Böyük ölkəmiz var

Bizim zəngin tarixə və mədəniyyətə malik, böyük sarsıntılar və yüksəlişlər yaşamış, elm və mədəniyyətdə böyük qələbə və nailiyyətlər əldə etmiş, bütün bəşəriyyətin taleyini həll edən inanılmaz texnoloji sıçrayışlara malik böyük ölkəmiz var!

Burada çoxmillətli və çoxkonfessiyalı rus xalqı yaşayır və işləyir, onların böyük əksəriyyəti Vətənə sadiqdir. Belə bir dövlətə qeyri-adi kalibrli, böyük biliyə, güclü mənəvi təmələ, güclü və cəsur xarakterə malik bir şəxs rəhbərlik edə bilər. İnanıram ki, prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putin xalq və siyasi liderə, ən yaxşı niyyətlərə malik strateqə xas bütün keyfiyyətlərə malikdir.

Təbii ki, mən bir dağıstanlı olaraq, onun Dağıstan xalqına, Dağıstana hörmətli münasibətindən çox təsirlənirəm. Dövlət başçısına xas olan dəyərli keyfiyyət 1999-cu ildə hələ gənc siyasətçi olan dağıstanlıların ona göstərdiyi etimada və dəstəyə görə minnətdar olmaqdır ki, ölkə rəhbəri insanlıq və müdrikliyi çatdırır.

Bu yaxınlarda, Kreml sarayında Rəsul Həmzətovun yüz illiyi gecəsində Vladimir Vladimiroviç Həmzətovun sözlərinin qüdrətini bir daha vurğulamışdı: “Həmzətovun şeirləri, eləcə də bütün mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, böyük tariximiz bu gün bizi ruhlandırır. Biz özümüz üçün əziz olan hər şeyi, gələcəyimizi, həqiqəti və ədaləti qoruduğumuz zaman Rusiyanın taleyi həll olunur”, — deyə Vladimir Putin bildirib. Vladimir Vladimiroviç Rusiya Prezidenti olduğu bütün illərdə xalqa xidmətində məhz bu yüksək idealları rəhbər tutmuşdur.

Dövlət başçısının müəyyən etdiyi kurs və ölkənin ehtiyac duyduğu çoxsaylı təşəbbüslər bundan sonra da həyata keçirilməlidir. Bu çətin qlobal gündəmdə hazırkı prezidentin xalq seçkilərində iştirakla bağlı siyasi qərarını vacib hesab edirəm.