci ildə Dərbənd şəhərində dünyaya göz açmışdır.

         1986-cı ildə Dağıstan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

ÜİLKGİ Dərbənd şəhər Komitəsinin, gənclər- təhsil şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1991-ci ildən Dərbənd Mərkəzi kitabxana sisteminin direktoru vəzifəsində çalışır. DR -in əməkdar mədəniyyət işçisidir. Bir sıra fəxri fərmanların və mükafatların sahibidir. Kitablara sonsuz məhəbbəti, oxuculara qarşı həssaslığı onu hamının sevimlisi etmişdir. Elə buna görədir ki, mərkəzi kitabxanaya qədəm basan hər bir kəs buradakı səliqə-sahman, kitabxana işçilərinin qayğısı ilə rastlaşır.

Diana xanım oxucularla həmişə ünsiyyətdədir. Kitabxanada keçirilən müxtəlif və rəngarəng tədbirlər- kitab müzakirələri, görüşlər ədəbi-bədii gejələr, oxucu konfransları yüksək səviyyədə və maraqlı keçirir, tədbir iştirakçılarında xoş təəssürat yaradır.

Böyük Vətən müharibəsi və əmək veteranları ilə, şair və yazıçılarla  keçirilən görüşlərdə şəhərin tanınmış ağsaqqalları, ziyalıları, gənclər iştirak edir, nəsihət və tövsiyələr dinlənilir, onların ömür yolları ilə tanış olurlar.

Mütaliə insanın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, onda həyat, yaşamaq uğrunda mübarizə eşqini gücləndirir. Bu mənada kitablar insan həyatında mühüm rol oynayır.

Diana xanım Əliyeva ilə söhbət zamanı ona bir neçə sualla müraciət etdik.

-Diana xanım MKS-nin hazırkı vəziyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz?

- Hazırda MKS özündə 6 şəhər kitabxanasını birləşdirir. 100 mindən çox kitab fondumuz, minlərlə oxucumuz var.  Hər il çoxlu nüsxədə müxtəlif mövzularda kitablar alırıq. Kitabxanalarımızda əmək intizamının gücləndirilməsi, mədəni- kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün səylərimizi əsirgəmirik. MKS müxtəlif fəxri fərmanlara və mükafatlara layiq görülmüşdür. Bizdə resurs- informasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzi kitabxanada elektron- kataloq sistemi yaradılmışdır.

-Kitabxana işçilərinin maarifləndirilməsi sahəsində çox iş görülüb. Bu barədə məlumat versəniz pis olmaz.

-Kitabxana işçiləri ilə keçirilən seminarlardan əlavə onlara metodiki məsləhətlər verilməsi üçün metodistlər yerlərə göndərilir. Həyata keçirdiyimiz məqsədyöenlü tədbirlər geniş tətbiq edilir və ictimaiyyətə çatdırılır. Bu məqsədlə yerli, respublika televiziya kanallarından və mətbuatdan da istifadə edilir.

-MKS-nin qardaş-qonşu Azərbaycan respublikası ilə inteqrasiyası  nə vəziyyətdədir?

Kitabxanalarımız «Kitabxana inkişaf proqramı» layihəsində yaxından iştirak edir. Bakıda fəaliyyət göstərən «Dərbənd xeyriyyə cəmiyyətilə əməkdaşlığımız bu sahədə bizə böyük kömək edir. Burada yaradılmış fondun köməyi ilə çap edilmiş kitablar, o cümlədən ana dili dərslikləri kitabxana fondumuza hədiyyə edilir. Ümumiyyətlə başqa regionlardan da kitabxanalarımıza hədiyyə edilən kitablar üçün xüsusi guşə ayırmışıq. Yeri gəlmişkən demək istərdim ki, kitabxanalarımızda keçirilən tədbirlərdə respublikamızın, Rusiyanın, xarici ölkələrin, eləcə də qardaş Azərbaycanın onlarca tanınmış söz ustalarının yubileyləri təntənələrlə qeyd edilmişdir.  Qədim Dərbəndimizə qonaq gəlmiş şair və yazıçılarla maraqlı görüşlərimiz olub. Onların kitab müzakirələri keçirilib.

         MKS-nin kollektivi bilik mənbəyi olan kitabların təbliği üçün bundan sonra da daha səmərəli fəaliyyət göstərəcək, oxucu-kitabxana münasibətlərini yüksək səviyyədə tənzimləyəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək deyirəm:- Kitabları sevmək, onları qorumaq hamı üçün vacib və lazımdır.

Bəli, Diana xanım Əliyeva məhz belə nümunəvi  rəhbər işçidir. Onun işindən hamı razılıq edir. Rəhbərlik etdiyi mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi kitabsevərlər üçün elmə, biliyə, ədəbiyyata ibadət yeridir, kitab nəfəsli bir məbəddir!

                                                                  Tahir Saleh

 

1-2 декабря в Воронеже прошел Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг 2016 года.

В рамках первого дня форума прошла панельная дискуссия «Совершенствование механизма управления качеством обслуживания населения». На ней представители Министерства экономического развития РФ подвели, итоги по данным системы ИАС МКГУ и огласили результаты рейтинга регионов по реализации проекта сети МФЦ. Республика Дагестан вошла в первую десятку регионов успешно выполнивших эту задачу, получив 6-е место в рейтинге. 
«Многофункциональные центры - один из самых успешных управленческих опытов в современной России», заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов. Сегодня в стране работают более 13 тыс. МФЦ, более 96% населения охвачено их услугами.

В целом работу по созданию в стране сети МФЦ признали удовлетворительной. «МФЦ это лицо власти. И насколько хорошо организован процесс оказания услуг, насколько качественно они оказываются, наши граждане судят в целом о работе госсаппарата» - отметила Надежда Машкова, директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития. Именно поэтому качество услуг ключевой вопрос в работе МФЦ.

На заседании также рассмотрели вопросы организации взаимодействия центров госуслуг и федеральных органов власти, в том числе в электронном виде с использованием СМЭВ. Участники форума обсудили дальнейшее развитие предоставления госуслуг в электронном виде, совершенствование и улучшение качества обслуживания через МФЦ, сокращение документооборота и другие актуальные вопросы. Еще одна секция форума касалась организации деятельности МФЦ для бизнеса.

Форум завершился церемонией награждения лауреатов конкурса «Лучший многофункциональный центр России 2015». В их числе оператор Хунзахского филиала МФЦ и победитель конкурса МФЦ Хивского района, в номинации Лучший МФЦ до 20 окон обслуживания, с проектом «Отдел кадастровых инженеров».

Заместитель министра экономического развития РФ Шипов лично ознакомился с проектом, представленным на форуме дагестанским МФЦ. Директор Республиканского МФЦ Осман Хасбулатов вкратце рассказал о реализации проекта кадастровых инженеров и достигнутых результатах.

Двухдневный форум проводился Министерством экономического развития РФ. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, руководителей центров «Мои документы» со всей страны.

Центр избавление от наркомании и от алкоголизма в Махачкале «Каспий» – первый центр в Дагестане, где избавляют от наркотической и алкогольной зависимости в домашней обстановке по уникальной методике и уникальным программам по лечению наркомании в Махачкале и алкоголизма в Махачкале, программа основана в 1939 году, за эти долгие годы миллионы жизней были спасены. 

Существующая в центре программа включает в себя психокоррекционные и психотерапевтические методики, направленные на восстановление и формирование социальных качеств наркозависимого.

 

Цели и задачи реабилитационного центра:

 • Восстановление физического состояние пациента.
 • Формирование мотивации на участие в реабилитационных программ и отказ от употребления ПАВ.
 • Проведение реабилитационных программ, направленных на устранение личностных нарушений, стимуляцию личностного роста.
 • Восстановление, коррекция или формирование новых социальных качеств пациента.
 • Проведение реабилитационных программ, включающих психологический и социальный аспекты, направленные на возвращение наркозависимого в общество.
 • Обучение навыкам поведения в быту и обществе.
 • Вовлечение в работу группы само и взаимопомощи АН, АА

 

Терапевтические моменты:

 1. Реабилитационная среда – это специально организованная микросоциальная среда реабилитационного центра, способствующая коррекции поведения и личности в ходе совместного проживания и деятельности её членов. Реабилитационная среда строится через особые совместные мероприятия и систему принятых персоналом и пациентами традиций. Это общие и групповые собрания. Так же используется ролевая модель «позитивного лидера», к которому хотелось бы приблизиться, походить на него или даже превзойти. В качестве ролевых моделей выступают наркозависимые с большим сроком чистоты (спонсоры, стажеры, волонтеры, консультанты).
 2. Занятость пациентов – постоянная занятость пациентов, планированность дня и реабилитационной программы в целом, обязательность соблюдения режима дня, правил и норм поведения. Данная занятость направлена на развитие у наркозависимых таких качеств, как организованность, дисциплинированность, ответственность, умение планировать свое время.
 3. Групповая терапия – на групповых терапиях ведется работа по программе «12 шагов», разбираются задания, обсуждаются актуальные проблемы участников группы. Мы считаем малые группы весьма ценным терапевтическим элементом реабилитационного процесса, способствующим решению важных задач, таких как, преодоление отрицания болезни, сопротивления изменениям, анализ психологических защит, обучению и закреплению навыков общения и.т.д.
 4. Социальные роли – подбираются так, что пациент учится тому, что он не умеет. Выполняя на протяжении определенного времени обязанности, соответствующие выбранной роли (дежурный, управляющий домом, заведующий кухней, староста и т.д.) пациент учится решать возникающие проблемы. Другие члены данной микросоциальной среды помогают исполнителю роли, давая советы через обратную связь, делятся своим опытом.

Наши контакты

ГБУ Республиканская газета " Дербент"

Республика Дагестан  г. Дербент

ул.Ленина, д. 48

тел:   4-74-33

Сайт www.derbend.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных  технологий и массовых коммуникаций.

номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70956

дата регистрации 07.09.2017

форма распространения  Сетевое издание

Территория распространения  Российская Федерация, зарубежные страны

языки - азербайджанский, русский

учредители- ГБУ РД редакция республиканской газеты " Дербент"

Настоящий ресурс может содержать материалы 12+

email:gazetaderbend@mail.ru

главный редактор Алифханов Гаджимахмуд Шамилович

JoomShaper
Яндекс.Метрика Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru